Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru na e-mail: dljubotina@ffzg.hr
Soba
C-309
Telefon
4092 192
E-mail
dljubotina@ffzg.hr

Damir Ljubotina rođen je 1965. godine Na Filozofskom fakultetu zaposlen je od 1988. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Usporedba psihometrijskih karakteristika kompozitnih testova konstruiranih u kontekstu klasične teorije i teorije odgovora na zadatke. “ obranio je na Odsjeku za psihologiju u Zagrebu 2000. godine. 2009. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora.
Na preddiplomskom studiju psihologije nositelj je kolegija Uvod u teoriju testova, Statistička obrada podataka pomoću računala. Na diplomskom studiju suvoditelj je kolegija Psihometrija, te samostalni nositelj kolegija Psihodijagnostičke metode, Multivarijatne analize: dimenzionalni modeli. Na diplomskom studiju geografije izvodi kolegij Računalne statističke analize. U okviru doktorskog studija psihologije predaje više tema, a nositelj je kolegija Suvremeni pristupi u teoriji testova: modeli i aplikacije, te kolegija Mjerenje ishoda obrazovnih procesa na poslijediplomskom studiju na Prirodoslovnom fakultetu u Splitu.
Glavna područja znanstveno-istraživačkog rada su psihometrija i teorija testova, psihodijagnostika, te područje traumatskog stresa, odnosno evaluacija tretmana. Ukupno je objavio više od 30 znanstvenih i stručnih radova, 5 poglavlja u knjigama, te je su-urednik četiri knjige. Autor je većeg broja testova i mjernih instrumenata iz područja kognitivnih sposobnosti.
Sudjelovao je u većem broju znanstvenih projekata i programa psihosocijalne pomoći, a samostalno je kao glavni istraživač vodio dio projekta Europske unije (kategorija FP5 - Framework Programm) “Treatment seeking and treatment outcomes in people suffering from posttraumatic stress following war and migration in the Balkans”. Od 2007. glavni je istraživač na tehnologijskom projektu «Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti» (MZOŠ RH), a od 2007. suradnik je Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu te vodi projekte vrednovanja kvalitete nastave. Urednik je glasnika Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu UNIQINFO, te stručni savjetnik Sveučilišta na poslovima vrednovanja kvalitete nastave. Suradnik je Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, te sudjeluje u skupini za izradu testova iz psihologije. Voditelj je Centra za primijenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
  • teorija testova
  • psihometrija
  • mentalno zdravlje i stres
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Centar za stres i traumu, Zagreb
  • Društvo za psihološku pomoć
  • Hrvatska psihološka komora (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavna područja znanstveno-istraživačkog rada su psihometrija i teorija testova, psihodijagnostika, te područje traumatskog stresa, odnosno evaluacija tretmana. Ukupno je objavio više od 30 znanstvenih i stručnih radova, 5 poglavlja u knjigama, te je su-urednik četiri knjige. Autor je većeg broja testova i mjernih instrumenata iz područja kognitivnih sposobnosti.
Sudjelovao je u većem broju znanstvenih projekata i programa psihosocijalne pomoći, a samostalno je kao glavni istraživač vodio dio projekta Europske unije (kategorija FP5 - Framework Programm) “Treatment seeking and treatment outcomes in people suffering from posttraumatic stress following war and migration in the Balkans”. Od 2007. glavni je istraživač na tehnologijskom projektu «Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti» (MZOŠ RH).