Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
petak, 10:00 - 11:00
Soba
B-219
Telefon
01/6120-117
E-mail
vkarlic@ffzg.hr, virnakarlic@gmail.com

Virna Karlić rođena je u Rijeci 10. siječnja 1985. godine. Godine 2008. završila je studij južnoslavenskih jezika i književnosti (srpski i makedonski jezik i književnost) te etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od iste je godine zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Uz angažman na projektu "Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa" pod vodstvom dr. sc. Borislava Pavlovskog, izvodi nastavu iz srbističkih jezikoslovnih kolegija. Akademske godine 2008./2009. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2014. doktorirala je na temi "Određenost i neodređenost u srpskom i hrvatskom jeziku" pod mentorstvom dr. sc. Ive Pranjkovića i dr. sc Milivoja Alanovića. Od 2013. do 2016. godine surađivala je na projektu "Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)" pod vodstvom dr. sc. Dušana Marinkovića. Sudjelovala je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je objavila četrdesetak znanstvenih i stručnih radova. Od 2017. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Urednica je dvaju znanstvenih zbornika te je autorica knjige "(Ne)određenost: načini i sredstva izražavanja u hrvatskom i srpskom jeziku" (2017).

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Desničini susreti. Zagreb 1924.-1930. i 1945.-1967. Društvo, kultura, svakodnevica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb (-, -)
  • 2017. Desničini susreti. Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Institut za književnost i umetnost, Beograd; Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb; Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb (-, -)
  • 2016. Desničini susreti. Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam, Institut za književnost i umetnost u Beogradu i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Philologia Mediana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Nišu ,Niš, Srbija (Članica uredničkog odbora)
  • Philologia Mediana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Nišu ,Niš, Srbija (Članica uredničkog odbora)