Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
Soba
E-334
Telefon
01-4092362
E-mail
svidulic@ffzg.hr

Rođen 1968. u Zagrebu. Studij germanistike i komparativne književnosti u Zagrebu (1988-1993), Mainzu (1991) i Beču (1993/94, Herderova stipendija). Zaposlen na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1994. godine. Stipendist Zaklade Alexander von Humboldt (2011).

Ključni istraživački interesi
 • njemačka književnost od 18. do 20. stoljeća
 • književni transferi
 • kultura sjećanja u postjugoslavenskom kontekstu
 • kulturna povijest ljubavi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) (redovni član)
 • Klub hrvatskih humboldtovaca (Član upravnog odbora)
 • Österreichische Gesellschaft für Germanistik (ÖGG) (redovni član)
 • Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEVG) (redovni član)
Uredništva u časopisima
 • New Philologies, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ,Klagenfurt (Član uredničkog odbora)
 • New Philologies, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ,Klagenfurt (Član uredničkog odbora)
 • New Philologies, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ,Klagenfurt (Član uredničkog odbora)
 • New Philologies, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ,Klagenfurt (Član uredničkog odbora)
 • New Philologies, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ,Klagenfurt (Član uredničkog odbora)
 • New Philologies, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ,Klagenfurt (Član uredničkog odbora)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Težišta znanstvenog rada: njemačka književnost od 18. do 20. stoljeća; književni transferi (germanofono-južnoslavenski); kultura sjećanja u postjugoslavenskim kontekstima; kulturna povijest ljubavi. - Glavni urednik časopisa "Zagreber Germanistische Beiträge" (http://zgbde.wordpress.com). - Znanstveni projekti: „Hrvatsko-njemačke književne veze”, istraživač na projektu (2000–2006); „Jugoslavenski ratovi (1990–1999) u hrvatskoj i njemačkoj književnosti: kultura sjećanja i politika identiteta” (hrvatsko-austrijski bilateralni projekt), voditelj projekta (2006/07); „Pamćenje i identitet. Hrvatsko-njemački kulturni transfer“, istraživač na projektu (2007–2013); Simbolični prostori i njihove granice. Hrvatsko-austrijski kulturni odnosi u srednjoeuropskom kontekstu“ (hrvatsko-austrijski bilateralni projekt), istraživač na projektu (2008–2009); »Representation of World War I in Central European Literatures« (hrvatsko-slovenski bilateralni projekt), istraživač na projektu.