Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Konzultacije u zimskome semestru:

petkom od 14:00 do 16:00 sati i prema dogovoru
Soba
C-225
Telefon
+385 (1) 409 2186
E-mail
bkusevic@ffzg.hr

Barbara Kušević rođena je 1984. godine. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je pedagogiju i hrvatski jezik i književnost 2007. godine, doktorirala u polju pedagogije 2013. godine, a u znanstveno-nastavnome je zvanju docentice od 2016. godine. Do sada je objavila jedan priručnik (u suautorstvu), nekoliko poglavlja u knjizi i niz znanstvenih radova te prezentirala rezultate istraživanja na brojnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Ključni istraživački interesi
  • suradnja obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
  • LGBT inkluzivnost odgojno-obrazovnoga sustava
  • teorije odgoja i obrazovanja
  • kvalitativna metodologija istraživanja
  • obiteljska pedagogija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo (redovna članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatsko pedagogijsko društvo (međunarodni, znanstveni)

Opis znanstvene djelatnosti
Trenutni znanstveni interes usmjeren je na odnos obitelji i odgojno-obrazovne ustanove, s posebnim naglaskom na rodnu dimenziju toga procesa, teorijsko artikuliranje različitih pedagogijskih fenomena i kvalitativnu metodologiju pedagogijskih istraživanja.