Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
Soba
Knjižnica 5. kat, soba 5.5
Telefon
4092-393
E-mail
imelinsc@ffzg.hr

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju - ZNAK (članica Upravnog odbora)
  • Koordinacijski odbor, DABAR (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji)
  • Savjet Hrčka, portala hrvatskih znanstvenih I stručnih časopisa, Srce, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. "Kriva je Knjižnica" - stručni skup povodom 10. obljetnice preseljenja Knjižnice FFZG-a, Knjižnca Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti