Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
petak, 16.15-17.00
Soba
A-111
Telefon
+385-1-4092-151
E-mail
sanja.lazanin@zg.t-com.hr


Sanja Lazanin rođena je 1970. u Vinkovcima gdje je završila gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. diplomirala je njemački jezik s književnošću i povijest. Godine 2002. obranila je magistarski rad o grofu Josipu Rabatti, a 2006. doktorsku disertaciju o urbanoj historiji Vinkovaca i Vukovara na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće.
Od 1998. zaposlena je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu, najprije kao znanstvena novakinja, a od 2007. godine kao znanstvena suradnica. Od godine 2001. sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od iste je godine članica uredništva znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme u kojem je od 2009. do 2012. obnašala dužnost glavne urednice. U dva je navrata boravila na stručnom usavršavanju u Grazu.
Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova, uključujući jednu autorsku i jednu priređenu knjigu te nekoliko prijevoda.
U svojim istraživanjima bavi se etničkim i demografskim temama vezanim uz hrvatski prostor u ranome novom vijeku, zatim stranim plemstvom u hrvatskim zemljama, vojnokrajiškim sustavom na prostoru današnje Hrvatske i njemačkom paleografijom.


Opis znanstvene djelatnosti

Bavi se etničkim i demografskim temama vezanim uz hrvatski prostor u ranome novom vijeku, zatim stranim plemstvom u hrvatskim zemljama, vojnokrajiškim sustavom na prostoru današnje Hrvatske i njemačkom paleografijom.

Znanstveno-istraživački projekti:

1998. - 2002. »Hrvatski narodnosni razvitak u komparativnoj perspektivi«, voditeljica dr. sc. Ružice Čičak-Chand (MZOS, 00760104)
2002. - 2006. »Hrvatski etnički razvitak i pluralnost: komparativno viđenje«, voditeljica dr. sc. Ružica Čičak-Chand (MZOS, 0076004)
2002. - 2006. »Triplex confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu« voditelj prof. dr. sc. Drago Roksandić (MZOS, 0130823)
2007. - 2014. »Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa«, voditeljica dr. sc. Jadranke Čačić-Kumpes (MZOS, 076-0762385-1516)