Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Ponedjeljak 11-12h; Utorak 12-13h
Soba
C-113
Telefon
01/4092153
E-mail
tvrtko.jakovina@ffzg.hr

BIOGRAPHY

Tvrtko Jakovina is professor at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. He is the author of „Socialism on the American Grain“ /Socijalizam na američkoj pšenici/ (2002), „The American Communist Ally. Croats, Tito’s Yugoslavia and the United States 1945-1955“ /Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945-1955/“ (2003), “The Third Side of The Cold War” /Treća strana Hladnog rata/ (2011), “Croatian Spring – 40 years Later” /Hrvatsko proljeće, četrdeset godina poslije” (editor, 2012) and “Moments of Catharsis. Breaking Events in XXth Century” / Trenuci katarze.Prijelomni događaji XX stoljeća/ (2013). Jakovina authored many articles dealing with the foreign policy of Tito’s Yugoslavia and Croatian history in 20th century.
Jakovina is lecturer at the Diplomatic Academy in Zagreb and guest-lecturer at Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica, University of Bologna. Previously, he was visiting fellow at the London School of Economics. He taught at the University of Split and is currently teaching several courses in different Ph.D. programs at the University of Zagreb (departments of History, Ethnology and Cultural Anthropology and at the Faculty of Political Sciences). Jakovina has given lectures at different universities in Poland, Finland, Slovakia, France, the United Kingdom, Switzerland, USA etc.
In 2010 Jakovina became member of the Council for Foreign Policy and International Relations of the Croatian President Ivo Josipović. He is vice-president of the Croatian Fulbright Alumini Association, member of the Board of the Croatian-American Association and Management Board vice-prsident of Center for Democracy and Law “Miko Tripalo” and member of several editorial boards. He regularly contributes for daily newspaper Jutarnji list and occasionally for weekly Globus in Zagreb. Since 2013 he is anchor of Croatian Television show Treća povijest/”Third History”.
Tvrtko Jakovina studied at several universities in the United States (University of Kansas, he was Fulbright Visiting Researcher at the Georgetown University). He obtained MA in American Studies at the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium and Ph.D. from the University of Zagreb (in 2002).

ŽIVOTOPIS:

Tvrtko Jakovina redoviti je profesor svjetske povijesti 20.Stoljeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je knjige: Socijalizam na američkoj pšenici (MH, 2002), Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945-1955 (Profil/Srednja Europa, 2003), Treća strana Hladnog rata (Fraktura, 2011), Trenuci katarze. Prijelomni događaji XX stoljeća/ (Fraktura, 2013) i uredio knjigu Hrvatsko proljeće, četrdeset godina poslije (Sveučilište u Zagrebu/Centar Tripalo, 2012). Jakovina je autor niza članaka o vanjskoj politici Titove Jugoslavije, hrvatskoj i jugoslavenskoj povijesti 20.stoljeća. Knjige su mu nagrađivane državnim nagradama 2004.i 2014, dobitnik je nagrade Kiklop (2013) i Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika.
Tvrtko Jakovina diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je i University of Kansas, bio Fulbright Visiting Researcher na Georgetown University u Washingtonu, usavršavao se na Boston Collegeu. Magistrirao je na Katholieke Universiteit Leuven u Belgiji. Bio je visiting fellow na London School of Economics.
Jakovina je voditelj Poslijediplomskog studija Diplomacija Zagrebačkog sveučilišta i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, višegodišnji je gost-predavač na Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica, Sveučilišta u Bologni, a predavao je i na Sveučilištu u Splitu, kao i više doktorskih programa na FF-u i Fakultetu političkih znanosti.
Od 2010.Tvrtko Jakovina član je Savjeta za vanjsku politiku i međunarodne odnose Predsjednika RH Ive Josipovića.Potpredsjednik je Croatian Fulbright Alumini Association, clan Vijeća Hrvatsko-američkog društva, potpredsjednik Upravnog odbora Centra za pravo i demokraciju “Miko Tripalo”, potpredsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu.Redovito piše za dnevnik Jutarnji list, a povremeno za Tportal i tjednik Globus.Od 2013.voditelj je emisije Treća povijest na HRT3.Opis znanstvene djelatnosti
BIBLIOGRAFIJA


KNJIGE

Socijalizam na američkoj pšenici, Matica hrvatska, 2002., Zagreb.
Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955., Profil/Srednja Europa, 2003., Zagreb.
Treća strana Hladnog rata, Fraktura, Zagreb 2011.
Hrvatsko proljeće – četrdeset godina poslije, uredio: Tvrtko Jakovina, Centar za demokraciju i pravo “Miko Tripalo”, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 2012.
Trenuci katarze. Prijelomni događaji XX stoljeća. Fraktura, Zagreb 2013.ZNANSTVENI ČLANCI

Američki komunistički saveznik? Vanjskopolitički odnosi SAD-a i Jugoslavije od 1955-1963., Radovi 31, Zagreb 1998., 81-108.
Što je značio Nixonov usklik “živjela Hrvatska”?, Društvena istraživanja 40-41, god 8 (1999.), br. 2-3, ožujak-lipanj 1999., Zagreb, 347-371.
Život u limenci s crvima, (Kako su živjeli i doživljavali Titovu Jugoslaviju?, Razgovori američkih diplomata skupljenih u Foreign Affairs Oral History Program Udruge za diplomatske studije I Sveučilišta Georgetown u Washingtonu), Historijski zbornik, god. LIV, Zagreb 2001., 159-186.

Od Tita do Badintera, Periodizacija povijesti DFJ/FNRJ/SFRJ 1945.-1991., Hrvati i Poljaci, narodi daleki i bliski, Zbornik radova sa znanstvenog skupa hrvatskih i poljskih povjesničara, HNOPZ i FF Sveučilišta u Zagrebu, FF press, Zagreb 2003., 123-137.
Je li Nixon doista podupirao Hrvatsko proljeće?, Pro Historia Croatica 1, Zbornik uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2002., 381-399.
Tito i Nixon, Kako je pripreman i što je značio Titov posjet Washingtonu 1971.?, Historijski zbornik, god. LV, Zagreb 2002, 167-197.
Narodni kapitalizam protiv narodnih demokracija. Američki super-market na Zagrebačkom velesajmu 1957. godine, Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, Zagreb 2003., 469 - 479.

Titovi ciljevi sukladni su našima, Američki izvori o Hrvatskom proljeću, Historijski zbornik LVI-LVII, Zagreb 2003./2004, 71-90.
Hrvatska izlazi u svijet, Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici 1945.-1991., Hrvatska politika u XX. stoljeću, Zbornik radova, Matica hrvatska, Zagreb 2006., 337-388.
Jugoslavija, Hrvatsko proljeće i Sovjeti u detantu, Kolo, Časopis Matice hrvatske4, zima 2005., Zagreb, 153-185.
Između kralja, poglavnika i maršala, Odnos Saveznika prema Hrvatskoj/Jugoslaviji 1945., 1945. – razdjelnica hrvatske povijesti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2006., 169-185.
Dejiny ako liečba, Forum Scientiae et Sapientiae 2, Ročnik XIV, Bratislava 2007; 20-25.
How to Cope With History? The Croatian Example. In: Hubert Isak (ed), A European Perspective for the Western Balkans, NWV, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Recht, Wien: Graz 2007; 107-120.
Sovjetska intervencija u Afganistanu 1979. i Titova smrt, Historijski zbornik, god. LX (2007.), 295-320.
Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici. U:Titovo doba. Hrvatska prije, za vrijeme i poslije, Zagreb 2008, 147-183.
Titos Jugoslawien – der kommunistische Alliierte von Prag und Washington. U:Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968, Beiträge, Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien 2008., 571-587 i Rossia XX Vek, Moskva 2010; 225-238.
Where has War For Harts and Souls Gone?, America and the Liberals in Yugoslavia in 1960' and early 1970'. U: 125 Years of Diplomatic Relations Between The USA and Serbia (ed. Ljubinka Trgovčević), Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2008; 149-164.
1956. godina naše ere: Vrhunac jugoslavenske vanjske politike. Spomenica Josipu Adamčeku, (ur. Drago Roksandić i Damir Agičić), FF press, Zagreb 2009, 459-480.
Tito, the Bloc-Free Movement, and the Prague Spring. In: Günter Bischof, Stefan Karner and Peter Ruggenthaler, The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Harvard Cold War Studies Book Series, Lexington Books, Rowman and Littlefield 2010, 397-418.
Američki predsjednici i europski jugoistok u 20. i 21. stoljeću. Ratne intervencije, partnerstvo i sukobi na europskoj periferiji; pogovor hrvatskom izdanju knjige Stephena Graubarda „Predsjednici. Povijest vladanja američkih predsjednika modernog doba“; TIM press, Zagreb, 754-797.
Milka Planinc kao paradigma hrvatske povijesti, Profil International, Zagreb 2011; 8-74. U: Čisti računi željezne lady, Sjećanja Milke Planinc.
Tito's Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned; Tito:viđenja i tumačenja, Beograd 2011, ur. Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije i Arhiv Jugoslavije, 391-406.
Povijesni uspjeh šizofrene države: modernizacija u Jugoslaviji 1945.-1974. U: Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950-1974., ur. Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti, Muzej suvremene umjetnosti, Zageb 2012., 7-52.

Mozaik Hrvatskoga reformskog pokreta 1971. U: Hrvatsko proljeće – četrdeset godina poslije, ur. Tvrtko Jakovina; Centra za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012., 385-427.
Historical success of schizophrenic state: Modrnisation in Yugoslavia 1945-1974. In: Socialism and Modernity. Art, Culture, Politics 1950-1974, Ljiljana Kolesnik (ed.), Museum of Contemporary Art and Institute of Art History, Zagreb 2012, 7-43.
Collective experiences and Collective Memories: Writing the History of Crisis, Wars and the „Balkanisation of Yugoslavia“. IN: Dario Spini/ Guy Elcheroth/ Dinkao Corkalo Biruski (editors), War, community, and Social Change, Collective Experiences in the Former Yugoslavia. Springer, Peace Psychology Book Series, New York, 2013; 25-41.
Ein grosser Krieg, über den niemand sprich. Kroaten, bosnische Muslime und Serben and er russischen Front (1914-1918). IN: Bernhrd Bachinger – Wolfram Dornik (Hg.), Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung-Wahrnehmung-Kontext. Studien Verlag, Innsbruck/Wien/Bozen, 2013; 105-120.
Neprijatelji ili samo loši susjedi? Jugoslavija i balkanske zemlje 1970-ih i 1980-ih. U: Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, ur: Lada Duraković i Andrea Matošević, Pula-Zagreb, Srednja Europa, CKPIS, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Sanjam knjige u Istri 2013; 49-73.STRUČNI ČLANCI

Neke značajke svakodnevnog života u Požeškoj kotlini u drugoj polovici XIX. stoljeća, OTIVM, časopis za povijest svakodnevice, Zagreb 1995., 55-63.
Američki građanski rat (1861.-1865.) i građanska Hrvatska, Historijski zbornik, Zagreb 1997., 67-89.
Godina dana volontiranja za ISHA-u, Zlatna dolina, Godišnjak Požeštine, Požega 1997., 293 - 296.
Do they need us at all? Historians on the labour market, Graduate prospects in a changing society, (ed. Anne Holden Ronning, University of Bergen, Norway and Mary-Louise Kearney, UNESCO), UNESCO 1998.
O mitovima treba govoriti, Prema pluralističkom i tolerantnom pristupu nastave povijesti - različiti izvori i nova didaktika, Simpozij Vijeća Europe, Bruxelles, 10.-12. prosinca 1998., Kolo, Časopis Matice hrvatske 1, Zagreb, proljeće 1999., 468-479.
Povijest u eteru, Historijski zbornik, Godina LIII, Zagreb 2000., 185-194.
“Što je nama Hladni rat?”, predgovor knjizi Davida Paintera, “Srednja Europa”, Zagreb 2002.
Sjećanja koja čine povijest: Razgovor s Mirom Kreačićem, jugoslavenskim veleposlanikom i diplomatom, Časopis za suvremenu povijest, god. 34, br. 3, 2002. Zagreb., 901-916.
Sjećanja koja čine povijest: Razgovor s Mirjanom Krstinić, visokom dužnosnicom u vladama SRH I SFRJ, Časopis za suvremenu povijest, god. 35, br.1, 2003. Zagreb, 287-306.
To nije bio moj komunizam iako je bila moja prošlost –razgovor s poljskim povjesničarom Andrzejom Paczkowskim, Časopis za suvremenu povijest, god. 35., br. 2, 2003, Zagreb, 625-632.
Sjećanja koja čine povijest: Razgovor sa Cvijetom Jobom, dugogodišnjim diplomatom i veleposlanikom FNRJ/SFRJ, Časopis za suvremenu povijest, god. 35., br.3., Zagreb 2003., 1031-1048.
Psihotik na konju ili svjetlost hrvatskog naroda?, Project on the European Dimension in History Teaching Conference on 1848 in european History, Braunschweig, Njemačka, Povijest u nastavi, god. I, br. 2, Zagreb 2003., 228-234.
Od benediktanaca do ionskih snopova, znanstvenici i uglednici Požeštine - skica za buduću povijest, 380-401. U: Kulturna baština Požege i Požeštine, Spin Valis d.d., Požega 2004.
Povijest 20. stoljeća u kurikulumu povijesti u Hrvatskoj. Kakva bi trebala biti i kakva jest naša nastava povijesti i zašto je 20. stoljeće najvažnije, Povijest u nastavi, Zagreb 2004., 68-76.
Hladni rat nije počeo konferencijom na Jalti!, Vijeće Europe, Projekt o europskoj dimenziji u nastavi povijesti, Simpozij o «1945.», Jalta, Ukrajina 2.- 4. listopad 2003., Povijest u nastavi, Zagreb 2004., 205-213.
Sjećanje na Nixona i Tita, Spomenica Filipu Potrebici, uredila Mirjana Matijević Sokol, Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za povijest i Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, FF Press, Zagreb 2004., 435-454.
Sjećanja koja čine povijest: Razgovor s Ivicom Maštrukom, veleposlanikom SFRJ u Vatikanu i hrvatskim veleposlanikom u Italiji, Grčkoj i Sloveniji, Časopis za suvremenu povijest, god. 37, br.1, 2005. Zagreb, 157-173.
Je li Hrvatska mogla bez KPH?, pogovor knjizi «Hrvatska pod crvenom zvijezdom, KPH 1945.-1952., Organizacija, uloga, djelovanje» Berislava Jandrića, Srednja Europa, Zagreb 2005., 373-378.

Vrijeme uspona i stagnacije, Požega od 1945. do 2004., Pokušaj skiciranja povijesti grada u drugoj polovici 20. stoljeća, Historijski zbornik LVI-LVII, Zagreb 2003./2004., 39-69. (Dio članka objavljen je pod naslovom “Požeški list” i “Hrvatska pokrajina” – nacionalistička i klerikalna glasila u Požeškom pučkom kalendaru 2007., Pan Press, Požega 2006.; 45-50.
Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici 1945-1991., Što bi trebalo istraživati?, Historijski zbornik LVI-LVII, Zagreb 2003./2004., 171-183.
Brijuni Paradise Islands next to the Goli otok (Bare Island) from Hell; Between the Two Worlds - Croatia from 1991 to 2000; Croatia from 2000 to 2006 and onwards; In-Between, A book on the Croatian coast, global proceses, and how to live with them, Venice Biennale 2006., 172-177; 180-193, 236-239.
Tito je mladost, mladost je radost, O Titu kao mitu, Proslava Dana mladosti u Kumrovcu, uredile Nevena Škrbić Alempijević i Kristi Mathiesen Hjemdahl, FF Press i Srednja Europa, Zagreb 2006; 165-176.
Trenutak katarze, predgovor knjizi “Mađarska jesen 1956.” Đorđa Zelmanovića, Fraktura, Zaprešić 2006.; 5-23.
Čovjek koj je stvarao povijest tražeći u njoj budućnost, pogovor knjizi “Churchill i rat” Goeffreya Besta, Ljevak, Zagreb 2006.; 369-383.
Nezavisna Država Hrvatska u Hitlerovom osovinskom sustavu, Memorijalni muzej Jasenovac, Spomen područje Jasenovac 2006.; 16-45.
Les Yougoslaves á la Conférence de paix de Paris et l’héritage de la premiére guerre mondiale, Carrefours d’histories européennes, Perspectives multiples sur cinq moments de l’histoire de l’Europe, Editions du Consiel de l’Europe, Strasbourg Cedex, décembre 2006; 35-45.
Yugoslavs at the Paris Peace Conference and the legacy of the First World War, Crossroads of European Histories, Multiple outlooks on five key moments in the history of Europe, Council of Europe, Strasbourg Cedex, Decembre 2006; 187-197.
Hrvatska od 1918. do 1974: sreća, uspjesi i užasi, Suvremene tendencije u hrvatskoj umjetnosti, katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2007.; 12-17.
Idealisičnoj, hrabroj (i ludoj) mladosti, Predgovor knjizi Tihomira Ponoša «Na rubu revolucije, studenti '71», Zagreb, Profil 2007.;5-12.
Velika trojica, NOV i POJ i vojska NDH 1945., Bleiburg i Križni put 1945., Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb 12. travnja 2006., Savez antifafašističkih boraca i antifašista RH, Zagreb 2007.; 69-74.
Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest u medijima ili Kako čitati sekundarne izvore u 21. stoljeću, U: Jedna povijest, više historija, Dodatak udžbenicima s kronikom objavljivanja; Dokumenta – centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb 2007., 67-83.
Mao je najveći, ali je griješio. Kada i kako je Narodna Republika Kina ušla u naše živote?, Pogovor knizi Jonathana Fenbyja “Povijest suvremene Kine. Propast i uzdizanje velike sile, 1850-2008., Zagreb, Sandorf 2008; 709-718.
Tito, A Sowieci, Amerykanie i Państwa Niezaangażowane; Studenci, Konsewatyści i Reformatorzy, U: Rewolucje 1968, Biblioteka Gazety Wyborczej, Zacheta Narodowa Glareria Sztuki, Warszawa: Agora SA 2008; 265-271.
Nekoliko raspada i jedna konferencija. Predgovor knjizi Mirjane Cupek Hamill “Konferencija o miru u Jugoslaviji i raspad jugoslavenske federacije (1991.-1992.)”, Leykam international, Zagreb 2008; 11-16.
Početak novog doba. Pogovor knjizi Margaret Macmillan “Mirotvorci. Šest mjeseci koji su promijenili svijet”, Naklada Ljevak, Zagreb 2008; 675-686.
Treći svijet i hladni rat: Pouke za Hrvatsku i svijet. Pogovor knjizi Odd Arne Westada «Globalni hladni rat. Velike sile i Treći svijet. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2009; 459-464.
History and Foreign Policy – What is Old in Croatian Foreign Policy. U: A Transformation of Society and Identity in the National, Regional and International Dimensions, Proceedings form the International Conference Zagreb, Croatia, September 18-19, 2008. Ur: Daisuke Furuya i Ryoji Momose; Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World (LiCCOSEC), Volume 6, 2009; Research Institute for World Languages, Osaka University, Japan; 13-23.
Značenje Rezolucije IB-a 1948. za svijet i Jugoslaviju. U: 1948. Povijesni razlaz sa staljinskim totalitarizmom?, Tomislav Badovinac ur., Savez društava “ Josip Broz Tito”, Znanstveno vijeće, Zagreb 2009, 81-113.
Bideleux, R. and I. Jeffries, The Bakans: A Post-Communist History (London: 2007: Routledge). A Comment. U: Southeastern Europe 33 (2009), Brill, 140-146.
Hrvatska vanjska politka. Što smo bili, što jesmo, što želimo i što možemo biti? U: Neven Budan, Vjeran Katunarić ur., Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2010., 83-101.
Savez za mir. U: Davor Božinović, „Uzajamna tranzicija NATO-EU, jugoistok Europe“, Topical, Zagreb 2010; 9-18.
Budimir Lončar; Mr. Nonagigned i jugoslavenska politika nesvrstanosti, Up and Underground, br. 19/20, Zagreb 2011; 86-101. Dio razgovora objavljen i u Subverzivcu, str.7.
Životna priča svjetskog skakača, Predgovor hrvatskom izdanju Stevana Dedijera: Špijun kojeg smo voljeli, autobiografija; VBZ, Zagreb 2011; 9-17.
Simbol mira, pokreta i Tita/The Symbol of peace, the Movement and Tito. U: Područje zastoja/Standstill, Zagreb:Institut za istraživanje avangarde, Zagreb 2011.; 24-41.
Hrvatska od Velikog rata do ubojstva Stjepana Radića. U: Strast i bunt, ekspresionizam u Hrvatskoj, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2011.; 12-19.
Povjesničar kojeg se obožava ili mrzi. U: Howard Zinn, Narodna povijest SAD-a, predgovor. VBZ, Zagreb 2012., 9-15.
Tito Jože Pirjevca. U: Jože Pirjevec, Tito i drugovi, predgovor. Mozaik knjiga, Zagreb 2012., 9-18.
Imamo Hrvatsku! Skica raspada Jugoslavije i prvih deset godina Republike Hrvatske, 117-135. U: Zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole, Povijest hrvatskog jezika/Književnost i kultura devedesetih; FF Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2012.
Fašizam našeg doba i zadaća povjesničara. U: Michael Burleigh, Treći Reich, Nova povijest, Fraktura, Zagreb 2012, 1-11.
Ivo Vejvoda – aristokrat Titove diplomacije. U: Gojko Berić, Zbogom XX. stoljeće. Sjećanja Ive Vejvode, Profil, Zagreb 2013, 7-21.
Njemački general u Zagrebu: rukopis i život. U: Edmund glaise von Horstenau, Zapisi iz NDH, Disput, Zagreb 2013.;

UDŽBENICI I NASTAVNI MATERIJAL

Povijest 4, Udžbenikza četvrtirazred (opće) gimnazije, (zajednosaSuzanomLeček, MagdalenomNajbar-Agičić iDamiromAgičićem), Profil, Zagreb1999.,str. 156-163, 173-181,187-193, 199-206, 212-230, 247-262.
Povijest 3, Udžbenikzatrećirazredgimnazije, (zajednosaDamiromAgičićemiMagdalenomNajbarAgičić, StjepanomMatkovićem), 34-42, 220-228, 292-298., Profil2000.,Zagreb.
Suradnja sa Snježanom Koren na izradi kataloških tema za osmi razred osnovnih škola (Katalog znanja, vještina i sposobnosti), Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa, WWW.MZOŠ.HR.
20th Century World History 168-188; Social Science in South East Europe Syllabus Handbook, Centre for the Study of Global Governance, LSE, London 2007 (ed. Mary Kaldor, Vesna Bojičić-Dželilović, Denisa Kostovicova).
Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest (uz Snježanu Koren i Magdalenu Najbar Agičić). U: Jedna povijest, više historija, Dodatak udžbenicima s kronikom objavljivanja; Dokumenta – centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb 2007., 1- 43.


ENCIKLOPEDIJSKI ČLANCI

Hrvatskaenciklopedija, svezak 1, članci: Abolicionizam, Američkiratzaneovisnost, Američkigrađanskirat, Argentina, AmerikaSjeverna, AmerikaLatinska, Amazona, Američkipučkirevolucionarnisavez, Amsterdam, Anguilla, AntigvaiBarbados, Antili, Armenija, Azija, AlCapone
Hrvatska enciklopedija, svezak 2, članci: Belgija, Caudillo, Calhoun John Cardwell, Čeka, Crvena garda, Crvena pomoć

Hrvatska enciklopedija, svezak 4, Savica Kosanović, Kostić Milan.


PRIJEVODI

AmySchmidt, Hrvatskaizapadnisaveznici, ČSP34.,br.1., Zagreb 2002., 71-91.
Amy Schmidt, Vladko Maček i Hrvatska seljačka stranka: prizori iz izbjeglištva, ČSP 37., br.2., Zagreb 2005., 407-422.