Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
http://www.ffzg.unizg.hr/talijan/?page_id=37
Soba
F301
Telefon
01/4092305
E-mail
vkovacic@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je talijanski jezik i književnost i latinski jezik i rimsku književnost te je doktorirao na poslijediplomskom studiju lingvistike. Zaposlen je na Odsjeku za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu iz kolegija Povijest talijanskoga jezika, Talijanska dijalektologija, Od latinskoga do talijanskoga, Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana.

Ključni istraživački interesi
  • talijansko jezikoslovlje
  • jezici u kontaktu
  • terminologija
  • frazeologija i paremiologija
  • povijest jezika
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujući urednik)
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujući urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=295454