Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
srijeda 12:30 - 13:30
Soba
F-331
Telefon
01/4092313
E-mail
ikljakov@ffzg.hr

ŽIVOTOPIS

Ivana Kljaković-Gašpić rođena je 15. svibnja 1981. u Splitu. Živi i radi u Zagrebu.

Govori talijanski, njemački i engleski jezik. Informatički je pismena. U fokusu interesa su joj podučavanje i prevođenje te moderne tehnologije, inovacijska pedagogija i pozitivna psihologija u kontekstu razvoja jezične kompetencije.

Formalno obrazovanje:

Nakon završetka osnovne škole i jezične gimnazije u Splitu, 1999. godine upisuje i 2005. u Zagrebu završava studij talijanistike i germanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2008. godine kao stipendistica Vlade Republike Italije u Rimu završava s najvišom ocjenom poslijediplomski specijalistički studij upravne znanosti i upravnog prava na Odsjeku za europsko pravo pri Pravnom fakultetu Sveučilišta Roma Tre.

Neformalno i informalno obrazovanje:
Tijekom godina rada slušala je i završila edukacije na temu europskih politika i upravljanja projektima. Od lipnja 2013. aktivna je sudionica na modulima najvećih svjetskih internetskih platformi za visoko obrazovanje www.coursera.org, www.edx.org te www.iversity.org.

Radno iskustvo:
Od 2004. do 2013. s povremenim prekidima podučavala je talijanski i njemački jezik u srednjim školama i školama stranih jezika. U tom polju izdvojila bi podučavanje talijanskog jezika 2012. godine u Società Dante Alighieri - Društvu Dante Alighieri u Zagrebu.
2006./2007. radila je na računovodstvenim i prevoditeljskim poslovima u Talijanskom institutu za kulturu.
Od 1.1.2011. do 30.9.2012. radila je kao lektorica na Katedri za jezik Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavala je sljedeće kolegije: Talijanski jezik 1.2, Talijanski jezik 2.1.
U 2012. i 2013. godini radila je kao prevoditeljica s talijanskog, engleskog i njemačkog jezika i obrnuto te na poslovima administrativne podrške talijanskim gospodarstvenicima u Hrvatskoj u firmi Adria Adventor d.o.o.
Do rujna 2014. radila je u 1. gimnaziji u Zagrebu kao koordinatorica europskog projekta u programu IPA-IV. U projektu je sudjelovala u izradi kurikula za izborni predmet Poduzetništvo u gimnazijama.

Stručno usavršavanje:

Sudjelovala je na stručnim usavršavanjima iz različitih područja, a posebno bi istaknula usavršavanja u području razvijanja jezične kompetencije kroz prizmu talijanskog kao stranog jezika, komunikacijskih vještina, njemačkog kao stranog jezika, KIE-modela u nastavi stranih jezika te edukacije o definiranju ishoda učenja i pisanja kurikula.Opis znanstvene djelatnosti
PRIKAZ ZNANSTVENE, NASTAVNE I STRUČNE DJELATNOSTI


Ivana Kljaković-Gašpić najviše je vremena u dosadašnjem profesionalnom životu posvetila podučavanju talijanskog i njemačkog jezika, prevođenju s talijanskog i na talijanski jezik te radu i projektima s talijanskim javnim institucijama i gospodarskim subjektima.

U 2014. godini sudjelovala je na seminaru izdavačke kuće Edizioni Edilingua na temu Per una didattica a 360°: dal libro al web 2.0, attraverso il video, i multimedia e la LIM te na seminaru Školske knjige na temu Metode i alati za uspješnu (internu i eksternu)komunikaciju.

Bavila se i organizacijom obrazovnih aktivnosti na europskom projektu 1. gimnazije u Zagrebu. Detaljno je istražila dokumente europske obrazovne politike relevantne za projekt. Na studijskom putovanju u Danskoj upoznala se s inovativnim pristupom u razvijanju kompetencija učenika i studenata, između ostalog i jezične kompetencije. Na projektu se i educirala o primjeni revidirane Bloomove i Biggsove taksonomije u kreiranju kurikula, načinima definiranja ishoda učenja te konstruktivnog poravnanja.

Zadnjih godinu dana intezivno se educira na navjećim svjetskim internetskim platformama za visoko obrazovanje (MOOC). Aktivna je sudionica na modulima koje nude sljedeće platforme: www.coursera.org, www.edx.org te www.iversity.org.

U razdoblju od srpnja 2012. do listopada 2013. radila je u tvrtki Adria Adventor d.o.o. u Zagrebu u kojoj je obavljala poslove administrativne podrške talijanskim investitorima u Hrvatskoj, pa je zbog toga imala prilike i usavršavati stečena prevoditeljska znanja, posebno ekonomske, pravne i tehničke tematike. Prevodila je dokumentaciju za natječaje javne nabave i dodjelu bespovratnih sredstava, gospodarske vijesti i zakonsku regulativu s hrvatskog na talijanski te s engleskog na talijanski jezik i obrnuto, a dokumente iz tehničkog područja je prevodila s njemačkog na talijanski jezik. U istoimenom uredu pismeno je prevodila i za ured sudskog tumača. Također ističe i sudjelovanje u međunarodnom projektu u sklopu programa Europske unije za cjeloživotno učenje na temu razvoja kreativne glazbene industrije. Za vrijeme trajanja projekta intezivno je surađivala s koordinatorom projekta, talijanskom tvrtkom Consulmarc Sviluppo srl.

U 2013. godini sudjelovala je na edukacijama iz kreativnih tehnika u poslovanju, pisanja europskih projekata te društvenog poduzetništva. Od lipnja 2013. članica je Impact HUB-a Zagreb – globalne organizacije za poticanje društvenih inovacija.

U svibnju 2013. sudjelovala je na usavršavanju pod nazivom Valutazione delle abilità comunicative e analisi storico-linguistica dei testi u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Università per Stranieri di Siena.

Kao predavačica sudjelovala je zajedno s kolegicom Nadom Filipin na Međunarodnom znanstvenom skupu u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića održanom od 15. do 17. studenog 2012. u organizaciji Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izlagale su na temu Conflitto linguistico nel rapporto dialetto – lingua standard sull’esempio della città di Spalato.

U 2012. godini držala je individualni i grupni tečaj talijanskog jezika u Società Dante Alighieri - Društvu Dante Alighieri u Zagrebu.

U razdoblju od 1. siječnja 2011. do 30.9. 2012. radila je kao lektorica talijanskog jezika na Katedri za jezik Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavala je kolegije Talijanski jezik 1.2 i Talijanski jezik 2.1 na prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija. Također, bila je i mentorica studenticama treće godine preddiplomskog studija pri pisanju završnih radova, a sudjelovala je i u povjerenstvima za obranu završnog rada drugih studenata. Aktivno je sudjelovala i u redefiniranju silabusa 1. godine preddiplomskog studija, a posebno bi istaknula angažman na sastavljanju novih testova za studente 1. i 2. godine kao i pronalaženju i sastavljanju novih nastavnih materijala. U nastavi je inzistirala na korištenju izvornih materijala (tematskih televizijskih i radijskih emisija, probranih novina i časopisa te kantautorske glazbe) u svrhu razvijanja jezičnih i interkulturalnih vještina. S obzirom na germanističko obrazovanje i poznavanje tekstne lingvistike posebnu važnost u nastavi jezičnih vježbi poklanja tekstu.

Do 18.9. 2012. bila je zaposlenica Odsjeka, a u ak. godini 2011./12. bila je vanjska suradnica na istom Odsjeku.
U prosincu 2010. godine Vijeće društveno-humanističkoga područja potvrdilo je njezin izbor u nastavno zvanje lektora.

2011. prevela s talijanskog jezika i objavila prijevod djela Jedi, moli, voli u Rimu (Luca Spaghetti) u izdanju VBZ-a.
Objavljena joj je recenzija djela Kruh naš Predraga Matvejevića u talijanskom književnom časopisu Campi immaginabili.

Interes za tekstnu lingvistiku potvrđuje i 2011. objavljenim znanstvenim člankom u suradnji s Nadom Županović na temu Kontrastivna analiza tekstova u hrvatskome i talijanskome ženskom tisku.

Obrazujući se i u pravnom području uspjela je povezati interes za lingvističke teme i europske politike te joj je stoga 2010. u talijanskom stručnom časopisu objavljen i tekst povezan s istraživanjem na poslijediplomskom specijalističkom studiju: Il problema linguistico delle amministrazioni europee: Il caso dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali.
Po pozivu Talijanskog instituta za kulturu prevodila je nekoliko puta konsekutivno i za Veleposlanika Republike Italije u Hrvatskoj.

2006. i 2007. godine radila je i u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu. Obavljala je računovodstvene i povremeno prevoditeljske poslove. To iskustvo joj je pomoglo u savladavanju stručne terminologije iz ekonomskog i pravnog područja. Radeći u Institutu imala je prilike baviti se povremeno prevođenjem obavijesti o kulturnim događanjima s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, a okušala se i u konsekutivnom prevođenju.

Od 2006. godine povremeno surađuje s hrvatskim kantautorom Arsenom Dedićem na prijevodima i prepjevima pjesama. Istaknula bi suradnju na prepjevu pjesme Renata Zera Magari koju izvodi Massimo Savić pod nazivom Da mogu kao i suradnju na prepjevu pjesme L'appuntamento Ornelle Vanoni koju izvodi Vanna.
2006. i 2009. godine surađivala je s Tvornicom kulture kao prevoditeljica prilikom gostovanja i koncerta Gina Paolija u Zagrebu.

Od 2004. do 2013. s prekidima bavi se poučavanjem talijanskog i njemačkog jezika u školama stranih jezika i srednjim školama.
Za vrijeme studija provela je mjesec dana u Firenci na usavršavanju talijanskog jezika kao stipendistica Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu.