Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 310
Telefon
01/4092-328
E-mail
bmikelen@ffzg.hr


Bojana Mikelenić rođena je u Rijeci 1987. godine, gdje je i maturirala na Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji 2005. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti (2008.) i filozofije (2009.) te diplomski studij španjolskog jezika i književnosti (znanstveni smjer, književnost) i filozofije (nastavnički smjer), 2012. godine. Na istome je fakultetu 2014. upisala poslijediplomski doktorski studij lingvistike.

Zaposlena je na Katedri za španjolski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine kao asistent te drži nastavu iz morfologije i sintakse španjolskoga jezika te metodologije znanstvenog rada. Bavi se sintaksom španjolskoga jezika, kontrastivnom analizom španjolskog i hrvatskog te korpusnom lingvistikom.

Pohađala je ljetnu školu korpusne lingvistike UCREL Summer School in Corpus Linguistics 2015. na Sveučilištu u Lancasteru, stručno usavršavanje za profesore španjolskoga jezika Curso de Formación para Profesores en ELE u Salamanci (2015.) te dva seminara u sklopu projekta ReLDI – Regional Linguistic Data Initiative u Zagrebu (2016. i 2017.). U listopadu 2016. bila je na istraživačkoj stipendiji mreže FISH CEEPUS na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova te je bila članica organizacijskog odbora za skup kojim je obilježena stogodišnjica studija romanskih jezika na Sveučilištu u Zagrebu: 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspective (2019.). Suradnica je na projektu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom jeziku (voditeljica doc. dr. Gorana Bikić Carić). Članica je Hrvatskog filološkog društva (HFD) te je za akademsku godinu 2016/17. bila voditeljicom Zagrebačkoga lingvističkog kruga.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član gostujućeg uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti