Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
petak 11-12 sati
Soba
E-304
Telefon
4092324
E-mail
akonjevo@ffzg.hr


Studij anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (prof. engleskog i njemačkog jezika i književnosti) te engleskog i njemačkog jezika i slavistike na sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu, SR Njemačka (1986. do 1988. i 1989. do 1992.) - stipendistica DAAD-a i KAAD-a. Od 1992. do 2000. radila je kao karijerni diplomat u Veleposlanstvu RH u Švicarskoj Konfederaciji i Ministarstvu vanjskih poslova, a od 2000. do 2003. kao profesor engleskog i njemačkog jezika na srednjoj školi u Zagrebu. Od 2003. radi kao lektor za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • HKD Napredak
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redoviti član)
  • Udruga Pragma
Nagrade i priznanja
  • . Rektorova nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora): Izložba Deutsch-römisches Brevier (1518. – 2018.): 500 godina, 400 primjeraka, 1 obljetnica (mentori dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof., dr. sc. Danko Šourek, doc., dr. sc. Tanja Trška, doc., Antonela Konjevod, viša lektorica)