Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Srijedom 13:00-14:30, E-314 i po dogovoru
Soba
E-314
Telefon
E-mail
sanja.kisicek@ffzg.hr

Dr. sc. Sanja Kišiček (matični broj znanstvenika: 306375) rođena je 21. veljače 1984. godine u Zadru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studijima engleskog jezika i književnosti te informacijskih i komunikacijskih znanosti, završivši nastavnički i istraživački smjer obiju studijskih grupa. Doktorirala je 2013. godine na Poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na temu multimedijskog instrukcijskog dizajna istražujući preferencije studenata u učenju kroz multimodalni pristup računalnom opismenjavanju u virtualnom okruženju. Od 2012. do 2016. sudjeluje i u razmjeni studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao ECTS i ERASMUS koordinator Odsjeka. Dobitnica je nekoliko prestižnih akademskih nagrada (Nagrada ZNANOST, Rektorova nagrada, Nagrada Filozofskog Fakuklteta). Od 2016. do 2019. godine mentorirala je nastavno osoblje u međunardonom okrilju u okviru IB programa, trenirajući nastavnike u nastavničkim kompetencijama i integraciji tehnologije u nastavu. Autor je i voditelj nekolicine radionica. Stručno se usavršavala i/ili bila voditelj stručnog usavršavanja na 30-ak domaćih i inozemnih skupova. Licencirana je voditeljica strukturiranog dijaloga putem rada s protokolima Nacionalnog školskog odbora nastavnog osoblja za provođenje obrazovne reforme u SAD-u. Uže područje interesa i specijalnosti joj je promoviranje kulture kolaboracije i recipročnih mentorstava putem radionica za akademsku zajenicu i šire.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Radno iskustvo:
2008 - : poslijedoktorandica, viša asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2018 - 2019 : profesorica na University of the People na poslijediplomskom studiju "Masters in Advanced Teaching"
2016 - 2019: voditeljica stručnog usavršavanja nastavnog osoblja u Americkoj međunarodnoj školi u Kuvajtu
2007 - 2016: trenerica nastavnog osoblja u integraciji tehnologije u nastavu u Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu

Područja interesa:
- Instrukcijski dizajn
- Kultura kolaboracije i recipročnih mentorstava
- Učenje i poučavanje u elektroničkom okruženju

Certifikati:
Certificirani voditelj protokola (CFG) Nacionalnog školskog odbora nastavnog osoblja za provođenje obrazovne reforme u SAD-u (NSRF), 2017.
IB MYP Kategorija 3, International Baccalaureate Organization (IBO), 2016.
Certificirani kreator kolegija na sustavu Moodle MCCC, 2015.

Radionice:
Radionica za kreiranje kulture kolaboracije temeljene na recipročnim mentorskim odnosima (Creating a - Collaborative Coaching Culture)
PEAK 2019., Kuvajt
NESA 2019., Tajland
SNEAK PEAK 2018., Kuvajt
Mreza mentora nastavničkom osoblju (Instructional Coaches Network), BBS, 2019., Kuvajt
Multimedij u osnovnoškolskom, srednješkolskom i visokoškolskom obrazovanju, 2009., FFZG
Poučavanje putem sustava Moodle, niz radionica, 2010.-2015., AISZ, FFZG, Moodle Moot Zagreb

Projekti:
Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO): Usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada, koordinator radne skupine
Projekt razvoja e-kolegija Sveučilišnog računarskog centra (SRCE)

Priznanja i nagrade:
Nagrada ZNANOST 2008. Nacionalne zaklade za znanost, za rad Project of Developing the Multimedia Software Supporting Teaching and Learning of English Vocabulary
Nagrada Franjo Marković 2017. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za konstantan znanstveno-istraživački rad na nekolicini projekata
Rektorova nagrada 2016. Sveučilišta u Zagrebu za studentski istraživački rad E-učenje: učenje u elektroničkoj okolini i učenje na daljinu putem sustava Omega

Članstva:
- University of the People (course instructor)
- IBO (International Baccalaureate Organization)
- Instructional Coaches' Network Kuwait
- NESA Coaches' Cohort
- Eatel (European Association for Technology Enhanced Learning)

Kolegiji:
- Osnove informacijske tehnologije
- Osnove digitalne obrade teksta i slike
- Nastava s primjenom računala

- Instrukcijski dizajn
- Multimedijski prikaz znanja
- Društveno-humanistička informatika

Ključni istraživački interesi
 • Učenje i poučavanje s tehnologijom
 • Komunikacijske vještine
 • Kolaborativan instrukcijski dizajn
Članstva u akademijama
 • University of the People (Course instructor)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Triatlon klub 3MAX
 • NSRF, National School Reform Faculty (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Local Innovation Talks Education, eAWESOME (-, -)
 • 2020. Local Innovation Talks Wrap Up, eAWESOME (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2019. National School Reform Faculty, USA, Certified Coach for Educational Reform
 • 2016. International Baccalaureate MYP Category 3, completed training
 • 2008. Nagrada ZNANOST