Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtkom od 14,00 do 15,30 sati
te pola sata poslije predavanja
Soba
B-209
Telefon
01-4092-109
E-mail
zkovac@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Zvonko Kovač, predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, osim u svojstvu nastavnika djelovao je kao pročelnik odsjeka, suorganizator i voditelj južnoslavističkih studija i projekata. Bio je mentor za šesnaest završenih doktorata i magisterija s temama iz južnoslavenskih književnosti. Povremeno je predavao ili boravio na istraživačkim stipendijama na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (najviše u Göttingenu te kao gost-profesor na Rijeci). U svojim istraživanjima i u nastavi književnosti posebno se bavio pitanjima esejistike i interpretacije književnosti, metodologijom poredbene i interkulturne povijesti književnosti, međuknjiževnom kritikom i sl.
Važnije knjige: Kritika knjigoslovlja i druge kritike, 1987., Poetika Miloša Crnjanskog, 1988., Međuknjiževna tumačenja, 2005., Međuknjiževne rasprave – Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, 2011., 5. Interkulturne studije i ogledi, 2016., Međujezična razlaganja, 2018., Interkulturne studije i ogledi, 2019. (internetsko izdanje: https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/23)

Bibliografije: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=76065,
https://koha.ffzg.hr/bibliografija/779.html

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (redovni član)
 • Kajkavsko spravišče, Zagreb
 • Klub hrvatskih humboldtovaca
 • Matica hrvatska (redovni član)
 • Slavistično društvo Slovenije (redovni član)
 • Upravni odbor, Klub hrvatskih humboltovaca (od 2016. do 2020.)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Slovenski simpozij Obdobja 40 - Slovenska poezija, Sveučilište u Ljubljani (-, -)
 • 2020. Desničini susreti. (Ne)poznati Desnica: prema rukopisnoj ostavštini, Sveučilište u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Desničini susreti. Vladan Desnica i Zagreb - Zagreb 1924.-1930. i 1945.-1967., Sveučilište u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Herausforderungen für Wissenschaft und Bildung in Europa im nächsten Jahrzehnt - Humboldt College, Klub hrvatskih humboldtovaca - Zagreb (-, -)
 • 2018. Desničini susreti. Zagreb 1924.-1930. i 1945.-1967. Društvo, kultura, svakodnevica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Konvergencija kulture: mediji kao kulturni sustavi - 2. Znanstveni susreti na Sjeverumediji kao kulturni sustavi, Sveučilište Sjever (-, -)
 • 2016. Jezik književnosti, znanosti i medija - Znanstveni susreti na Sjeveru, Sveučilište Sjever (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Skopje, Perm, Zagreb, Ljubljana, Beograd. (Urednik)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Skopje, Perm, Zagreb, Ljubljana, Beograd. (Urednik)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Skopje, Perm, Zagreb, Ljubljana, Beograd. (Urednik)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Skopje, Perm, Zagreb, Ljubljana, Beograd. (Urednik)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) ,Skopje, Perm, Zagreb, Ljubljana, Beograd. (Urednik)
 • Kaj: časopis za književnost, umjetnost, kulturu, Kajkavsko spravišče - Zagreb ,Zagreb (Član uredništva)
 • Kaj: časopis za književnost, umjetnost, kulturu, Kajkavsko spravišče - Zagreb ,Zagreb (Član uredništva)
 • Kaj: časopis za književnost, umjetnost, kulturu, Kajkavsko spravišče - Zagreb ,Zagreb (Član uredništva)
 • Kaj: časopis za književnost, umjetnost, kulturu, Kajkavsko spravišče - Zagreb ,Zagreb (Član uredništva)
 • Kaj: časopis za književnost, umjetnost, kulturu, Kajkavsko spravišče - Zagreb ,Zagreb (Član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Kvirinova nagrada, 23. Kvirinovi poetski susreti - za ukupan prinos hrvatskom pjesništvu
 • 2016. Međunarodna Pretnarjeva nagrada 2016 - za slavistiku u Sloveniji

Opis znanstvene djelatnosti
Bibliografija radova u posljednjih nekoliko godina:

http://koha.ffzg.hr/bibliografija/779.html

Istraživački interesi:
- južnoslavenske književnosti, međukulturna književnost
- književnosti bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezičnog područja
- suvremena slovenska književnost
- metodologija povijesti književnosti, teorija interpretacije književnosti
- poredbena (regionalna) povijest književnosti, interkulturna znanost o književnosti, međuknjiževna tumačenja
- književna kritika i esejistika (kritička recepcija, međuknjiževna kritika)
- hrvatska kajkavska književnost


Tabelarni prikaz važnije znanstvene i nastavne djelatnosti:

- 1981. magistar književnosti (magistarski rad: Srpski i hrvatski međuratni književni esej (Rastko Petrović i Tin Ujević), izabran u zvanje znanstvenog asistenta na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti
- 1987. doktor društveno humanističkih znanosti, područje filologije (doktorski rad: Poetika Miloša Crnjanskog – Strukturalno-semantički aspekti)
- 1988. docent za znanstveno područje filologije na Odsjeku za jugoslavenske jezike i književnosti
- 1990./91. istraživačka stipendija A. von Humboldt na Sveučilištu u Göttingenu (R. Lauer)
- 1994. znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik, upisan u registar znanstvenih radnika pod brojem 76065
- od 1995./96. na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, izabran u zvanje izvanrednog profesora, boravi u Ljubljani i Mariboru na ljetnim tečajevima, stručnim i znanstvenim skupovima
- 2000./01.-2001./02. pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
- 2001. izabran za redovitog profesora (12. prosinca), 2002. potvrđen od Senata (12. veljače)
- 2002.-2006. voditelj nacionalnog projekta Moderne teorije povijesti književnosti te suvoditelj bilateralnog projekta Slovenska i hrvatska književnost kao susjedne književnosti (2 godine)
- 2003. istraživačka stipendija A. von Humboldt na Seminaru za slavensku filologiju i Centru za komparatističke studije (R. Lauer, W. Frick) na Sveučilištu u Göttingenu
- 2006. (28. rujna) izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora, 2007. potvrđen od Senata 13. veljače 2007.
- 2007.- 2014. voditelj projekta Interkulturna povijest književnosti – Eko-kulturni identitet južnoslavenskih književnosti te suvoditelj bilateralnog projekta Hrvatska i slovenska književnost kao susjedne književnosti (i njihovo proučavanje na fakultetima)
- 1995.-2005. povremeni izvoditelj kolegija iz poredbeno-južnoslavističke problematike ili interkulturne povijesti književnosti na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Osijeku, Tuzli i Ljubljani
- 2005.-2018. stalni nositelj i izvoditelj kolegija na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, nositelj kolegija na Doktorskom studiju kroatistike - Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu, kao i povremeni konzultativni izvoditelj nastave na poslijediplomskim studijima u Ljubljani, Kopru i Mariboru (član povjerenstava za obranu doktorata)
- 2005.-2018. mentor za 5 završena znanstvena magisterija i 12 završenih doktorata (jedno komentorstvo u inozemstvu) i 4 doktorata u izradi te za više desetaka diplomskih radova, domaćin inozemnim doktorandima na stipendijama
- 2006.-2018. gostovanja (pojedinačna predavanja) i suradnja sa slavističkim središtima u Göttingenu, Beogradu, Halleu, Hamburgu, Tuzli, Sarajevu, Novom Sadu, Ljubljani, Kopru, Mariboru, Grazu, Sofiji, Parizu, Baselu, i dr.
- urednički poslovi u časopisima Filološke studije, Kaj, Kolo, Poznańskie Studia Slawistyczne, i dr.
- urednički poslovi na zbornicima radova (T. Šalamun, M. Solar, bugarsko hrvatski zbornik, i sl.)