Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
SRIJEDA, 15:30-17
Soba
F326
Telefon
01/4092-317
E-mail
mkoscec@ffzg.hr

Rođen 1967. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te 1992. diplomirao engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, s radom iz suvremene francuske književnosti (L'Homme en quête de son double - le monde vu à travers l'oeuvre de J. M. G. Le Clézio). Tijekom studija jedan semestar pohađao na Ohio State University, Columbus, SAD. Završio jednomjesečni tečaj metodologije i pedagogije za nastavnike francuskog jezika na Katoličkom institutu u Parizu (1990). Od travnja 1993. do kolovoza 1994. zaposlen u odjelu za tisak Francuskog veleposlanstva u Zagrebu, potom vanjski suradnik HRT-a, Leksikografskog zavoda, Školske knjige i drugih nakladnika te nekoliko časopisa. Kao stipendist Francuske vlade, nakon jednogodišnjeg studija na sveučilištu Paris VII, stekao Diplôme des Études Approfondies s radom Figuration du non-dit dans le roman contemporain (1995), uz mentorstvo prof. Francisa Marmandea. U proširenom obliku, uz mentorstvo prof. Ingrid Šafranek, taj je rad prihvaćen kao magistarski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. U Francuskoj je boravio također kao korisnik tromjesečne istraživačke stipendije Francuske vlade (Pariz, 2002), te jednomjesečnog rezidencijalnog programa za spisatelje (Dijon, 2004). Od 1. siječnja 2000. zaposlen na Katedri za francusku književnost Odsjeka za romanistiku, od 2014. kao docent. Nastavu je u dosad održavao u ukupno 10 kolegija preddiplomskog i diplomskog studija francuskog jezika i književnosti. Doktorirao je 2005. s radom Poetika Michela Houellebecqa. Naratološka, stilistička i kontekstualna studija opusa, uz mentorstvo prof. Nenada Ivića. Vodio je radionice književnog prevođenja te pisanja proze. Član je Upravnog odbora Hrvatskog društva pisaca.

Ključni istraživački interesi
  • Francuski
  • Književnost
  • Roman
  • Proza
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (Član upravnog odbora)
  • Upravni odbor, Hrvatsko društvo pisaca
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Etudes francaises aujourd'hui, Sveučilište u Nišu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
  • Nasleđe, Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu ,Kragujevac (Član uredničkog odbora)
  • Nasleđe, Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu ,Kragujevac (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
CROSBI profil
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Ko%C5%A1%C4%8Dec,%20Marinko%20%2817264%29|text|profile