Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Prema e-dogovoru.
Soba
B-105
Telefon
01 4092 099
E-mail
kresimir.micanovic@ffzg.hr


Krešimir Mićanović rođen 1968. godine u Brčkom. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij kroatistike i južnoslavenskih filologija. Na istome je fakultetu obranio magistarski (Posvojnost u hrvatskome standardnom jeziku, 1999) i doktorski rad (Standardni jezik i problem komunikacijske kompetencije, 2004). Od kraja 2018. redoviti je profesor pri Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao u nizu znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Vodio je Zagrebačku slavističku školu od 2009. do 2012. Član Komisije za standardne jezike pri Međunarodnom slavističkom komitetu. Glavna su područja znanstvenog interesa: standardologija, jezična politika i povijest hrvatskoga jezičnog standarda.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Komisija za slavenske standardne jezike Međunarodnog slavističkog komiteta (redovni član)
 • Matica hrvatska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Standardization as Language Management. 7th International Language Management Symposium, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Hrvatski jezik 1950-ih, Katedra za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Riječki filološki dani, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića, Katedra za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2006. Četvrti hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gost urednik br. 62)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Nagrada Grada Zagreba (jedan od autora/članova radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća)
 • 2018. Povelja za jezikoznanstveni rad - Nagrada Josip i Ivan Kozarac

Opis znanstvene djelatnosti
Glavna su područja znanstvenog interesa: standardologija, jezična politika i povijest hrvatskoga jezičnog standarda.
Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17195