Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ponedjeljak 18:00-19:30
Soba
E-315
Telefon
4092323
E-mail
nmikelic@ffzg.hr

Obrazovanje

Diplomirala je 2001. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine prima i Rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom Dictionarium Fausta Vrančića u XVI. i XXI. stoljeću – pogled iznutra izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa.
Od 2001. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Modeli znanja i obrada prirodnih jezika pod vodstvom prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana na Odsjeku za informacijske znanosti. U zvanje asistentice izabrana je 2002. g., kada upisuje i poslijediplomski studij.
Magistrirala je 2003. godine s temom Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja.
U akademskoj godini 2003./2004. završila je i MPhil istraživački poslijediplomski studij iz područja računalne obrade govora, jezika i internet tehnologije (MPhil in Computer Speech, Text and Internet Technology) na Sveučilištu u Cambridgeu (University of Cambridge, UK), obranom magistarskog rada na temu Distinguishing between individuals and kinds: semiautomatic class sense disambiguation. Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, smjer informacijske znanosti, završila je 2008. godine obranom disertacije na temu Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik.
U akademskoj godini 2005./2006. dobila je stipendiju Vlade Sjedinjenih Američkih Država za profesionalno usavršavanje na George Washington sveučilištu i Georgetown sveučilištu u Washingtonu, DC (Junior Faculty Development Program).
Cambridge Overseas Trust stipendiju za magistarski studij na Sveučilištu u Cambridgeu dobila je u akademskoj godini 2003./2004.

Predsjednica je Matičnog odbora za informacijske znanosti od 2021. godine.


Projekti:

Voditeljica:

Erasmus + Knowledge Alliances project Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (2019-)
COST: CA16105 European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (2017-2021)
ESF projekt Ja raSTEM! - višegodišnji interdisciplinarni STEM program inovativnog poučavanja darovitih osnovnoškolaca (2017-2019)
Erasmus + KA2 projekt Europe Engage - Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe (2015-2017)
 

Suradnica:

H2020 CLEOPATRA Cross-lingual Event-centric Open Analytics Research Academy (2019-2022)
EU EFRR Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima (2020-2022)
EU CEF Telecom PRINCIPLE Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (2019-2021)
Erasmus+ KA2 projekt DigiLing - Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics (2016-2019)
ESF projekt "Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji" (2019)
ESF projekt "Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada" (2015-2016)
U.S. Department of State projekt "Strengthening Self-employment Capabilities and Capacities through International Service Learning Projects" (2013)
EU FP7 Abu-MaTran: Automatic Building of Machine Translation (2012-)
EU-ICT-PSP CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (01/02/2011 to 31/01/2013)
EU Lets MT! Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored Machine Translation. (2010-2012).
EU FP7 ACCURAT: Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation (15/11/2010 to 30/06/2012)
Tipologija znanja i metode obrade obavijesti (2002-2005)
Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru (2007-2012)
Erasmus program: Information and communication technology in supporting the educational process (2011)

Članica je međunarodnih organizacija i udruga: USACC (U.S. Alumni Community of Croatia), JFDP (Junior Faculty Development Program Alumni), Cambridge Alumni, HDJT (Hrvatsko društvo za jezične tehnologije).
Njeno znanstveno i istraživačko područje rada su računalna obrada prirodnog jezika, društveno korisno učenje (service learning) i razvoj multimedijalnih sustava za podučavanje.

Dosadašnja zaposlenja
31.7.2001.-1.5.2008 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu znanstveni novak
1.5.2008.-4.5.2009 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu viši asistent
4.5.2009.-22.5.2013 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu docent
22.5.2013.- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvanredni profesor
22.1.2019.- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu redoviti profesor


Dosadašnji izbori u zvanja
Znanstveno-nastavno zvanje: redoviti profesor
Datum posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 22.1.2019.
Znanstveno zvanje: znanstveni savjetnik
Datum posljednjeg izbora u znanstveno zvanje: 13.3.2017.
Znanstveno-nastavno zvanje: izvanredni profesor
Datum posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 22.5.2013.
Znanstveno zvanje: Viši znanstveni suradnik
Datum posljednjeg izbora u znanstveno zvanje: 21.3.2013.
Znanstveno-nastavno zvanje: docent
Datum izbora u znanstveno-nastavno zvanje: 16.12.2009.
Znanstveno zvanje: znanstveni suradnik
Datum izbora u znanstveno zvanje: 26.2.2009.

Gostovanja od barem tri mjeseca u kontinuitetu
1.1.2006-31.5.2006 George Washington University, Washington DC, United States

Ključni istraživački interesi
 • Računalna obrada prirodnog jezika: jezični resursi (valencijski leksikoni, učenički korpusi)
 • Društveno korisno učenje
 • Multimedij i multimedijski obrazovni sustavi
 • Računalno potpomognuto usvajanje jezika, gomilizacija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association of Service-Learning in Higher Education (EASLHE) (član upravljačkog tijela)
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT) ( član upravljačkog tijela)
 • Tehnički odbor 37, Hrvatski zavod za norme
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Third European Conference on Service-Learning: What does it mean to be a committed university, Sveučilište Mateja Bela (Slovačka), Sveučilište Babes Bolyai (Rumunjska), Sveučilište Palackého Olomouc (Češka), Sveučilište u Rijeci (Hrvatska), Sveučilište Dunav Krems (Austrija), Katoličko sveučilište Eichstätt-Ingolstadt (Njemačka) I EASLHE u suradnji s Latinoameričkim centrum CLAYSS (-, -)
 • 2019. Second European Conference on Service-Learning: Learn to Engage – Engage to Learn, Catholic University of Leuven, Belgija, EASLHE (-, -)
 • 2018. 9th National and 1st European Conference on Service-Learning in Higher Education, The University Network of Service Learning, Europe Engage (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb, Hrvatska (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Nagrada Ivan Filipović za 2017. godinu

Opis znanstvene djelatnosti
Odabrani popis postignuća (Track-record)

MONOGRAFIJE
1. Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja: teorija i praksa društveno korisnog učenja. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009.
2. Mikelić Preradović, Nives. CROVALLEX Valencijski leksikon glagola hrvatskoga jezika, Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2019.


Plenarna predavanja na međunarodnim konferencijama:
1. Multimedia Literacy in Preschool and Primary Education. International Conference on Computer Supported Education (CSCC '13). Cambridge, SAD. Siječanj, 2014.
2. Multilingual and Crosslingual Meaning of Verb Prefixes. International Conference on Computers (COSUE '14). Rodos, Grčka. Srpanj, 2013.

Pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i radionice:
1. Mikelić Preradović, Nives. Evaluation of Urban and Rural Service Learning: What, Why, Who and How? // Il valore del Service Learning. Brescia ; Italija, 2019.
2. Evaluation of multimedia resources for informatics education in Croatian elementary schools. International Expert Science Conference: Modern Approaches to Teaching Coming Generation (EDUvision 2012). Ljubljana, Slovenija. Prosinac, 2012.
3. Service learning and knowledge: successful projects in the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. JFDP Conference: Teaching methods and Techniques at the Universities in South Eastern Europe. Zagreb, Hrvatska. Ožujak, 2009.
4. Service Learning: a cutting-edge teaching and learning methodology embracing social action with critical inquiry and classroom work.” Beyond Frontiers 2020: Anticipating Security and Defence Challenges, Opportunities and Dilemmas in Western Balkan. Beograd, Republika Srpska. Studeni, 2009.


Druga važna akademska postignuća
UREDNICKA KNJIGA:
1. Technology Innovations in Education (Dondon, Philippe; Mikelić Preradović, Nives. ISBN: 978-1-61804-104-3)
2. Recent Advances in Information Science (Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives; Moya, Francisco; Roushdy, Mohamed; Salem, Abdel. ISBN: 978-960-474-304-9)

Društveno korisno učenje (service learning / community-based learning)
U ak. g. 2005-06. uvela je novu nastavnu metodu „Društveno korisno učenje“, koja je postala mjerom Nacionalnog programa za mlade (2009-2013), odobrenog od Vlade RH. Program naglašava važnost uvođenja ove metode u akademski kurikulum i programe srednjih škola kako bi se povećala uključenost mladih u društvenu zajednicu i obrazovanje za civilno društvo
2005.-2020. mentorirala je više od 100 projekata društveno korisnog učenja na Filozofskom fakultetu. Popis projekata dostupan na: http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/web/index.php/hr/studentski-projekti