Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
srijeda. 11:00 - 12:00 h
Soba
B 324
Telefon
+385 1 4092 091
E-mail
ijelovci@ffzg.hr

Rođena: 20. studenog 1963. u Zagrebu. Nacionalnost: Hrvatica. OBRAZOVANJE: profesor engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti. Diplomirala 1989. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar znanosti: znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika. Magistrirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju Američki studiji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Semantička analiza amerikanizama u hrvatskome jeziku (mentorica prof. dr. sc. Milena žic Fuchs i komentorica dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski).RADNO ISKUSTVO: 1989./2003. stručni suradnik za engleski i talijanski jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2003.godine izabrana u nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2008. godine izabrana u nastavno zvanje višeg predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2015. godine ponovno izabrana u nastavno zvanje višeg predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Održavala nastavu iz kolegija Engleski jezik struke i kasnije Engleski jezik za akademske potrebe. Osim na matičnom fakultetu održavala nastavu iz engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (na Studiju hrvatske kulture, novinarstva, sociologije i povijesti), Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (na Geografskom odsjeku) i Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (za sve studijske programe). 1999./2001. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2004./2007. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2013./2015. zamjenica voditeljice Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2014. godine upisala Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture.IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA: 1. Jelovčić, I., Kužić, T. : Academic Writing, 15th Annual HUPE Conference, Šibenik, 2007. 2. Jelovčić, I., Barbarić, P..: How to prepare a successful ESP Presentation, 16th Annual HUPE Conference, Šibenik, 2008. 3. Jelovčić, I., Pleše, D.: Reading and Understanding ESP Texts, 17th Annual HUPE Conference, Opatija, 2009. 4. Radman V., I. Jelovčić: Define, Clasify, Exemplify..., 19th Annual HUPE Conference, Opatija, 2011. 5. Pleše, D., Jelovčić, I.: Academic English in Sciences and Humanities after Seven Years of Bologna at the University of Zagreb. 5th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2012. 6. Jelovčić, I., Ćirić, J.: Academic Listening in Language for Academic Purposes. Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2013. 7. Jelovčić, I., Barbarić, P.: Presentation Techniques and Topics in EAP. Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2013. 8. Jelovčić, I., Pleše, D. : Discourse Markers in EAP. 23rd HUPE Conference, Šibenik, 2015. 9. Radman, V., Jelovčić, I. : Internet as Language Learning Environment, 8th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, 2012. 10. Jelovčić, I., Pleše, D. : Let's (Pre)fix English. 24rd HUPE Conference, Šibenik, 2016. 11. Jelovčić, I., Miholjančan T. : Teaching Academic Writing in ESP Courses: The Power of the Paragraph, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017. 12. Miholjančan, T., Jelovčić, I. : Mind Mapping the Way to Effective Writing and Presentation Skills in ESP, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017. 13. Jelovčić, I., Pleše, D., Miholjančan T. : Factors of Successful Language Acquisition in Students of the University of Zafreb – Integrative and Instrumental Motivation, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018. 14. Pleše, D., Miholjančan, T. Jelovčić, I. : Fears and Anxieties of University Students in Learning Enlish for Professional Purposes, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018. OBJAVLJENI RADOVI: 1. Ćirić J., Jelovčić, I. : Primjena časopisa Adesso u nastavi talijanskog jezika. Strani jezici, 37 (2008),4, Zagreb. 2. Jelovčić, I. : Strani jezik struke – analiza stavova studenata, Metodika, Br. 20, Vol 11, str. 44-55, Zagreb, 2010. 3. Pleše, D., Jelovčić, I. Academic English in Sciences and Humanities after Seven Years of Bologna at the University of Zagreb. Proceedings of the 5th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 20 and 21 September 2012, pp 271 – 275. 4. Barbarić, P., Jelovčić, I. Slika i riječ za trajnije pamćenje. Školske novine: Tjednik za odgoj i obrazovanje. Br. 5 (2870), godina LXIV. Zagreb, 2013. 5. Jelovčić, I., Ćirić, J. Academic Listening in Language for Academic Purposes. Proceedings of the Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013, pp 97 – 104. 6. Jelovčić, I., Barbarić, P. Presentation Techniques and Topics in EAP. Proceedings of the Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013, pp 88 – 96. 7. Radman, V., Jelovčić, I. : Internet as Language Learning Environment, 8th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, 2012. 8. Jelovčić, I., Miholjančan T. : Teaching Academic Writing in ESP Courses: The Power of the Paragraph, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017. 9. Miholjančan, T., Jelovčić, I. : Mind Mapping the Way to Effective Writing and Presentation Skills in ESP, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017. 10. Jelovčić, I., Pleše, D., Miholjančan T. : Factors of Successful Language Acquisition in Students of the University of Zafreb – Integrative and Instrumental Motivation, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018. 11. Pleše, D., Miholjančan, T. Jelovčić, I. : Fears and Anxieties of University Students in Learning Enlish for Professional Purposes, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018. RECENZIJA: Recenzija priručnika "Forward in Engineering - A coursebook for vocational schools in the field of mechanical engineering" autorica Klare Bilić Meštrić i Ivane Špiranec, Varaždin, 2016.STRUČNI PROJEKT Reforma stranih jezika za akademske potrebe u Crnoj Gori (ID: 609778-EPP-I -2019-I-JVI E-EPPKA2-CBH E-JP) Recenzija udžbenika Krivokapić, Marija, Reflame Your English for the Humanities, 2021.


Opis znanstvene djelatnosti
http://koha.ffzg.hr/bibliografija/692.html

IZLAGANJA NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA

1. Jelovčić, I., Kužić, T. : Academic Writing, 15th Annual HUPE Conference, Šibenik, 2007.
2. Jelovčić, I., Barbarić, P..: How to prepare a successful ESP Presentation, 16th Annual HUPE Conference, Šibenik, 2008.
3. Jelovčić, I., Pleše, D.: Reading and Understanding ESP Texts, 17th Annual HUPE Conference, Opatija, 2009.
4. Radman V., I. Jelovčić: Define, Clasify, Exemplify..., 19th Annual HUPE Conference, Opatija, 2011.
5. Pleše, D., Jelovčić, I.: Academic English in Sciences and Humanities after Seven Years of Bologna at the University of Zagreb. 5th International Conference on The
Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2012.
6. Jelovčić, I., Ćirić, J.: Academic Listening in Language for Academic Purposes. Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2013.
7. Jelovčić, I., Barbarić, P.: Presentation Techniques and Topics in EAP. Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2013.
8. Jelovčić, I., Pleše, D. : Discourse Markers in EAP. 23rd HUPE Conference, Šibenik, 2015.
9. Radman, V., Jelovčić, I. : Internet as Language Learning Environment, 8th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, 2012.
10. Jelovčić, I., Pleše, D. : Let's (Pre)fix English. 24rd HUPE Conference, Šibenik, 2016.
11. Jelovčić, I., Miholjančan T. : Teaching Academic Writing in ESP Courses: The Power of the Paragraph, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017.
12. Miholjančan, T., Jelovčić, I. : Mind Mapping the Way to Effective Writing and Presentation Skills in ESP, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017.
13. Jelovčić, I., Pleše, D., Miholjančan T. : Factors of Successful Language Acquisition in Students of the University of Zagreb – Integrative and Instrumental Motivation, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018.
14. Pleše, D., Miholjančan, T. Jelovčić, I. : Fears and Anxieties of University Students in Learning English for Professional Purposes, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018.

OBJAVLJENI RADOVI:

1. Ćirić J., Jelovčić, I. : Primjena časopisa Adesso u nastavi talijanskog jezika. Strani jezici, 37 (2008),4, Zagreb.
2. Jelovčić, I. : Strani jezik struke – analiza stavova studenata, Metodika, Br. 20, Vol 11, str. 44-55, Zagreb, 2010.
3. Pleše, D., Jelovčić, I. Academic English in Sciences and Humanities after Seven Years of Bologna at the University of Zagreb. Proceedings of the 5th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 20 and 21 September 2012, pp 271 – 275.
4. Barbarić, P., Jelovčić, I. Slika i riječ za trajnije pamćenje. Školske novine: Tjednik za odgoj i obrazovanje. Br. 5 (2870), godina LXIV. Zagreb, 2013.
5. Jelovčić, I., Ćirić, J. Academic Listening in Language for Academic Purposes. Proceedings of the Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013, pp 97 – 104.
6. Jelovčić, I., Barbarić, P. Presentation Techniques and Topics in EAP. Proceedings of the Sixth International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013, pp 88 – 96.
7. Radman, V., Jelovčić, I. : Internet as Language Learning Environment, 8th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, 2012.
8. Jelovčić, I., Miholjančan T. : Teaching Academic Writing in ESP Courses: The Power of the Paragraph, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017.
9. Miholjančan, T., Jelovčić, I. : Mind Mapping the Way to Effective Writing and Presentation Skills in ESP, International conference Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues, Brno, Check Republic, 2017.
10. Jelovčić, I., Pleše, D., Miholjančan T. : Factors of Successful Language Acquisition in Students of the University of Zagreb – Integrative and Instrumental Motivation, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018.
11. Pleše, D., Miholjančan, T. Jelovčić, I. : Fears and Anxieties of University Students in Learning English for Professional Purposes, 10th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2018.

RECENZIJE
Recenzija priručnika "Forward in Engineering - A coursebook for vocational schools in the field of mechanical engineering" autorica Klare Bilić Meštrić i Ivane Špiranec, EU projekt, Varaždin, 2016.
Recenzija udžbenika Krivokapić, Marija, Reflame Your English for the Humanities, 2021.(ID: 609778-EPP-I -2019-I-JVI E-EPPKA2-CBH E-JP)