Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
petkom od 12 do 13
Soba
B-201
Telefon
4092-101
E-mail
dklicek@ffzg.hr

Domagoj Kliček (Zagreb, 1981). Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao na Odsjeku za kroatistiku: Hrvatski jezik i književnost i na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti: Ukrajinski jezik i književnost (obranio diplomski rad na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo, tema: Istočnoslavenizacija hrvatskih glagoljskih tekstova ). Vanjski suradnik od 2012. godine, asistent od 2015.

Ključni istraživački interesi
  • Hrvatsko-ukrajinske filološke veze
  • Starija ukrajinska književnost
  • Staroslavenski jezik
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)

Opis znanstvene djelatnosti
ČLANCI
(2018) Žena kao autorica i junakinja u novijoj ukrajinskoj književnosti // Književna smotra, L, br. 187 (1) / Blažina, Dalibor (ur.). Zagreb: HFD, 2018. str. 105-115 (u koautorstvu s Dariyom Pavlešen)
(2018) Evolucija lika majke pokrytke u stvaralaštvu Tarasa Grygorovyča Ševčenka // Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina / Čelić, Željka; Fuderer, Tetyana (ur.). Zagreb: FF press, 2018. str. 243-250
(2016) Хорватські глаголичні літургійні видання XVII-XVIII ст. // Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića / Čelić, Željka; Fuderer, Tetyana (ur.). Zagreb: FF press, 2016. str. 111-120
(2014) З історії хорватських глаголичних текстів. // Мовознавство. Ucrainistica: збірник наукових праць. Випуск 12. / Вербовий, М. В.; Поліщук, Я. О. (ur.). Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2014. str. 81-99
(2014) Хорватська глаголична традиція ХVII-XVIII ст. і українська філологія. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Випуск 26. / Київ: Київський університет, 2014. str. 30-38

PRIJEVODI
(2018) Sofija Andruhovič, Felix Austria. Zagreb, Edicije Božičević, 2018. 314 str. (zajedno s Dariyom Pavlešen)
(2016) Svetlana Aleksijevič, Černobilska molitva. Zagreb, Edicije Božičević, 2016. 275 str. (zajedno s Dariyom Pavlešen)
(2015) Jurij Viničuk, Tango smrti. Zagreb, Edicije Božičević, 2015. 329 str.
(2012) Volodymyr Galyk, Ivan Franko i hrvatska kulturna baština. Knjižnica Ucrainiana croatica, knjiga 9. Urednici: prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko i mr. sc. Miroslav Kirinčić. Zagreb: Udruga hrvatskih ukrajinista, 2012. 154 str.
(2005) Lina Kostenko, Humanistička aura nacije. Forum: mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Glavni i odgovorni urednik Slavko Mihalić, urednik Dubravko Jelčić. God. 44 (2005), knj. 76[77!], br. 4/6 (travanj/lipanj). Zagreb. 616-636

RECENZIJE
(2013) Закарпатська Україна: історія – традиція – ідентичність. Рецензії та бібліографія. Ucrainistica: збірник наукових праць. Випуск 11. Ред. Вербовий, М. В., Поліщук; Я. О. ДВНЗ Криворізький національний університет. Кривий Ріг, 2013. str. 83-88.
(2012) Хорватська шевченкіана. Рецензії та бібліографія. Ucrainistica: збірник наукових праць. Випуск 10. Ред. Вербовий, М. В.; Поліщук, Я. О. ДВНЗ Криворізький національний університет. Кривий Ріг, 2012. str. 167-172