Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Hrvoje Klasić rođen je 6.12.1972. u Sisku gdje završava osnovnu i srednju školu. Godine 1997. diplomirao je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom fakultetu obranio je magistarski rad pod naslovom „Društveno – političke promjene u Sisku 1970-1972.“ i disertaciju pod naslovom „1968. u Jugoslaviji. Društveno-političke promjene u Jugoslaviji u kontekstu svjetskih zbivanja“. Od 1995. zaposlen je kao profesor povijesti na sisačkoj gimnaziji, a od 2003. na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za povijest. Uz izborne kolegije vezane uz povijest 20.stoljeća, drži i seminare iz predmeta „Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine“. Sudionik je brojnih konferencija i simpozija u Hrvatskoj i svijetu. Hrvoje Klasić dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za 2006. godinu. Iste godine dobio je i Godišnju nagradu grada Siska za knjigu „Hrvatsko proljeće u Sisku“. Suautor je dokumentarne serije „Hrvatsko proljeće“, nastale u produkciji Hrvatske radiotelevizije.

Ključni istraživački interesi
  • Jugoslavija
  • Socijalizam
  • Svjetska povijest 20. stoljeća
  • Povijesni revizionizam
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

Opis znanstvene djelatnosti
Knjige
1. Hrvatsko proljeće u Sisku, Srednja Europa, 2006.
2. Jugoslavija i svijet 1968., Naklada Ljevak, 2012.

Izvorni znanstveni članci
1. Društveni život u Sisku u vrijeme Drugog svjetskog rata, Časopis za suvremenu povijest, 32/2000., br. 3
2. Antisemitizam na prijelazu stoljeća ( 1897. – 1903. ). Prilog proučavanju židovstva u gradu Sisku, Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, br. 2, 2001.
3. Odnosi hrvatskih i bugarskih riječnih brodara tijekom Domovinskog rata (1991. – 1998.), Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko – bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, Zagreb, 2005.
4. Tito u Sisku 1969. – analiza posjeta u kontekstu «Hrvatskog proljeća», Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, br. 5, 2005.
5. Sveslavenski kongres u Beogradu 1946. i njegova percepcija u hrvatskom tisku, Historijski zbornik, br. 58, 2005.
6. Uloga Matice hrvatske u Hrvatskom proljeću na području grada Siska, Radovi 38, 2006.
7. Unutrašnjopolitičke i vanjskopolitičke aktivnosti Jugoslavije nakon intervencije Varšavskog pakta u Čehoslovačkoj 1968. godine, Zbornik radova „1968 – Četrdeset godina posle“, Beograd, 2008.
8. „Caught between the Blocs“. Jugoslawien und die tschechoslowakische Krise, Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968, Wien, 2008.
9. Socijalistički Sisak i katolička crkva, Zbornik sa simpozija „Antiquam Fidem“, Sisak, 2011.
10. Svibanjsko savjetovanje 1968. Ekonomsko – politička platforma Hrvatskog proljeća, Zbornik „Hrvatsko proljeće – Četrdeset godina poslije“, Zagreb, 2012.