Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Srijedom 09:30-11:00h
Soba
c-021
Telefon
+385 1 4092 137
E-mail
kklasnic@ffzg.hr

KSENIJA KLASNIĆ (1983., Zagreb) docentica je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predstojnica Katedre za metodologiju. Nositeljica je kolegija Osnove sociološke statistike 1, Osnove sociološke statistike 2, Metoda ankete, Obrada i analiza podataka te Feminističke teorije i pokreti. Diplomirala je 2007. godine završivši jednopredmetni studij sociologije, znanstveni i nastavnički smjer, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, među 10% najboljih studenata. Iste godine diplomirala je i dodatni dvogodišnji studij društveno-humanističke informatike na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završetka studija godinu dana radila je u privatnom sektoru na području istraživanja tržišta, a godine 2008. zaposlila se kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje radi i danas. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Konstrukcija i evaluacija skala namijenjenih mjerenju prepoznavanja i iskustava ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama" obranila je 2014. godine te stekla akademsko zvanje doktorice znanosti. Od 2016. godine zaposlena na na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju u znanstveno-nastavnom zvanju docentice.

Autorica je devet znanstvenih radova objavljenih u časopisima i pet u zbornicima skupova, deset poglavlja u knjigama, koautorica tri monografke recenzirane znanstvene knjige te jedna od urednica jednog zbornika. Navedeni radovi nastali su na temelju empirijskih istraživanja iz područja sociologije roda i porodice, društvenih i rodnih nejednakosti, nasilja nad ženama, društvenog položaja manjina, sociologije religije, sociokulturnog idetiteta, društvenog aktivizma, informacijskih znanosti i medicine. Sudjelovala je i izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim sociološkim konferencijama. Dobitnica je nekoliko stipendija za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i ljetnim školama od kojih je najistaknutija stipendija Erasmus Intensive Programme za program pod nazivom Translocal Methodologies in Gender Studies u organizaciji Sveučilišta Istočne Finske. Članica je Hrvatskog sociološkog društva, članica je uredništava znanstvenih časopisa Revija za sociologiju i Socijalna ekologija. Od 2011. do 2016. godine obnašala je funkciju tajnice znanstvenog časopisa Socijalna ekologija.

Ključni istraživački interesi
 • Metodologija društvenih istraživanja
 • Rodne nejednakosti
 • Istraživanje i uzorkovanje manjina i teško dostupnih populacija
 • Nasilje nad ženama
 • Statistička obrada podataka
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Sociological Association (ESA) (redovna članica)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovna članica)
Uredništva u časopisima
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ,Zagreb (Članica uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova u Crosbiju:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Ksenija%20Klasni%C4%87|text|profile