Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
utorak od 10-14
Soba
(Institut za etnologiju i folkloristiku; soba 5
Telefon
4596717; 4596700
E-mail
marks@ief.hr

Ljiljana Marks (Đurđenovac, 1949), diplomirala je studij kroatistike i njemački jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1973. godine, gdje je i magistrirala i doktorirala. Od 1974. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, a u zvanju znanstvene savjetnice od 2004. godine. Godine 2007. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija – folkloristika (naslovno zvanje).Njezini istraživački interesi usmjereni su na terenska i arhivska istraživanja verbalnog folklora: na jezične i stilističke postupke tradicijskih pripovjedača, povijesne i suvremene zapise i pristupe usmenoj književnosti, napose predajama i bajkama, zatim na probleme klasifikacije, kao i na povijesne i stilske značajke suvremenih folklornih žanrova, na (usmeno)književnu topografiju (npr. Zagreb, Beč, Konavle, Župa dubrovačka, Zlarin, Međimurje), na uporabe i artikulacije usmenih priča u historiografskim, književnim i didaktičnim tekstovima te u političkom ili promidžbenom diskursu.


Opis znanstvene djelatnosti
Na terenskim istraživanjima boravila u Lasinjskom Sjeničaku (Kordun), Šaptinovcima, Bokšić Lugu, Feričancima, Kaniži, Komletincima, Otoku, Cerniku (Slavonija), Lastovu, Zlarinu, otoku Hvaru (Dalmacija), Donjoj Dubravi i Kotoribi (Međimurje), Konavlima te u Zagrebu. Prikupljena građa je na magnetofonskim vrpcama i u rukopisnim zbirkama pohranjena u Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku.Rezultati istraživanja objavljeni su u knjigama te znanstvenim radovima u domaćim i međunarodnim (Njemačka, SAD, Ukrajina, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Austrija, Italija, Slovenija, Poljska) znanstvenim publikacijama. Objavila je s više od stotinu znanstvenih radova te knjige Vekivečni Zagreb (1994., 2000., 2010.) i Križi lete po nebu (2011.). Priredila je antologiju hrvatskih usmenih priča Hrvatske narodne pripovijetke (1998.) te kritički uredila i komentirala više lokalnih pregleda usmenih priča. Bibliografija dostupna na crosbi@bib.irb.hrSudjelovala je u međunarodnim znanstvenim projektima:1998.–2006. Interdisziplinäre Erzählforschung, nositelj: Institut für Volkskunde, Fach Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck. 1999. –2001. Plurilinguismo nell’Europa del Settecento, Inter-University Centre (IUC) iz Dubrovnika i Sveučilište u Udinama; Suradnica je u Enzyklopädie des Märchens (Göttingen).