Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Profesor emeritus
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijedom od 9.00 do 10.00
Soba
F-305
Telefon
01/4092-343
E-mail
akovacec@ffzg.hr

Akademik August Kovačec rođen je 1938. u Jesenju Donjem (Hrvatsko zagorje). Gimnaziju je završio 1956. u Krapini, a zatim na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao studij romanistike i rusistike. Diplomirao je 1960.
Za vrijeme studija bavio se posebno učenjem rumunjskog i portugalskog jezika te upoznavanjem balkanologije. Godine 1960. postaje lektorom hrvatskog jezika na Sveučilištu u Bukureštu, gdje pod vodstvom najpoznatijih rumunjista usavršava poznavanje balkanolologije, tako da se 1962., kada je postavljen za asistenta na Odsjeku za romanistiku, u Zagreb vraća kao već dobro formiran lingvist. Nakon tri godine uspješnog rada na Odsjeku i upornog terenskog rada u Istri, 1965. brani disertaciju pod naslovom ”Opis današnjeg istrorumunjskog”.
Na specijalizaciji u Francuskoj pod vodstvom B. Benvenistea i A. Martineta radi na temama opće i francuske lingvistike, studirajući usput intenzivno katalonski jezik. Godine 1969. na studijskom je usavršavanju u Španjolskoj.
Za docenta je izabran 1967. Deset je godina (1973.-1983.) izvanredni, a od 1983. redovni profesor. Urednik je više leksikografskih edicija u HLZ ”Miroslav Krleža” i suradnik u nekoliko rječnika. Od 1990. član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 1997. i njezin redovni član.
Golemi opus obuhvaća stotine znanstvenih i stručnih radova, ne računajući mnogobrojne prijevode. Ne samo da je vodeći stručnjak za pitanja istrorumunjskog jezika, nego je i svestrani balkanolog, romanist i opći lingvist koji je aktivan u širokom rasponu od židovskošpanjolskoga do hrvatskoga i od baskijskoga do gruzijskoga, a u jednakoj je mjeri aktivan i na nastavnom području. Duže je vrijeme vodio i poslijediplomski studij lingvistike, kako u Zagrebu tako i u Centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku.


Opis znanstvene djelatnosti
Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima:
Kao član Hrvatskoga filološkog društva, bio je tajnik toga društva 1968-1970.
Od 1969. je član Société de Linguistique Romane u Strassbourgu.
Od 1971. je član Société de Linguistique Fonctionnelle u Parizu.
Član Matice hrvatske,a od 1995. predstojnik njezina Odjela za jezikoslovlje.
Redoviti član HAZU od 30. I. 1997.
Počasni član Instituta za lingvistiku Rumunjske akademije u Bukureštu (Institutul de lingvistică al Academiei Române) (od 10.III.1999).
Professor honoris causa Sveučilišta u Bukureštu (od 15.X.1999).
Znanstveni i stručni skupovi:
Od 1997. do 2000. sudjelovao na jednom znanstvenom skupu u Hrvatskoj (s priopćenjem koje je objavljeno) te na tri skupa u Italiji (Trst, Udine, Venecija), s jednim priopćenjem koje je objavljeno te dva predavanja koja još nisu objavljena.
Znanstveni projekti:
Ponajprije sudjelovanje na projektu “Hrvatske enciklopedije”.
Suradnik na znanstvenom projektu “Supostavna gramatika francuskog i hrvatskog” (voditelji prof. dr. Miro Kačić, dr. Dražen Varga)
i savjetnik u znanstvenom projektu “Jezični atlas Istre” (voditelj prof. dr. Goran Filipi).
Uređivanje publikacija:
Kao član Uredništva lingvističkoga znanstvenog časopisa “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, sudjeluje u radu Uredništva i oblikovanju časopisa, redovito i kao recenzent. Prema potrebama, stalni je (birani) recenzent – za odgovarajuće teme - za lingvističke časopise i publikacije HAZU (“Filologija”, “Folia onomastica Croatica”, “Rad HAZU” i dr.). Recenzira gotovo redovito i priloge za “Suvremenu lingvistiku”, “Govor”, “Radove Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje”, kao i rukopise pojedinih knjiga s područja lingvistike (do sada u god. 2000. tri opsežna rukopisa).