Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
petak 12:30-14:00 sati
Soba
B-005
Telefon
2066/ 4092 066
E-mail
jjurcevi@ffzg.hr

Diplomirala 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za lingvistiku i Odsjeku za sociologiju. U diplomskom radu iz područja lingvistike obradila temu komunikacije posredstvom računala, pod naslovom „Svakodnevna i neformalna komunikacija u računalno posredovanom diskursu: Instant Messaging“. Uz pružen teorijski okvir, u radu je izvršena konverzacijska analiza (Liddicoat, Garfinkel, Goffman) i pragmalingvistička analiza (Grice, Leech, Austin, Searle) prikupljenog korpusa razgovora putem IM-a, s osnovnim ciljem prikazivanja prilagodbe hrvatskog jezika internetu kao novom komunikacijskom mediju.
Na Odsjeku za sociologiju diplomirala s temom „Izgradnja virtualnog identiteta i upravljanje impresijama: Upotreba fotografija na društvenim mrežama“.
Od rujna 2012. godine zaposlena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao asistent na Odsjeku za lingvistiku (katedra za primijenjenu lingvistiku), gdje sudjeluje pri izvođenju kolegija „Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji“, „Lingvistika i njezini dijalekti" i "Primijenjena lingvistika". Također sudjeluje u izvođenju kolegija "Analiza diskursa" na katedri za semiologiju, te povremeno na kolegiju "Semantika razumijevanja", ovisno o potrebama Odsjeka.
Akademske godine 2012./2013. upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U srpnju 2021. obranila doktorsku disertaciju naslova "Cyber-pragmatika i evolucijski aspekti diskursnih oznaka: od dijalogičnosti šutnje do izvora poštapalica".
Područja interesa:
sociolingvistika, analiza diskursa, pragmalingvistika, računalno posredovana komunikacija, filozofija jezika, semiologija

Ključni istraživački interesi
  • sociolingvistika
  • analiza diskursa
  • pragmalingvistika
  • računalno-posredovana komunikacija
  • filozofija jezika
  • semiotika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Povjerenstvo za odabir Erasmus+ natječaja za studijski boravak u akademskoj godini 2021./2022., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti


1.
Jurčević, Jana
Sound Symbolism of Contemporary Communication: Croatian Imitative Expressions in Computer-mediated Discourse // Communications in Computer and Information Science, Springer: Language, Music and Computing-2nd International Workshop 2017 (2019) (međunarodna recenzija, prihvaćen)
2.
Jurčević, Jana
Beyond Traditional Standardization: Language Policing in a Digital Era // Second International Conference on Sociolinguistics – Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality
Budimpešta, Mađarska, 2018. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
3.
Bertoša, Mislava; Miškulin Saletović, Lucia
Koncept vode u reklamama za proizvode za njegu tijela // Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015. / Božić, R. ; Kuvač-Levačić, K. (ur.).
Zadar: Sveučilište u Zadru, 2017. str. 367-387 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
4.
Jurčević, Jana
Discourse Markers in Computer-mediated Communication: The Case of Abbreviations // The Intercultural Pragmatics Journal (2016) (podatak o recenziji nije dostupan, poslan)
5.
Bertoša, Mislava; Miškulin Saletović, Lucia; Jurčević, Jana
Personal Names in Multimodal Advertising Texts // MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2014
Baja, Mađarska, 2014. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, ostalo)
6.
Jurčević, Jana; Erdeljac, Vlasta
Položaj i budućnost hrvatskog jezika u Europskoj uniji: jezične debate u javnom diskursu // Zbornik Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku
Dubrovnik, Hrvatska, 2013. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)