Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Ponedjeljak 10 - 11 h
Četvrtak 13 - 14 h
Soba
C-008
Telefon
01/4092-134
E-mail
tibor.komar@ffzg.hr

Tibor Komar rođen je 1978. godine. Završio je XVIII. jezičnu gimnaziju u Zagrebu, a 1994. je kao dobitnik stipendije Otvorenog društva Hrvatska proveo jednu godinu na školovanju u SAD-u. Od 2002. godine studira informacijske znanosti (smjer muzeologija) i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao student 2005. g. sudjeluje na međunarodnom seminaru “Akademska ali uporabna humanistika: katera naj prevlada?” u Sloveniji kao jedan od izlagača na engleskom jeziku. Tijekom studija sudjelovao je na više terenskih istraživanja Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, a 2008. g. obranio je diplomski rad na temu alkohola i kulture. Od 2008. g. radi kao znanstveni novak na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na projektu “Sakralna interpretacija krajobraza” dr. sc. Tome Vinšćaka. Projekt se bavi istraživanjem ostataka slavenske pretkršćanske vjere na prostoru Hrvatske i susjednih zemalja. 2009. g. upisao je poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta. U rujnu 2014. godine obranio je doktorski rad naslova “Konstrukcija nacionalnog identiteta hrvatskih nogometnih reprezentativaca iz dijaspore”. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova i simpozija: međunarodni simpozij “Intercultural Dialogue and Digital Culture” u Zagrebu, međunarodni znanstveni skup “Stari slavenski bogovi i njihovi kršćanski supstituti” u Bolu na Braču, međunarodni znanstveni skup “Hrvatski početci na padinama Učke i Peruna” u Mošćenicama, međunarodna konferencija “Primjena tehnologija u prezentaciji kulturne i povijesne baštine” u Zagrebu, Ljetna škola socijalne antropologije “Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe” u Varšavi, Poljska, znanstvenom skup “Vareški kolokviji” u Varešu, BiH, međunarodni znanstveni skup “Kult Velike majke i štovanje Majke Božje” u Zagrebu, međunarodni znanstveni skup “Razvoj i okoliš – perspektive održivosti” u Zagrebu te stručno-znanstvenom skupu “Na bregima, med vodami – na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine Gornjeg Međimurja” u Štrigovi, “Football research in an Enlarged Europe – Identities 2013. Beč, Austrija. Od 2012.-2013. radi kao suradnik na bilateralnom slovensko-hrvatskom projektu “Nacionalni parkovi – kontrukcija baštine i uloga države”.

Ključni istraživački interesi
  • Antropologija sporta
  • Pretkršćanska vjera
  • Interpretacija baština
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (redovni član)
  • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Studia ethnologica Croatica (2016-2021), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
2008.-2013.
• kao znanstveni novak sudjeluje na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta “Sakralna interpretacija krajobraza” (br. 130-0000000-3476) pod vodstvom pokojnog dr. sc. Tome Vinšćaka

2012.-2013.
• kao istraživač suradnik na bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu “Nacionalni parkovi: konstrukcija baštine i uloga države / National parks: The Construction of Heritage and the Role of the State) voditelja pokojnog dr. sc. Tome Vinšćaka (FFZG) i dr. sc. Juraja Fikfaka (ZRC-SAZU, Slovenija)

2016.-2017.
• kao istraživač suradnik na bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu “Priče i strukture mitskog prostora / Zgodbe in strukture mitične pokrajine” voditelja: dr. sc. Gorana Pavela Šanteka (FFZG) i dr. sc. Andreja Pleterskog (ZRC-SAZU, Slovenija)

2019.-2023.
• kao istraživač suradnik na HRZZ projektu “Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije (INTEGRA)” voditelja: dr. sc. Gorana Pavela Šanteka (FFZG)