Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
zimski semestar: srijeda, 12:30-14:00
ljetni semestar: utorak, 9:30-11:00
Soba
E-321
Telefon
6002-319
E-mail
vjuricic@ffzg.hr

Rođen je 17. travnja 1982. u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio je u Čakovcu. Godine 2000. upisuje studij računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je 2005. diplomirao s temom Sustav za praćenje inačica programske podrške.

Do 2007. radi u Siemens d.d. u odjelu PSE (Program and System Engineering) na poslovima projektiranja, razvoja i testiranja sustava mobilnih komunikacija. U rujnu 2007. upisuje poslijediplomski studij informacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje postaje znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Vladimira Mateljana pod nazivom Optimizacija baze znanja. U kolovozu 2012. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Detekcija plagijata u višejezičnom okruženju pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Mateljana.

U listopadu 2012. zaposlen je kao viši asistent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, na kojem je od rujna 2017. zaposlen kao docent.

U ožujku 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a u svibnju 2021. u višeg znanstvenog suradnika.

Od ožujka 2018. do travnja 2021. je predstojnik Katedre za informatiku, a od ožujka 2019. do ožujka 2021. zamjenik pročelnika. U ožujku 2021. imenovan je pročelnikom Odsjeka.

Ključni istraživački interesi
  • Detekcija plagijata
  • Baze podataka
  • IT u obrazovanju
  • Ulančani blokovi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • HZN/TO 307, Hrvatski zavod za norme
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanja u projektima:

• 2018.-danas, Rural 3.0: Društveno korisno učenje za ruralni razvoj (voditeljica: prof. dr.sc. Linda Saraiva).
• 2015.-2018., Komparativna usporedba kurikuluma informacijskih znanosti hrvatskih i vodećih svjetskih sveučilišta (voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan)
• 2007.-2014., Optimizacija baze znanja (voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan)