Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ponedjeljak 10.00 - 11.30.
Soba
E-325
Telefon
01/409-2352
E-mail
tlauc@ffzg.hr

Dr. sc. Tomislava Lauc rođena je 1. srpnja 1966. u Vukovaru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1991. godine informacijske znanosti (smjer opća informatologija) i filozofiju. Magistrirala je 1996. godine na temu strojnog morfosintaktičkog označavanja tekstova na hrvatskom jeziku, a doktorirala 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu pretraživanja obavijesti i obrade prirodnog jezika za hrvatski jezik.
U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2003. godine, izvanrednog profesora 2009, a redovitog profesora 2018.
Od 2004. godine njeno područje interesa je multimedijski instrukcijski dizajn. Nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti: „Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika“, „Multimedijski prikaz znanja“, i „Društveno-humanistička informatika“. Također, od 2008. godine nositeljica je kolegija „Multimedij i instrukcijski dizajn“ na poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

Projekti
Suradnica:
"PRINCIPLE - Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering" (Grant Agreement No. INEA/CEF/ICT/A2018/1761837; rujan 2019 - kolovoz 2021) [https://principleproject.eu/]

Ključni istraživački interesi
  • Obrada prirodnog jezika
  • Pretraživanje informacija
  • Multimedijski instrukcijski dizajn
  • Dizajn iskustva učenja
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. KEOD, INSTICC (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Postdigital Science and Education, Springer (Član uredničkog odbora)
  • Postdigital Science and Education, Springer (Član uredničkog odbora)