Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
ponedjeljak 10-12
Soba
C-226
Telefon
01/6120-165
E-mail
zkomar@ffzg.hr

Zvonimir Komar rođen je 17. ožujka 1980. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju završio je u Zagrebu. 2005. godine diplomirao je filozofiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2006. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij pedagogije pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 2012. godine sa temom “Teorija pedagogije s obzirom na pojam svrhe” na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Vlatka Previšića. 2005. g. primljen je na radno mjesto asistenta na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je suradnik na znanstvenim projektima ‘Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi’ te ‘Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima’. 2012. g. izabran je u status višeg asistenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2013.g. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Izvodi nastavu iz kolegija ‘Sistematska pedagogija’, ‘Diferencijalna pedagogija’, ‘Razvojne i obrazovne strategije’ na Odsjeku za pedagogiju. Područja interesa: sistematska i teorijska pedagogija, diferencijalna pedagogija, teorija odgoja, filozofijska pedagogija.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo (redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (član mladih urednika)

Opis znanstvene djelatnosti
Sistematska pedagogija
Opća pedagogija
Filozofijska pedagogija
Diferencijalna pedagogija