Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljkom od 14:00, četvrtkom od 15:30
Soba
C-109
Telefon
E-mail
ghutinec@ffzg.hr

Rođen je 4. lipnja 1980. u Čakovcu. Osnovnu školu pohađao je u Murskom Središću, a školovanje nastavio u Gimnaziji Čakovec. Jednopredmetni studij povijesti upisao je 1998. godine, a diplomirao 2004. godine. Od 2005. zaposlen je kao znanstveni novak na Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske povijesti upisao je 2005. godine, a doktorski rad pod naslovom “Djelovanje zagrebačke Gradske uprave u međuratnom razdoblju (1918-1941)” obranio 31. svibnja 2011. godine. Iste je godine unaprijeđen u višeg asistenta. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 2012. godine, a potom i u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Aktivno se služi njemačkim, engleskim i slovenskim jezikom.
Istraživao je u zagrebačkim, beogradskim, sarajevskim, berlinskim, münchenskim, ludwigsburškim, londonskim i drugim domaćim i stranim arhivima. Sudjelovao je na više međunarodnih znanstvenih skupova, te objavio nekoliko radova u etabliranim znanstvenim časopisima i zbornicima izlaganja sa znanstvenih konferencija. U suautorstvu s dr.sc. Ivom Goldsteinom je objavio knjigu Povijest Zagreba (svezak 2). Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta od 2005. godine sudjeluje u nastavi kao asistent, viši asistent i docent. Pored toga, asistirao je u pripremi i obrani više diplomskih radova kako po predbolonjskom, tako i bolonjskom programu, te u postupcima obrane nekoliko doktorskih i magistarskih radova.

Ključni istraživački interesi
  • urbana povijest
  • povijest Holokausta
  • Drugi svjetski rat
  • Domovinski rat
  • vojna povijest
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Academic Working Group, International Holocaust Remembrance Alliance
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Jasenovac Past and Present, Odsjek za povijest FFZG, Odsjek za povijest veučilišta u Beogradu, Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Centar Hugo Valentin Sveučilišta u Uppsali (-, -)