Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
utorak 11.00-12.30
Soba
B002
Telefon
+385 1 4092 045
E-mail
kkatalin@ffzg.hr

Rođena 1975. u Virovitici. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Slatini. Diplomirala je hungarologiju i kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. do 2004. godine radila je kao profesorica hrvatskog jezika u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, a od 2004. do 2007. kao lektorica za hrvatski jezik na Institutu za slavenske i baltičke filologije na Sveučilištu ELTE u Budimpešti. Na Katedri za hungarologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi od 2007. godine. Predaje fonologiju, morfologiju i povijest mađarskog jezika, te književno i stručno prevođenje. 2013. na Sveučilištu ELTE u Budimpešti obranila je doktorski rad s temom Hungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice 18. stoljeća. U više je prilika boravila na višemjesečnim istraživačkim stipendijama koje dodjeljuje mađarska vlada. Prevela je nekoliko romana te više znanstvenih i stručnih tekstova s mađarskog jezika. Njezin znanstveni rad usmjeren je na područja mađarskog kao stranog jezika, konstrastivnog jezikoslovlja, traduktologije, sociolingvistike.

Ključni istraživački interesi
  • kontrastivno jezikoslovlje
  • mađarski kao strani jezik
  • teorija prevođenja
  • sociolingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u HRvatskoj (redovni član)
  • Mađarsko društvo primijenjenih lingvista i profesora jezika (MANYE) (redovni član )
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa, Katedra za hungarologiju, Filozofski Fakultet Sveuéiliőta u Zagrebui (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti