Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ČETVRTAK 9.30 - 11.00
Soba
E-317
Telefon
014092349
E-mail
tivanjko@ffzg.hr

Tomislav Ivanjko (matični broj znanstvenika 314670) rođen je 1984. Diplomirao je 2008. godine dvopredmetni studij komparativne književ­nosti i informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sve­učilišta u Zagrebu. Dobitnik je nagrade Zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković za najboljeg studenta bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2004./2005. Od 2009. godine radi kao znan­stveni novak na Odsje­ku za informacijske i komunikacijske znanosti na projektu Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (130-1301799-1755) pod vodstvom prof. dr. sc. J. Lasić-Lazić u okviru znanstveno istraživač­kog programa Strategije digitalizacije znanja i ba­štine. Doktorirao 2015. godine radom radom iz područja korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe. Sudjeluje u izvođenju na­stave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunika­cijske znanosti. U sklopu znanstvenog rada sudjelo­vao je i izlagao na desetak domaćih i međunarodnih znan­stvenih konferen­cija i u objavio više od 30 znanstvenih i stručnih radova. Predstojnik je Katedre za organizaciju znanja. Od studenog 2017. zaposlen kao docent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Njegova područja interesa obuhvaćaju teme vezane uz sustave za organizaciju znanja, posebice u kontekstu primjene društvenog softvera te sustava potpomognutih radom mnoštva.

Ključni istraživački interesi
  • Organizacija znanja
  • Informacijska tehnologija
  • Predmetna obrada
  • Društveni softver
  • Rad mnoštva
  • Igrifikacija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Nacionalni Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara (Član programskog odbora)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje na projektima

1.Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju
2. ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process
3. Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivosti
4. InterPARES Trust (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society)

Izabrani popis radova

1. Hebrang Grgić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Melinščak Zlodi, Iva; Mučnjak, Dorja . Citiranje u digitalnom okruženju: priručnik., Zagreb: Carnet, 2018 (prirucnik). (https://www.bib.irb.hr/929838)

2. Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Analysis of GWAP collected tags in the description of heritage materials. // Strategic Innovative Marketing. Springer Proceedings in Business and Economics. / Kavoura A. ; Sakas D. ; Tomaras P. (ur.).
Švicarska: Springer, Cham, 2017. str. 483-487. (https://www.bib.irb.hr/882935)

3. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Folksonomies to enhance the knowledge organization and management. // La médiation numérique : renouvellement et diversification des pratiques / Boustany, Joumana ; Broudoux, Evelyne ; Chartron, Ghislaine (ur.). Bruxelles: De Boeck, 2014. str. 53-64

Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav. Social Networking at the University - Student Research Patterns and Online Activities. // University Information Systems : selected problems / Leszek Rudak (ur.).
Warsaw: Difin : EUNIS, 2010. str. 473-482. (https://www.bib.irb.hr/513252)

4. Ivanjko, Tomislav. La gamificación en el ámbito del patrimonio: Crowdsourcing con un diseño lúdico. // TABULA: ESTUDIOS ARCHIVÍSTICOS DE CASTILLA Y LEÓN, 21 (2018), 177-195 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

5. Stančić, Hrvoje; Ivanjko, Tomislav; Garić, Ana. Government to Business E-Services – Accountability and Trust. // Tidsskriftet Arkiv, 8 (2017), 1. doi:10.7577/ta.1958 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)

6. Špiranec, Sonja; Pečarić, Đilda; Ivanjko, Tomislav. Attaining Employability Skills by Focusing on Information Competencies: How Far Are We?. // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries- electronic journal, 4 (2014), 979-986. (https://www.bib.irb.hr/703332) (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)

7, Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav
Tag-resource-user: a review of approaches in studying folksonomies. // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries -electronic journal, 3 (2014), 683-692. (https://www.bib.irb.hr/703325) (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

8. Zlodi, Goran; Ivanjko, Tomislav
Crowdsourcing digital cultural heritage. // INFuture2013: Information Governance, 4 (2013), 199-207. (https://www.bib.irb.hr/678037) (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)

9. Ivanjko, Tomislav. Teaching Universal Decimal Classification (UDC) to undergraduate students: a folksonomy driven approach. // INFuture2013: Information Governance, 4 (2013), 97-103. (https://www.bib.irb.hr/678032) (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)

10. Ivanjko, Tomislav. Descripcions d'imatges amb proveïment participatiu fent servir la ludificació. // Imatge i Recerca: Ponències, experiències i comunicacions / Boadas i Raset, Joan (ur.).
Girona: Ajuntament de Girona, 2018. str. 25-37 (pozvano predavanje, podatak o recenziji nije dostupan, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

11. Ivanjko, Tomislav; Bezjak, Tanja. The Influence of Ad Blockers on the Online Advertising Industry. // INFuture2017 Proceedings: The Future of nformation Sciences / Atanassova, Iana ; Zaghouani, Wajdi ; Kragić, Bruno ; Aas, Kuldar ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.).
Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia, 2017. str. 291-299 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

12. Ivanjko, Tomislav. Korisničko označivanje i predmetni pristup. // Zbornik radova "Predmetna obrada: pogled unaprijed" / Purgarić-Kužić, Branka ; Špiranec, Sonja (ur.). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. str. 38-56 (pozvano predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

13. Duić, Igor; Cvrtila, Vlatko; Ivanjko, Tomislav. International cyber security challenges. // Proceedings of the 40th Jubilee International ICT Convention – MIPRO 2017 / Petar Biljanović (ur.). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2017. str. 1525-1529. (https://www.bib.irb.hr/878827) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

14. Lasić-Lazić, Jadranka; Ivanjko, Tomislav; Grubješić, Iva. Using Moodle in English for Professional Purposes (EPP) Teaching at the University North. // Proceedings of the 40th Jubilee International ICT Convention – MIPRO 2017 / Petar Biljanović (ur.).
Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2017. str. 1021-1025. (https://www.bib.irb.hr/878819) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

15. Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Bibliometric Analysis of the Field of Folksonomy Research. // Proceedings of the 14th International Symposium on Information Science (ISI 2015) (Schriften zur Informationswissenschaft ; Bd. 66) / Pehar, Franjo ; Schloegl, Christian ; Wolff, Christian (ur.). Gluckstadt: Verlag Werner Hulsbusch, 2015. str. 370-379. (https://www.bib.irb.hr/762739) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

16. Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav; Pečarić, Đilda. Implementation of information competencies as key employment skills at the Faculty of Humanities and Social Sciences. // Proceedings of the 37th International Convention MIPRO 2014 / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka: MIPRO, 2014. str. 886-890. (https://www.bib.irb.hr/703312) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

17. Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Providing access to textual and image resources: analyzing tagging practices. // Proceedings of the 21st international BOBCATSSS conference: from collections to connections, turning libraries inside out / Taskin, Z. ; Cakmak, T. ; Dogan, G. (ur.).Ankara: Hacettepe University Department of Information Management, 2014. str. 32-35. (https://www.bib.irb.hr/686675) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Korisničko označivanje tekstualnih i vizualnih informacija: što mogu očekivati AKM ustanove?. // 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture : zbornik radova / Tomašević, Nives ; Despot, Ivana (ur.).
Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. str. 66-79. (https://www.bib.irb.hr/686671) (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

18. Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Experts vs. Novices Tagging Behavior: An Exploratory Analysis. // Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012) / Giannakopoulos, Georgios ; Sakas Damianos P. ; Vlachos, Dimitrios S. ; Kyriaki-Manessi, Daphne (ur.). Budimpešta, Mađarska, 2013. str. 456-459. (https://www.bib.irb.hr/626014) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

19. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav; Benčec, Maja. Croatian libraries on Facebook: content analysis. // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. str. 1316-1320. (https://www.bib.irb.hr/582676) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

20. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav; Benčec, Maja. Social networking and libraries. // Proceedings of the IADIS international conference e-Society 2012 / Kommers, P. ; Isaias, P. (ur.). Berlin: IADIS, 2012. str. 511-515. (https://www.bib.irb.hr/578737) (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

21. Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav. Student interaction in electronic environment. // IADIS MULTI CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2011 - e-LEARNING 2011 / Baptista Nunes, Miguel ; McPherson, Maggie (ur.). Rom, Italy: IADIS Press, 2011. str. 386-392. (https://www.bib.irb.hr/534675) (ostalo, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)