Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
http://www.ffzg.unizg.hr/talijan/?page_id=37
Soba
F 331
Telefon
01/4092313
E-mail
mljubici@ffzg.hr

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je talijanski i španjolski jezik i književnost, te kao paralelan studij engleski i francuski jezik i književnost. Magistrirala je 1981., a doktorirala 1989. godine.
Od 1980. zaposlena je na Katedri za talijanski jezik Odsjeka za talijanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, od 1981. kao znanstveni asistent, od 1990. kao docent. Od 1994. do 1998. živjela je u Njemačkoj, dok joj je radni staž mirovao. U zvanje izvanrednoga profesora izabrana je 2000., od 2005. redoviti je profesor, a od 2011. redoviti profesor u trajnome zvanju. Od 1990. sudjeluje u nastavi poslijediplomskoga studija lingvistike. Bila je pročelnica Odsjeka za talijanistiku (2007. – 2009.), zamjenica pročelnika (1987. – 1989., 1999./2000. i od 2013.) i predstojnica Katedre za talijanski jezik (1990. – 1994., 1999./2000. i od 2011.).
U listopadu 1991. dodijeljena joj je u Pisi nagrada za promicanje talijanske kulture Premio Ascarelli Zaklade Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani. Tiskane su joj dvije znanstvene knjige (Studije o prevođenju, 2000.; Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posredovanje, 2011.). U domaćim i stranim publikacijama objavila je preko 50 znanstvenih radova, a sudjelovala je s izlaganjima na šezdesetak znanstvenih skupova. Do 2002. godine surađivala je na znanstvenome projektu Hrvatsko-talijanske književne veze. Od 2002. do 2006. bila je voditeljica znanstvenoga projekta MZOS Supostavna analiza hrvatskoga i talijanskoga jezika, od 2007. do 2013. voditeljica projekta Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu, voditeljica istraživačkih tema Sveučilišta u Zagrebu 2014. Talijanski i hrvatski varijeteti: dodiri i usporedbe, 2015./2016. Usporedbe talijanskih i hrvatskih varijeteta u europskom kontekstu, 2017. Talijanski i hrvatski u kontaktu s drugim europskim jezicima. Od 2005. do 2016. bila je suradnica je međunarodnoga znanstvenog projekta Widespread Idioms in Europe and Beyond, a od 2016. suradnica je projekta Widespread Idiomatic and Formulaic Constructions (voditeljica obaju projekata je dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka)..
Od 1987. član je uredništva časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, a od 2002. glavna je urednica. Od znanstvenih udruga, članica je Hrvatskoga filološkog društva, European Society of Phraseology (EUROPHRAS) i Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia Phrasis.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP) (redoviti član)
 • Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (redoviti član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redoviti član)
 • Matični odbor za polje filologije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Phrasis. Associazione Italiana di Fraseologia & Paremiologia (redoviti član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. L'italianistica nel terzo millennio: le nuove sfide nelle ricerche linguistiche, letterarie e culturali – 60 anni di studi italiani all'Università "SS. Cirillo e Metodio" di Skopje, Università "SS. Cirillo e Metodio", Skoplje (-, -)
 • 2019. L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali, Dipartimento di Italianistica – Facoltà di Studi Umanistici Università del Litorale, Dottorato Internazionale in convenzione tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Universita del Litorale, Kopar, Slovenijaa (-, -)
 • 2019. VI Congresso internazionale di fraseologia e paremiologia Phrasis. Fraseologia e paremiologia: modelli, strumenti e prospettive, Associazione italiana di Fraseologia e Paremiologia PHRASIS i Universita' Roma Tre (-, -)
 • 2018. Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima, Muzička akademija; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (-, -)
 • 2017. Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.), Odjel za talijanistiku Sveučililšta u Zadru i Gradska knjižnica "Juraj šižgorić" u Šibeniku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
kontrastivna lingvistika, kontaktna lingvistika, leksikologija, frazeologija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=106654


- do 2002. godine bila je suradnica znanstvenoga projekta Hrvatsko-talijanske književne veze (voditelj prof. dr. sc. Mate Zorić)
- od 2002. do 2006. voditeljica znanstvenoga projekta MZOS Supostavna analiza hrvatskoga i talijanskoga jezika
- od 2002. do 2006. konzultantica na projektu MZOS Jezici u kontaktu na području Istre i Dalmacije (voditeljica prof. dr. sc. Smiljka Malinar)
- od 2007. do 2013. voditeljica znanstvenoga projekta MZOS Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu, u okviru programa Jezični i kulturni transferi – kontakti i kontrastiranje (voditeljica prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi)
- od 2007. do 2008. suradnica projekta Romanizmi u onomastici grada Splita (voditeljica prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević) projekta Studia Mediterranea (voditelj prof. dr. sc. Joško Božanić)
- 2013./2014. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Talijanski i hrvatski varijeteti: dodiri i usporedbe
- 2015./2016. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Usporedbe talijanskih i hrvatskih varijeteta u europskom kontekstu
- 2017. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Talijanski i hrvatski u kontaktu s drugim europskim jezicima
- 2018. voditeljica istraživačke teme Sveučilišta u Zagrebu Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti
- od 2005. do 2016. suradnica međunarodnoga znanstvenog projekta Widespread Idioms in Europe and Beyond: A Cross-Linguistic and Cross-Cultural Research Project (voditeljica dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka)
- od 2016. suradnica međunarodnoga projekta Widespread Idiomatic and Formulaic Constructions (voditeljica dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka).
- od 2018. suradnica projekta HRZZ Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija (voditeljica projekta dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)