Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
srijeda 16.30-18.30;
prema dogovoru
Soba
C-205
Telefon
01 4092 169
E-mail
akolak@ffzg.hr

Ante Kolak je rođen 16. siječnja 1972. u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu iz područja pedagogije djece s posebnim potrebama, te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju iz područja didaktike. Magistrirao je 28. svibnja 2004. godine obranivši rad pod naslovom «Stavovi roditelja prema suradnji sa školom» pod mentorstvom prof.dr.sc. Vladimira Jurića. Doktorski rad Modeli upravljanja nastavnim procesom obranio je 19. studenoga 2008. pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Vladimira Jurića.
Radio je kao učitelj razredne nastave te kao pedagog u osnovnoj i srednjoj školi. Bio je član uredništva za izdavanje udžbenika za osnovnu školu kao i autor priručnika za učitelje i učenike te udžbenika prirode i društva. Za uredništvo udžbenika Priroda i društvo 2010. osvojio je srebrnu medalju za najbolji europski udžbenik. U svom je radu usmjeren na područje školske pedagogije i didaktike.
Kao znanstveni istraživač (MB:237424) bio je član znanstveno-istraživačkih projekata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Metodologija i struktura nacionalnog curriculuma, voditelj prof. dr. sc. Vlatko Previšić; Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi, voditelj prof. dr. sc. Vlatko Previšić) te voditelj projekta Didaktička kultura škole.
Bavi se znanstvenim radom i aktivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. COVID-19 - implikacije na odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj, HPD (-, -)
  • 2018. Pedagogija u vremenu promjene, Hrvatsko pedagogijsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Inovacije u nastavi, Filozofski fakultet Beograd ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Inovacije u nastavi, Filozofski fakultet Beograd ,Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)
  • Research in pedagogy, Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov ,Vršac-Beograd (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveno-istraživački interesi usmjereni su na područje školske pedagogije, didaktike,metodika nastave i obrazovanja darovitih učenika. Detalji su vidljiviji na linku CROSBI.