Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
čet 13-14
Soba
E308
Telefon
01/4092355
E-mail
fjanes@ffzg.hr

Franjo Janeš rođen je 26. 8. 1982. u Zagrebu, gdje je od 1989. do 1997. pohađao osnovnu školu. Od 1997. do 2001. pohađao je zagrebačku IV. gimnaziju, a 2001. položio njemački Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe 2. Iste godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je studij njemačkog i engleskog jezika i književnosti. 2004./2005. proveo je zimski semestar na Julius Maximilians Universitätu u Würzburgu kao stipendist DAAD-a. Diplomirao je 2006. radom na temu „The Challenges of TV-Subtitling“ (mentor: prof. dr. Vladimir Ivir). 2007. zaposlen je kao znanstveni novak – asistent na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu te je završio Poslijediplomski doktorski studij lingvistike disertacijom s temom „Usporedba leksičkih i pragmatičkih osobitosti hrvatskog i njemačkog jezika mladih“ (2011., mentorica: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi). Izlagao je na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Objavio je romane „Noć mrtvih živaca“ (nagrada Kiklop za debitantsku knjigu godine 2009.), „Formula za kaos“ (nagrada SFera 2012.), „Čerupanje feniksa“ (2013.), "Tunel na kraju svjetla" (2016.) i "Petlja" (2021.).

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveno težište: sociolingvistika, (ovisnosna) gramatika, retorika