Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
tomislav.lauc@gmail.com

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc, spec. ortodoncije rođen je u Zagrebu 1974. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine, radio na Institutu za antropologiju u Zagrebu, magistrirao 2000., doktorirao 2003., a ortodonciju specijalizirao 2006. godine.
Predaje Dentalnu antropologiju, Ortodonciju i Dentalnu radiologiju na Sveučilištima u Zagrebu, Sarajevu, Osijeku i Splitu. Ravnatelj je Stomatološke poliklinike Apolonija u Zagrebu i direktor CBCT centara "Zubni rendgen dr. Lauc" s podružnicama u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Varaždinu.
Predsjednik je Hrvatskog društva ortodonata, član Izvršnog odbora European Academy of Dento-Maxillo-Facial Radiology i član brojnih znanstvenih udruga. Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa "South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR)".
Do danas je objavio tridesetak znanstvenih radova, pedesetak sažetaka u kongresnim zbornicima, koautor je 3 znanstvene knjige, bio je predsjednik ili član u četrdesetak organizacijska odbora međunarodnih znanstvenih skupova i kongresa, recenzent nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa.
Nagrađen je nagradama Albert A. Dahlberg 2002., Incognito, 2009. i Ambassador of Excellence 2015, Diploma Hrvatskog Liječničkog Zbora 2017. Stalni je sudski vještak za stomatologiju.
Autor je sveučilišnog udžbenika Dentalna i kraniofacijalna antropologija, Alfa 2019.

Članstva u akademijama
 • European Academy for Maxillo and Dento Facial Radiology (EAMDFR) (član središnjeg odbora)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • American Association of Orthodontists (AAO) (redoviti član)
 • Angle Society Europe (ASE) (gostujući član)
 • Croatian Association for Dental Implantology (CADI) (redoviti član)
 • Croatian Association of Forensic Stomatologists (CAFS) (redoviti član)
 • Croatian Dental Medical Chamber (CDMC) (redoviti član)
 • Croatian Dental Society (CDS) (Član upravnog odbora)
 • Croatian Medical Association (CMA) (član Nadzornog odbora od 2021, do 2021 redoviti član)
 • Rotary Club Centar, Rotary International
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 6. International Congres, Croatian Dental Society (-, -)
 • 2019. American Orthodontics Day, Croatian Society of Orthodontics (-, -)
 • 2019. Symposium of Croatian Society of Orthodontics, Croatian Society of Orthodontics (-, -)
 • 2018. International scientific meeting "4th International Congress of Croatian Society of Orthodontics", Croatian Society of Orthodontics (-, -)
 • 2018. International scientific meeting "5th International Orthodontic Symposium Alpe-Adria, Impacted Canine", Alpe-Adria Orthodontic Society (-, -)
 • 2017. International scientific meeting "4th International Orthodontic Symposium Alpe-Adria, Temporomandibular disorders and occlusion", Alpe-Adria Orthodontic Society (-, -)
 • 2017. International scientific meeting “Distinguish Teacher Lecture European Orthodontic Society “Cleft lip and palate: a Multidisciplinary team approach”, European Orthodontic Society (-, -)
 • 2016. International scientific meeting "3rd Congress of the Macedonian Orthodontic Society with International participation", Macedonian Orthodontic Society (-, -)
 • 2016. International scientific meeting "3rd International Congress of Croatian Society of Orthodontics", Croatian Society of Orthodontics (-, -)
 • 2016. National scientific meeting “10 th Congress of the Croatian Society for Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Head and Neck Surgery, and of 4 th Congress of the Croatian Society for Oral Surgery of Croatian Medical Association”, Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu kirurgiju (-, -)
 • 2016. National scientific meeting “XII. Congress of the Croatian Society for Maxillofacial Surgery” and “VI. Congress of the Croatian Society for Oral Surgery”, Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju HLZ (-, -)
 • 2016. nternational scientific meeting “3rd International Orthodontic Symposium Alpe–Adria, Multidisciplinary Treatment of Dental Agenesis", Alpe-Adria Orthodontic Society (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Global Health, University of Edinburgh ,Edinburgh, UK (Član uredničkog odbora)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
 • South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR), Dentitio, Zagreb ,Zagreb (Glavni urednik)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Diploma Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena djelatnost:

2006. - 2013. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu Kompleksna obilježja i
zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti (196-1962766-2747)
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
2006. - 2009. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu „Populacijska struktura
Hrvatske – biomedicinski pristup” (062-0000000-0474) Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
2002. - 2006. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu “Populacijska struktura
Hrvatske – Biomedicinski pristup” (0196001) Ministarstva znanosti i
tehnologije Republike Hrvatske.
1998. - 2002. Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu “Antropološka istraživanja
populacijske strukture Hrvatske” (019601) Ministarstva znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske.


Nastavna djelatnost:

2015. Kolegij: Trodimenzijska dijagnostika u dentalnoj medicini. Sveučilišni poslijediplomski studij Dentalna Implantologija. Stomatološki fakutet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
2014. Where does orthodontic stands: dilemma, challenges and solution, Simposium of
Macedonian orthodontic Society, Skopje, 10.5.2014.
2014. 3D CBCT dijagnostika i BTI denzitometrija, Zagreb, 22.3.2014.
2104. Radiološke metode u dentalnoj medicini, članovi HKDM, Varaždin, 29.3.2014.
2013. - danas Gostujući profesor ortodoncije i dentalne radiologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.
Predavač za dodiplomsku nastavu (Rendgenska kefalometrija i Ortodoncija), postdiplomsku nastavu (Ortodontska epidemiologija) i specijalističnu ortodontsku nastavu (3D dijagnostika u stomatologiji), Sarajevo.
2013. 3D Analysis of Human Skull in CBCT. Pozvano predavanje. Vienna School of
Intedisciplinary Dentistry, Summer 2013 School, Beč, 2013.
2013. Mogućnosti i analiza različitih radioloških prikaza TMZ-a. Dijagnostika i terapija
temporomandibularnih poremećaja, Tečaj trajne edukacije. Stomatološki fakultet u
Zagrebu, Zagreb, 9.3.2013.
2012/2013. Gost predavač na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.
2012. - danas Gostujući predavač na kolegiju Oralna kirurgija, Stomatološkog fakulteta u
Zagrebu: Tema CBCT dijagnostika u oralnoj kirurgiji.
2012. CBCT u dentalnoj medicini – primjena 3D dijagnostike. Tečajevi trajne edukacije.
Zagreb, 17.2.2012.(3h); Zagreb, 2.3.2012.(3h); Zagreb, 23.3.2012.(3h);
Zagreb, 20.4.2012.(5h); Split, 24.2.2012.(3h); Split, 9.3.2012.(3h), Split,
11.6.2012(3h).
2011. 3D dijagnostika u orofacijalnoj medicini. I. znanstveni skup o orofacijalnim
bolestima. Suvremene spoznaje o orofacijalnim bolestima u Hrvatskoj. HAZU,
Zagreb 18.11.2011.
2009. – danas Nositelj kolegija „Dentalna antropologija“, Studij antropologije, Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Dužnosti u znanstvenim i stručnim organizacijama:

2015. – danas Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, član Izvršnog odbora
2014. European Academy for Maxillo and Dento Facial Radiology, član Središnjeg odbora i Odbora za specijalizacije
2010. - danas Hrvatsko društvo ortodonata Hrvatskog liječničkog zbora, predsjednik.
2007.- 2010. Hrvatsko društvo ortodonata, tajnik.
2006. - 2007. Estetsko-funkcionalna ortodontska grupa, tajnik.
1999. - 2006. Znanstveno vijeće Instituta za antropologiju, član.
Uredništvo i dužnosti u znanstvenim časopisima
2014. Član uredničkog odbora znanstvenog časopisa Journal of Global Health.
2014. Recezent znanstvenog časopisa Archives of Oral Biology (AOB).
2014. Recezent znanstvenog časopisa Saudi Medical Journal (SMJ).
2013. Glavni urednik (Editor-in-Chief) međunarodnog znanstvenog časopisa South
European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR).
2012. Recenzent znanstvenog časopisa International Journal of Osteoarchaeology.
2012. Recenzent znanstvenog časopisa Acta Stomatologica Croatica (ASCRO).
2002. Tajnik međunarodnog znanstvenog časopisa “Collegium Antropologicum, Vol.26,
Num.Curr.58, Supplement – Abstracts” u sklopu 13. kongresa Europskog
antropološkog udruženja pod nazivom «A Quarter of Century of the European
Anthropological Association – Reflections and Perspectives».
1998. - 2008. Član uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Collegium
Antropologicum.


Članstvo u znanstvenim i stručnim organizacijama:
• Dental Anthropology Association (DAA),
• EurAsian Association of Orthodontists (EAO)
• European Academy for Paediatric Dentistry (EAPD),
• European Anthropological Association (EAA),
• European Academy for Maxillo and Dento Facial Radiology (EAMDFR),
• European Associaton of Science Editors (EASE),
• European Orthodontic Society (EOS),
• European Society for the study of Human Evolution (ESHE),
• European Vitual Anthropology Network Society (EVAN),
• Hrvatska Komora Dentalne Medicine, (HKDM),
• Hrvatski Liječnički Zbor (HLZ),
• Hrvatsko Društvo Ortodonata (HDO HLZ),
• Hrvatsko Društvo za Dentalnu Implantologiju (HDDI HLZ),
• Hrvatsko Društvo za Dječju i Preventivnu Stomatologiju (HDDPS HLZ),
• Hrvatsko Društvo za Forenzičnu Stomatologiju (HDFS),
• Hrvatsko Društvo za Humanu Genetiku (HDHG HLZ),
• Hrvatsko Stomatološko Društvo (HSD HLZ)
• International Association for Dental Research (IADR),
• International Association of Forensic Stomatologists (IAFS),
• International Organisation for Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS),

Znanstvene nagrade:
The Albert A. Dahlberg Prize, Dental Anthropology Association (DAA), 2002.

Stručne nagrade:
Incognito I.st Prize, S.I.D.O., Florence, 2009.


Znanstveni radovi

1. Vucicevic Boras V, Gabric Panduric D, Susic M, Seiwerth S, Mlinaric Missoni E, Lauc T. Oronasal Fistula Due to the Unsuccesful Tooth Extraction 18 Years Ago. Res J Pharm Biol Chem Sci, 5(2): 62-65, 2014
2. Nakaš E, Galić I, Brkić H, Lauc T. Comparison of dental and chronological age in children from Sarajevo with different sagittal skeletal malocclusions – a pilot study. Stomatološki vjesnik 2: 83-87, 2013.
3. Lauc T. 3D diagnostics in orofacial medicine. Rad 514 Medical Sciences, 38: 127-152, 2012.
4. Dumančić J, Kaić Z, Lapter Varga M, Lauc T, Dumić M, Anić Milošević S, Brkić H. Characteristics of the craniofacial complex in Turner syndrome. Arch Oral Biol 55: 81-88, 2010.
5. Prskalo K, Zjača K, Škarić-Jurić T, Nikolić I, Anić-Milošević S, Lauc T. The prevalence of lateral incisor hypodontia and canine impaction in Croatian population. Coll Antropol 32: 1105-1109, 2008.
6. Artuković D, Špalj S, Knežević A, Plančak D, Pandurić V, Anić-Milošević S, Lauc T. Prevalence of periodontal diseases in Zagreb population, Croatia, 14 years ago and today. Coll Antropol 31: 471-474, 2007.
7. Schaefer K, Lauc T, Mitteroecker P, Gunz P, Bookstein FL. Dental Arch Asymmetry in an Isolated Adriatic Community. Am J Physical Anthropol 129: 132-142, 2005.
8. Rudan P, Janićijević B, Jovanović V, Miličić J, Smolej-Narančić N, Sujoldžić A, Szirovicza L, Škarić-Jurić T, Barać Lauc L, Lauc T, Martinović-Klarić I, Peričić M, Rudan D, Rudan I. Holistic Anthropological Research of Hvar Islanders, Croatia: From Parish Registries to DNA Studies in 33 Years. Coll Antropol. 28 (Suppl): 319-341, 2004.
9. Lauc T. Orofacial Analysis on the Adriatic Islands: An Epidemiological Study of Malocclusions on Hvar Island. Eur J Orthod 25: 273-278, 2003.
10. Lauc T, Rudan I, Campbell H, Rudan P. Effect of Inbreeding and Endogamy on Occlusal Traits in Human Isolates. J Orthod 30: 301-308, 2003.
11. Šlaj M, Ježina MA, Lauc T, Rajić-Meštrović S, Mikšić M. Longitudinal dental arch changes in mixed dentition. Angle Orthod 73: 509-514, 2003.
12. Lauc T. Influence Of Inbreeding on the Carabelli Trait In Human Isolates. Dent Anthropol 16: 65-72, 2003.
13. Sokler K, Vuksan V, Lauc T. Liječenje oroantralne fistule. Acta Stomatol Croat. 36: 135-140, 2002.
14. Lauc T, Krnić D, Katanec D. Implant failure: Regional versus cumulative evaluation. Coll Antropol 24(Suppl):91-96, 2000.
15. Lauc T, Schaefer K, Prossinger H, Šlaj M. Orofacial analysis on the Adriatic islands: 1. The island of Hvar as a model for odontogenetic researches. Coll Antropol 24(Suppl):63-69, 2000.
16. Šlaj M, Perković M, Mestrović Rajić S, Lauc T, Lapter M. Computer analyses of two active plate modifications. Coll Antropol 23: 125-131, 1999.
17. Lauc T, Kobler P. Early post-operative complications in oral implantology. Coll Antropol 22(Suppl):251-257, 1998.


Znanstvene knjige i poglavlja u knjigama

Muretić Ž, Lauc T, Ferreri S. Rendgenska kefalometrija. Školska knjiga, (in press) Zagreb, 2014.
Kompjuterska tomografija bazirana na koničnoj zraci u dijagnostici antropoloških varijacija i poremećaja temporomandibularnog sustava. U: Suvremene elektrodijagnostičke metode i njihova primjena u osoba s temporomandibularnim poremećajima. Ur. Jerolimov V., HAZU, Zagreb, 2014.
Enciklopedija hrvatskih prezimena. Ur. Grgić S, Pavletić V, Boras D. Nacionalni rodoslovni centar, Zagreb, 2008. (suradnik)