Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
UTO 16.00-17.00
Soba
B 212
Telefon
014092112
E-mail
zmatijas@ffzg.hr

Željka Matijašević rođena je 07.07.1968. u Zagrebu gdje je završila XV. gimnaziju - Matematičko-informatički obrazovni centar “Vladimir Popović». 1993. stekla je diplomu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti).
Na četvrtoj godini dodiplomskog studija dodijeljena joj je stipendija Sveučilišta, a u ljeto 1990. koristila je stipendiju francuske vlade za pohađanje tečaja francuskog jezika, književnosti i kulture u Dijonu (Université de Bourgogne).
Od 1992. do 1993. studirala je pravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Perugi, Italija.
Od 1995. do 1997. kao dobitnica stipendije za magistarski studij koju su zajedno dodjeljivali Open Society Institute i Cambridge Overseas Trust pohađala je poslijediplomski studij na Sveučilištu Cambridge (Sidney Sussex College), Faculty of Modern and Medieval Languages te stekla naslov magistra znanosti (MPhil in European Literature). Naslov magistarske radnje (mentor: Professor Andrew J. Weber, Sveučilište u Cambridgeu): The Lacanian Other and its Subterfuges.
Od 1997. do 2000. kao dobitnica dvogodišnje stipendije za doktorski studij koju joj je dodijelio Trinity College Sveučilišta u Cambridgeu pohađala je doktorski studij na Sveučilištu Cambridge, Faculty of Modern and Medieval Languages, a 28. svibnja 2000. (pred stručnim povjerenstvom u sastavu Professor Malcolm Bowie, Sveučilište u Oxfordu i Professor Sarah Kay, Sveučilište u Cambridgeu) obranila je doktorsku radnju pod naslovom Lacan: The Persistence of the Dialectics te stekla naziv doktora znanosti (Doctor of Philosophy).
Na posljednjoj godini doktorskog studija dobila je nagradu Trinity Collegea - Senior Rouse Ball Scholarship, koja uključuje i dodatnu jednogodišnju stipendiju koju Trinity College dodjeljuje šestoro najuspješnijih studenata svih doktorskih studija.
Od 09/1993. do 09/1994. radi kao viši suradnik u Odjelu za promidžbu Međunarodnog komiteta Crvenog križa sa sjedištem u Zagrebu.
Od 09/1994. do 09/1995. radi kao prevodilac/suradnik pri UN-u u Zagrebu.
Od devetog mjeseca 2000. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za komparativnu književnost u svojstvu mlađeg asistenta. U svibnju 2001. godine promaknuta je u višeg asistenta pri istom odsjeku. U studenom 2003. godine promaknuta je u docenta, u travnju 2009. u izvanrednog profesora, a u listopadu 2014. u redovnog profesora. Osim francuskog, odlično se služi engleskim, talijanskim i španjolskim jezikom (Cambridge Certificate in Spanish).
Dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta 2012. za znanstvenu knjigu Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde (Zagreb: Leykam, 2011).
Članica je La Fondation Europeenne pour la Psychanalyse, International Society of Political Psychology, Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog psihijatrijskog društva.

Ključni istraživački interesi
 • Teorijska psihoanaliza; psihoanaliza i filozofija
 • Psihoanaliza i kultura; politička psihoanaliza
 • Antipsihijatrija
 • Feminističke i rodne teorije
 • Američka kontrakultura šezdesetih
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (redovni član)
 • Hrvatsko filozofsko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko psihijatrijsko društvo (redovni član)
 • La Fondation Europeenne pour la Psychanalyse (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2005. Filozofija i psiha, Hrvatsko filozofsko društvo (međunarodni, znanstveni)
Nagrade i priznanja
 • 2012. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta za knjigu Uvod u psihoanaalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde. Zagreb: Leykam, 2011

Opis znanstvene djelatnosti
Područja znanstvenog interesa dr. sc. Željke Matijašević obuhvaćaju psihoanalitičku, poststrukturalističku i rodne teorije; primjenu navedenih teorija u analizama književnosti, filma te kulturnih fenomena; istraživanje odnosa psihoanalize i filozofije, psihoanalize i psihijatrije, psihoanalize i političkih teorija te istraživanje kontrakulturnog pokreta 60-ih.

Objavila je 6 znanstvenih knjiga, 33 znanstvena rada (od toga 20 radova a1 te 13 radova a2) te sudjelovala na 22 znanstvena simpozija.


POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

Znanstvene knjige

1. Lacan: ustrajnost dijalektike, Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb: HFD, 2005.
ISBN 953-164-083-1

2. Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan, Zagreb: AGM, 2006.
ISBN 953-174-288-X

3. Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde, Zagreb: Leykam, 1. izdanje, 2011; 2., neizmijenjeno izdanje, 2012. ISBN 978-953-7534-73-8

4. Stoljeće krhkog sebstva: psihoanaliza, društvo, kultura, Zagreb: Disput, 2016.
ISBN 978-953-260-263-0

5. Drama, drama, Zagreb: Disput, 2020.

6. The Borderline Culture: Intensity, Jouissance, and Death, Lanham, MD.: Rowman and Littlefield/Lexington, 2021


Znanstveni članci

1. „Podrijetlo lakanovske psihoanalize u filozofijskom subjektu”, Filozofska istraživanja, 84, 2002, str. 241-256. ISSN 0351-4706

2. “Metafizički nesporazumi Jacquesa Lacana”, Filozofska istraživanja, 85-86, 2002, str. 581-595. ISSN 0351-4706

3. “Želja zvana ‘Lacan’- post-filozofijski svijet”, Filozofska istraživanja, 87, 2002, str. 775-788. ISSN 0351-4706

4. “Lacan’s philosophical subject: The Localization of the Freudian Unconscious”, Synthesis philosophica, 34, 2002, str. 363-380. ISSN 0352-7875

5. “U posljednjoj fazi”, Hrvatski filmski ljetopis, 30, 2002, str. 230-235. ISSN 1330-7665

6. “Civilizacija ženskog predznaka, a nije matrijarhat” (analiza filma Peti element Luca Bessona), Hrvatski filmski ljetopis, 31-32, 2002, str. 247-252. ISSN 1330-7665

7. “Žižekovo forsiranje Zbiljskog kao supstancije što izmiče hegelovskom subjektu”, Filozofska istraživanja, 88, 2003, str. 407-416. ISSN 0351-4706

8. „Isus u mrežastim čarapama (analiza filma Lomeći valove Larsa von Triera)“, Hrvatski filmski ljetopis, 33, 2003, str. 213-219. ISSN 1330-7665

9. „Žižek sam protiv svih”, Hrvatski filmski ljetopis, 34, 2003, str. 151-155.
ISSN 1330-7665

10. „Analiza pjesme Ivana Slamniga Radi se o tom da zaustavim konja”, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova V: Krugovi i hrvatska književnost 50-ih godina prošlog stoljeća, ur. Pavlović. C. i Glunčić-Bužančić, V., Književni krug Split, 2003, str. 135-141. ISBN 953-163-212-X

11. „Strogo kontrolirano prosvjetljenje (analiza filma Igra Davida Finchera)“, Hrvatski filmski ljetopis, 39, 2004, str. 177-183. ISSN 1330-7665

12. „Histerija i rod“, Filozofska istraživanja, 99, 2005, str. 129-139; ISSN 0351-4706. Također objavljeno u zborniku Filozofija i rod, ur. Bosanac, G., Jurić, H., Kodrnja, J., HFD, 2005, str. 213-225. ISBN 953-164-096-3

13. „Lica i naličja disfunkcionalne obitelji u Vrtlogu života Sama Mendesa“, Zbornik radova 3,2,1 –Kreni!, FF Press, 2006, str. 183-193. ISBN 953-175-267-2

14. „Carl Gustav Jung: znanstvenik ili prorok kolektivno nesvjesnog?“, Zbornik radova Poetika Pitanja, FF Press, 2007, str. 149-159. ISBN 953-175-267-2

15. „Krležino viđenje Freuda“, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX: hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima - emisija i recepcija, ur. Pavlović. C. i Glunčić-Bužančić, V., Književni krug Split, 2007, str. 237-247. ISBN 978-953-163-294-2

16. „Psihoanaliza i new age“, Filozofska istraživanja, 105, 2007, str. 47-57.
ISSN 0351-4706

17. „Toplakova ‚dobro’ strukturirana neuroza: pokušaj izlaska iz hipertrofije neurotskog analiziranja“, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova X: Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, ur. Pavlović, C. i Glunčić-Bužančić V., Književni krug Split, 2008, str. 236-246.
ISBN 978-953-163-310-9

18. Bekavac, Luka i Matijašević, Željka, „Na rubu filozofije: Derrida i Freud“, Filozofska istraživanja, 110, 2008, str. 397-414. ISSN 0351-4706

19. „Jaganjac božji koji pre-uzima grijehe svijeta: identitet u Kamenu na cesti M. J. Zagorke“, u Neznana junakinja: nova čitanja Zagorke, ur. Grdešić, Maša i Jakobović Fribec Slavica, Zagreb: Centar za ženske studije, 2009, str. 343-356. ISBN 978-953-6955-19-0

20. Lah, Josip i Matijašević, Željka, „Nemoguća racionalizacija nesvjesnog: psihoanalitičko čitanje Forsterova Puta do Indije“, Književna smotra, 151, 2009, str. 13-20. ISSN 0455-046

21. „Popularno-ledena psihoanaliza i zaborav boli“, Hrvatski filmski ljetopis, 60, 2009, str. 159-165. ISSN 1330-7665

22. „Rascjep između kontrakulturne bezobjektne žudnje i ‚kulturne’ želje“, Hrvatski filmski ljetopis, 62, 2010, str. 85-91. ISSN 1330-7665

23. „Tema žalovanja u Hamletu prije i poslije Lacana“, Književna smotra, 160, 2011, str. 3-12. ISSN 0455-0463

24. „Hamlet i sablastologija“, Književna smotra, 163, 2012, str. 21-28. ISSN 0455-0463

25. Lončar, Karla i Matijašević, Željka, „Rousseauovo poimanje samilosti: suvremene psihoanalitičke perspektive“, Filozofska istraživanja, 133-134, 2014, str. 139-152. ISSN 0351-4706

26. Matijašević, Željka i Pleić Tomić Barbara, „Grudobolni vampiri današnjice i borderline kultura“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 77-78, 2014, str. 21-38. ISSN 1330-7665

27. „Human vs. Mechanical in Lacan’s ‘Borderland’: Fetishistic Strategies“, JCFAR – The Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research, ed. Sam Palmer, Issue 27, 2016, pp. 34-57. ISSN 1351-5470

28. „The new authoritarianism in its homophobic form: Croatia 2013“, IMÁGÓ BUDAPEST: Pszichoanalízis — társadalom — kultúra, 1/2016, pp. 72-87. ISSN 2062-5383
http://imagobudapest.hu/images/lapszamok/2016_1_Tarsadalomkritika-I_szam/Imago_Bp_2016-1_PSZICHOANAL_es_TARS-KRITIKA_I-szam_125-oldal.pdf

29. “Human vs. Mechanical in Lacan: fetishistic strategies of death and intensity” in: Perversion Now! (The Palgrave Lacan Series), eds. Diana Caine & Colin Wright, London: Palgrave Macmillan, 2017, pp. 191-201. ISBN 978-3-319-47270-6

30. „Pregled psihoanalitičkih pristupa holokaustu uz primjer tumačenja Devetog kruga”, Poznańskie Studia Slawistyczne br. 12, 2017, str. 211-225. ISSN 2084-3011

31. Durić, Dejan i Matijašević, Željka, “The good intense ‘loves’ the bad intense: intensity and the death drive”, [sic] – a Journal of Literature, Culture and Literary Translation, 9, 2019, pp. 1-24. ISSN 1847-7755
https://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=545

32. „’Političnost’ konstrukta ženske emocionalne inteligencije“, Estetika, filozofija umjetnosti i kulture, feminizam: simpozij u počast Nadeždi Čačinovič, Filozofski fakultet u Zagrebu, FF Press, 2019.

33. „Fragmentation vs. integration in Dostoevsky’s Crime and Punishment“, The Dostoevsky Journal. 27, 2020.Stručni radovi

1. „Antigonin zahtjev“, Filozofska istraživanja, 88, 2003, str. 263-266.
ISSN 0351-4706

2. “Antigone's Claim”, Synthesis philosophica, 35-36, 2003, str. 410-413.
ISSN 0352-7875

3. „Undressing Feminism“, Filozofska istraživanja, 93, 2004, str. 247-252.
ISSN 0351-4706

4. „Lacanovo Ukradeno pismo“, Zbornik Trećeg programa Hrvatskog radija, 63-64, 2004, str. 179-182.

5. „Freud: neuroze, psihoze i shvaćanje analize, Zarez, 181, 2006, str. 50-53.

6. „Katera je prava barva nečiste krvi?“ (Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi), u Drama – Slovensko narodno gledališče, br. 131, 2011/2012.

7. „Zakon ognja ki je psihološko ‚nesprejemljiv’“ (Anja Hillman, Tuga - Crna životinja), Drama - MGLJ, 2012. Dostupno na www.veza.sigledal.org

8. „Uvod u psihoanalizu, odnosno politička psihoanaliza Anthonyja Elliotta“, u Elliott, Anthony, Uvod u psihoanalizu, AGM, Zagreb, 2012.