Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
utorak, 9:30 - 11
Soba
C221
Telefon
01/6120184
E-mail
jlaznjak@ffzg.hr

prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak,

ŽIVOTOPIS

Datum i mjesto rođenja: 28. svibnja 1959. godine u Zagrebu
Školovanje: Osnovna škola "Ivan Gundulić" u Zagrebu
I gimnazija u Zagrebu

Profesionalno obrazovanje:

1984. diplomirala sam sociologiju kao jednopredmetni studij na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1990. obranila sam magistarski rad "Profesionalizacija i sekularizacija" (mentor prof. dr. S. Vrcan) na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1999. obranila sam doktorski rad "Socijalna konstrukcija tehnologije. Sociološki aspekti odnosa tehnologije i društva" (mentor prof. dr I. Cifrić) na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radno iskustvo:

1985. godine primljena sam na mjesto stručnog suradnika u nastavi na Katedri za društvene znanosti Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1991. godine izabrana sam u zvanje znanstvenog asistenta na istoj Katedri za predmete: "Znanost i tehnologija", "Sociologija" i "Industrijska sociologija".
2000. godine izabrana sam u zvanje višeg asistenta u području društvenih znanosti, polje sociologija, za predmete "Znanost, tehnika, društvo", "Sociologija" i “Sociologija organizacije” na Katedri za zajedničke nastavne predmete Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2002. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija za kolegije "Znanost, tehnika, društvo", "Sociologija", "Sociologija organizacije" na istoj Katedri
2006. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
24.10. 2010. Izabrana sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog uradnika
11. 01. 2011. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
11.04. 2017. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje redovite profesorice u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvena i stručna djelatnost
Suradnica sam na projektima MZOS-a kontinuirano od 1992. godine kao i na niz međunarodnih EU projekata (FP6, FP7, Obzor 2020)

Članica sam Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Matice hrvatske, European Association for the Study of Science and Technology EASST, International Sociological Association, ISA i European Sociological Association, ESA.

1986-1987 tajnica Hrvatskog sociološkog društva
1992-1994 urednica Biblioteke Revije za sociologiju
2006-2008 glavna i odgovorna urednica Revije za sociologiju
2015- danas predsjednica Hrvatskog sociološkog društva

2010 – 2017 Koordinatorica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ak.god. 2012/13 i 2013/14 pročelnica Odsjeka za sociologiju i članica Fakultetskog Vijeća istog fakulteta

Od 1997- 2010 bila sam kodirektorica sam međunarodnog seminara "Social Aspects of Sciences" Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, a od 2004- 2011 kodirektorica međunarodne konferencije "Innovation and Social Development", također u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku

1985. dobila sam nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu za diplomski rad pod naslovom "Analiza stavova diplomiranih studenata sociologije o studiju sociologije"

1989. (siječanj – kolovoz) boravila sam kao "Visiting Scholar" na Indiana University, Bloomington, SAD.

Strani jezici: engleski – govorim, pišem, čitam
njemački – čitam

Matični broj u MZOŠ: 180443

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Sociological Association (ESA) (redovna članica)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (predsjednica 2015-2019, redovna članica)
 • International Sociological Association (ISA) (redovna članica)
 • Odjel za sociologiju, Matica hrvatska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. XIII Congreso Espanol de Sociologia, Federacion Espanola de Sociologia (-, -)
 • 2017. VI Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva. Struktura i dinamika društvenih nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Izv.prof.dr.sc. Jasminka Lažnjak
ZNANSTVENA DJELATNOST
Izbori u zvanja
1985. godine izabrana sam na mjesto stručnog suradnika u nastavi na Katedri za društvene znanosti Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodim seminarski dio nastave
1991. godine izabrana sam u suradničko zvanje znanstvenog asistenta na Katedri za društvene znanosti Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmete "Znanost i tehnologija", "Sociologija" i "Industrijska sociologija“
2000. godine izabrana sam u zvanje višeg asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, za predmete "Znanost, tehnika, društvo", "Sociologija", "Sociologija organizacije" na Katedri za društvene znanosti Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2002. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija za kolegije "Znanost, tehnika, društvo", "Sociologija", "Sociologija organizacije" na Katedri za zajedničke nastavne predmete Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2006. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija na Katedri za posebne sociologije Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
24.10. 2010. Izabrana sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog uradnika
11.01.2011. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Znanstvenoistraživačka djelatnost
Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
1989. vanjska suradnica na projektu "Male vjerske zajednice" Instututa za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu.
1992-1996. suradnica na projektu Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske "Unapređenje sustava zaštite okoliša ugroženog ugljikovodicima", voditelj projekta prof. dr. sc. Branko Salopek.
1996-2001., suradnica na projektu Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske "Društveno vrednovanje znanosti i tehnologije", voditelj projekta Doc. dr.sc. Darko Polšek.

2002 -2005., suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije", voditelj projekta prof. dr. sc. Darko Polšek
2004 – 2006. glavni istraživač na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Hrvatska u procesu globalizacije – promišljanje i anticipacija budućnosti" (0254001)
2007 - suradnica na projektima MZOŠ-a:
“Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja” voditelj projekta prof. dr. sc. Darko Polšek
“ Stratifikacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu” voditelj projekta Prof. dr. sc. Duško Sekulić
Međunarodni znanstveni projekti (Framework programi i Horizon 2020)
2007-2009 Suradnica na projektu FP6 Futurefood6 (UNIDO)
2008 - 2011 Suradnica na projektu u okviru FP7 “WBC-INCO.NET” – Zadatak: Barijera kooperacije u međunarodnim istraživanjima u zemljama “Zapadnog Balkana i Turske (Zentrum fur Soziale Innovation, Wien)
2009 – 2011 Suradnica na projektu u FP7: METRIS - Monitoring Emerging Trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe (Technopolis)
2010 – 2012 Nacionalni korespondent na projektu FP7: MASIS – Monitoring Policy and Research Activities on Scince and Society in Europe (COWI)
2011- 2013 Nacionalni korespondent na projektu FP7 MORE II – Support for continued data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers
2013 Nacionalni korespondent na projektu FP7 „Open, Transparent and Merit Based Recruitment of Researchers“ (Technopolis)
2014 Nacionalni korespondent na projektu „Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation“, ‘Science with and for society’

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA I SIMPOZIJIMA
Međunarodni znanstveni skupovi (zadnjih pet godina)
1. Lažnjak, J. Švarc, J. 2014. „Policy making on science in society: centre / periphery or a common European model“, Croatian Sociological Association and European Sociological Association, Towards A European Society? Boundaries, Borders, Barriers, Zagreb 13-15- June 2014.
2. Švarc, J. Lažnjak, J., Dabić, M., 2013. “Impact of human, structural and relational capital on educational needs of SMEs in Croatia”, 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2013) "Regional Economics Resilience through Innovation and Enterprises", Istanbul, 2013.
3. Švarc, J., Bečić, E., Lažnjak, J. 2012 “Innovation systems of the Western Balkan Countries and regional cooperation needs in fostering innovation“ The 3rd international conference Vallis Aurea: focus on regional cooperation .Požega : Veleučilište u Požegi i DAAAM International Vienna., 2012.
4. Lažnjak, J.,Švarc, J., 2010. „The role of national innovation culture in the globalized world“ XVII World Congress of Sociology ; Sociology on the Move, Gothenburg, Sweden, 11-17 July 2010
5. Lažnjak, J., 2009, The concept of sustainability in the social sciences (Sociology and social ecology in Croatia) // 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, 2009.
Domaći znanstveni skupovi (zadnjih pet godina)
1. Lažnjak, J. 2012. „Budućnost rada- društvo bez zaposlenja“, Godišnja konferencija Hrvatskoga sociološkog društva, Zagreb, 01.-02.06.2012.

Recenzent znanstvenih knjiga:
A. Giddens, 2007, Sociologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb
J. Švarc, 2009, Hrvatska u društvu znanja, Školska knjiga, Zagreb


Recenzent u časopisima:
Croatian Economic Survey
Društvena istraživanja
International Journal of Transitions and Innovation Systems
Socijalna ekologija
Sociologija i prostor
Revija za socijalnu politiku
Revija za sociologiju

Recenzija znanstvenih projekata
US – Israel Binational Science Foundation