Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtak 9.30-11.00
Soba
C-208
Telefon
01/4092 172
E-mail
dmatic@ffzg.hr


Dr. sc Davorka Matić od 2019. godine redovita je profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine na Sveučilištu u Zagrebu stekla je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polje sociologija. Obnašala je funkciju članice uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju, predsjednice Hrvatskog sociološkog društva (2001-2005, dva mandata), te pročelnice Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2006-2008). Od 2015. do 2021. godine članica je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti , a od 2018. do 2020. godine članica je Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U više navrata stručno se usavršavala na britanskim i američkim sveučilištima, bila je Fulbright stipendistica na University of Georgia, Athens (1994/95) i gostujuća profesorica na American University, Washington, D.C. (ljetni semestar 2009). Izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima, bila je suradnica Encyclopaedie Britannice (2003-2007), te sudjelovala u brojnim domaćim i na dva međunarodna znanstvena projekta -- Building a 'Civic Culture' in the Post-Yugoslav Region (The Norwegian University of Science & Technology- NTNU, Trondheim, Norveška, 2003-2005) i The Scholars' Initiative:Confronting the Yugoslav Controversies (Purdue University, USA, 2002-2007). Od 2003. kodirektorica je međunarodnog seminara “Social Structures and Social Institutions"” pri Inter-univerzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku. Objavila je brojne znanstvene radove u časopisima, zbornicima i zbirnim knjigama, te dvije autorske knjigu - „Ratovi znanosti: pogled unatrag“ (2001) i „Znanost kao kultura i društvena praksa“ (2013). Kourednica je, sa Sabrinom P. Ramet, knjige „Democratic Transition in Croatia“ (A&M Texas University Press, 2007). Njezino područje interesa leži u području sociologije znanja i znanosti, demokratske tranzicije i sociologije islama.

Ključni istraživački interesi
 • sociologija znanja i znanost
 • sociologija islama
 • teorije nacionalizma
 • sociološka teorija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (Potpredsjednica 2017-2019; članica 2019-)
 • Matični odbor za područje društvenih znanosti -- polje politologija, sociologija, demografija, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
 • 2017. Struktura i dinamika društvenih nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (izdavački savjet)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (izdavački savjet)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (izdavački savjet)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (izdavački savjet)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (izdavački savjet)

Opis znanstvene djelatnosti

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA I SEMINARIMA
1/ svibanj 1989 -- konferenija Social Structure in Comparative Perspective, Interuniverzitetski centar za postdiplomske studije (IUC), Dubrovnik. (izlaganje „The Role of Sociologists in Yugoslav Society“).
2/ svibanj 1990 -- konferenija Social Structure in Comparative Perspective, IUC, Dubrovnik, (izlaganje „Hierarchy and Structure of Work Values“).
3/ svibanj 1991 -- konferenija Social Structure in Comparative Perspective, IUC, Dubrovnik (izlaganje „Is it Possible to Expand the Field of Sociolog of Knowledge“).
4/. 6-7. veljače 1992. -- znanstveni skup Sociologija i rat, HSD, Zagreb (izlaganje „Sociologija etničkih odnosa: Skica jednog promašaja“, u koautorstvu sa Štulhofer, S.)
5/ srpanj 1993. -- simpozij Identity and Difference, IWM-a (Institut fur die Wissenschaften vom Menshen, Beč), Alpbach, Austrija.
6/ 22-24. ožujak 1995. -- Fulbrightova konferencija Goverment in Transition: New Perspectives and Challenges, Washington, D.C, USA (izlaganje „Democratic Changes in Croatia“).
7/ travanj 1995. -- konferencija Conflict and Peacemaking in an Evolving World, U.S. Institute for Peace, Washington, DC., USA (pozvano predavanje „New perspectives on the Conflicts in the Former Yugoslavia“).
8/ veljača-lipanj 1995. -- seminar “Post-Communist Ethnic Conflict Studies” u organizaciji The Foreign Policy Institute, John Hopkins University, Washington, D.C. USA.
9/ ožujak 1997. -- konferencija “Science and Rationality”, Central European University, Budimpešta.
10/ travanj 1997. -- konferencija “Social Aspects of Sciences”, IUC, Dubrovnik (izlaganje „Rationalism and Relativism in Sociology of Science“).
11/ travanj 1998. -- konferencija “Social Aspects of Sciences”, IUC Dubrovnik (izlaganje „Rejecting Idealism in Sociology of Knowledge“).
12/ 8-9. studeni 1998 -- konferencija „Network of Ethnological Monitoring and Early Warning“, International Institute for Advanced Studies in Anthropology, Hvar, (izlaganje „Nation and Nationalism in Modern Croatia“).
13/ 16-19. rujna 1999. -- konferencija “Nationalism, Identity,Minority Rights”, University of Bristol, UK. (izlaganje „Understanding Nationalism in 'New Democracies'“).
14/ svibanj 2001 -- Social Structure in Comparative Perspective, IUC, Dubrovnik. (izlaganje „Trust and Democracy“).
15/ 26.08-4.09. 2002. -- pozvani predavač na International Summer School of Sociology: Post-Socialist Countries in Transition, Palić-Subotica (predavanja – „Paradoksi transformacije hrvatskog društva“, „Institucionalizacija političkog pluralizma u RH“, „Mogućnosti razvoja sociokulturnog kapitala u JIE“).
16/ lipanj 2003 -- Social Structure in Comparative Perspective, IUC, Dubrovnik (izlaganje „Stateness and Democratic Consolidation“).
17/ 28-29. studenog 2003. – znanstveni skup Identitet i razvoj: priključenje Hrvatske Europskoj Uniji, Zagreb (plenarno izlaganje pod istim naslovom).
18/ lipanj 2004 -- Social Structure in Comparative Perspective, IUC, Dubrovnik (izlaganje „State and Democratic Transition“).
19/ 3-4 rujna 2004. -- konferencija “Democratic Transition in Croatia”, NTNU University, Trondheim, Norveška (izlaganje „Nationalism: Is it all that bad?“).
20/ lipanj 2005. -- konferencija „Croatia after the War“, IUC Dubrovnik (fizički odsutna, ali predstavljen članak „Problems of Democratic Transition in Croatia“).
21/ lipanj 2006 -- Social Structure in Comparative Perspective, IUC, Dubrovnik (izlaganje „Genetics, Eugenics and Human Rights“).
22/ 3-4. studenog 2006. -- konferencija Transition in CEE Countries: Experiences and Future Perspectives, Sveučilište u Dubrovniku (izlaganje „Political Culture, Socio-Cultural Values and Democratic Consolidation in Croatia“).
23/ lipanj 2007 -- Social Structure in Comparative Perspective, IUC, Dubrovnik (izlaganje „Nationalism Revisited“).
24/ 5. svibnja 2008. -- sudjelovanje na okruglom stolu Islamic Traditions of Peace and Nonviolence, American University, Washington, D.C.
25/ 22-23. ožujka 2013. – Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas (plenarno izlaganje „Sociologija u 21. stoljeću: problemi disciplinarnog identiteta i javna uloga sociologije“)
26/ 21-28. travanj 2013. – Divided Society XVI: Societies in Question, IUC Dubrovnik (izlaganje „A Nervous Discipline: Sociology's Identity and Its Public (Ir)relevance)
26/ 15-21. lipnja 2015. -- izlaganje „Sociology and Its Discontents: Science Cought Between the Diagnosis of the Time and the Search for Social Justice“, Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice, Course, Dubrovnik: IUC.
27/ 13-18. lipnja 2016. -- izlaganje „Arab Spring: Challenges to the Conventional Theories of the Middle Eastern Politics and Society“, Social Structures and Social Institutiona: The Quest for Social Justice, Course, Dubrovnik: IUC.
28/ 10-14. srpnja 2016. -- izlaganje „Sociology in 21st Century: Value-Detached Science or Morally Inspired Search for the Just Society“) 3td ISA Forum of Sociology: The Future We Want. Global Sociology and the Struggles for the Better World, Vienna: International Sociological Association, Austria.
29/ 12-16. lipnja 2017. -- izlaganje „The Calling of Sociology: Beyond Value-detached Professionalism and Polical Activism“. Social Structures and Social Institutiona: The Quest for Social Justice, Course, Dubrovnik: IUC.
30/ 11-15. lipnja 2018. -- izlaganje „Islamophobia: Myth or Reality?“, Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice, Course, Dubrovnik: IUC.
31. 12-16 lipnja 2019. -- izlaganje "Arab Spring: A Revolution", Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice, Course, Dubrovnik: IUC.
32. kolovoz 2019. -- izlaganje "Attitudes and Prejudices Towards Islam and Muslims Among Croatian Students" /sa Jurković, L. i Klasnić, K./, 14th Conference of European Sociological Association: Europe and Beyond-Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, UK.
32. kolovoz 2019. -- izlaganje "Cooperatives in Local Communities: Weaknesses and Resilience /sa Lažnjak, J. i Žažar, K./, 14th Conference of European Sociological Association: Europe and Beyond-Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, UK.
33. 2019. -- izlaganje "Zadruge u Hrvatskoj -- neučinkovit, nepoželjean ili neprepoznat organizacijski oblik (sa Žažar, K. i Lažnjak, J./, kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb.


RADOVI

I. Znanstveni radovi u časopisima s međunarodnom recenzijom (A1):
1.“Kritika teorija Nove klase intelektualaca i inteligencije” (1987) Revija za
sociologiju 3-4:63-71.
2. “Društvo i energija: donošenje odluka, racionalno gospodarenje i štednja energije” (1989) Sigurnost 4:299-309.
3. “Vrijednosti kao predmet sociološke znanosti” (1990) Revija za sociologiju 3:517-525.
4.“Vrijednosno odnošenje mladih prema radu” (1991) Revija za sociologiju
3-4:341-358.
5.“Sociologija medetničkih odnosov: skica nekega strela v prazno” /koautor A. Štulhofer/ (1992) Družboslovne razprave 12:82-94.
6.“Realizam i relativistička sociologija znanstvene spoznaje” (1997) Revija za sociologiju 3-4:151-63.
7.“Internalizam racionalnih metodologija i eksterno-socijalna povijest znanosti: argumenti u prilog sociologije znanstvenog znanja” (1999) Revija za sociologiju 1-2:81-99.
8.“Understanding the Role of Nationalism in ‘New Democracies’” (1999) Collegium Antropologicum 1:231-249.
9.“Demokracija, povjerenje i socijalna pravda” (2000) Revija za sociologiju 3-4: 183-197.
10.“Nacionalizam, nacija i nacionalne država: imaju li budućnost?“ (2005) Socijalna ekologija 1-2:75-92.
11.“Identitet i razvoj: priključenje Hrvatske Europskoj Uniji“ (2005) Revija za sociologiju 1-2:1-5.
12.“Islam i politika: prilog raspravi o uzrocima demokratskog deficita na Bliskom istoku“ (2008) Revija za sociologiju 4:283-306.
13.„Humanitarni intervencionizam: etička, pravna i sigurnosna pitanja u 21. stoljeću“ /koautor Rober Mikac/ (2010) Polemos 1:51-76.
14.“Politički islam i mogućnosti demokratizacije arapskog svijeta: slučaj Egipta /koautor Mirko Bilandžić/ (2010) Polemos 2:33-57.
15.“Islamski pokret u arapskom svijetu: uzroci, teme i politički značaj“ (2011) Socijalna ekologija 1:31-54.
16. "The Calling of Sociology: Beyond Value-detached Professionalism and Partisan Activism” (2017) Revija za sociologiju 47 (2):177-205.
17. “Arapski nacionalizam: uspon, slom i posljedice jedne ideologije” (2018) Revija za sociologiju 48 (2):177-207.


II. Znanstveni radovi u drugim časopisima (A2):
1.“Zaštita i unapređenje čovjekove okoline u Zagrebu” / u koautorstvu s O. Čaldarović/ (1985) Kulturni radnik 6:168-192.
2. “Predrasude bez odgovora” / u koautorstvu s J. Gardun, O. Žunec/ (1994) Erasmus 6:53-57.
3. “Nacija i “nove demokracije” (1994) Erasmus 7:40-46.
4. „Islamski modernisti i liberalni islam“. Behar, XXVI(138):7-11.


III. Znanstveni radovi u knjigama i zbornicima (A2):
1.“Interpretacija rezultata pilot-sociologijskog istraživanja o podobnosti lociranja pojedinih tipova energetskih postrojenja” /koautori O. Čaldarović, B. Čulig/, (1990) u O. Čaldarovi.,I. Rogić (ur.) Kriza energije i društvo, Zagreb:CITR, str. 95-142.
2. „Stavovi vlasnika vikend objekata” (1987) Sociološka studija za područje VES Lučica, Zagreb:Urbanistički institut.
3. “Moderna znanost i novovijeka koncepcija prirode i čovjeka” (1989), u I. Cifrić (ur.) Ekološke dileme, Zagreb: SDH, str. 23-31.
4. “Sumrak prirode - izazov teologije” (1992), u I. Cifrić (ur.) Razvoj: pretpostavke i ekološka protuslovlja, Zagreb: HSD. str. 95-107.
5. “Sociologija etničkih odnosa: skica jednog promašaja”/koautor Aleksandar Štulhofer/ (1992), u O. Čaldarović et alt. Sociologija i rat, Zagreb:HSD:63-77.
6. „Nacionalizam: je li baš samo ružan, prljav i zao?“ ( 2006) u: Sabrina P. Ramet i Davorka Matić (ur.) Demokratska tranzicija u Hrvatskoj: transformacija vrijednosti, obrazovanje i mediji, Zagreb: Alinea.

IV. Znanstveni radovi u knjigama s međunarodnom recenzijom (A1):
6. „Is Nationalism Really that Bad? The Case of Croatia» (2007) u: Sabrina P. Ramet & Davorka Matić (eds.) Democratic Transition in Croatia: Value transformation, education, media, College Station: A&M Texas University Press, str. 326-353.
7.„Political Culture, Socio-Cultural Values and Democratic Conslidation in Croatia“ (2008) u: Sabrina P. Ramet, Konrad Clewing & Reneo Lukić (eds) Croatia since Independence, München: R.Oldenbourg Veralng, str. 171-188.

V. Knjige:
1. Ratovi znanosti: pogled unatrag, (2001) Jesenski i Turk, Zagreb
2.Demokratska tranzicija u Hrvatskoj: transformacija vrijednosti, obrazovanje i mediji /urednica sa Sabrinom P. Ramet/ (2006) Zagreb: Alinea.
2a.Democratic Transition in Croatia: Value transformation, education, media (2007), /urednica sa Sabrinom P. Ramet/ College Station: A&M University Press.
3. Znanost kao kultura i društvena praksa: doprinos sociologije znanja razumijevanju znanstvene spoznaje, (2013) Jesenski i Turk: Zagreb.