Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Zimski semestar - srijeda, 11:30 - 13:00
Ljetni semestar - četvrtak, 10:00 - 11:30
Soba
E316
Telefon
6002348
E-mail
zmiklose@ffzg.hr

Diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost (2003), te dodatni dvogodišnji studij muzeologije (2006) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zvanje kustosa stekla u Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (2005). U Muzeju Slavonije u Osijeku (2006 – 2008) obavlja poslove kustosa te vodi edukativne muzejske programe. Akademske godine 2008/2009., upisuje Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje od 2008. god. radi kao znanstvena novakinja – asistentica na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Tomislava Šole «Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji». Bavi se istraživanjem komunikacijskih aspekata muzeja i baštine.
Aktivno sudjeluje u strukovnim udruženjima s ciljem boljeg povezivanja muzejske teorije i prakse te promicanja muzeologije kao kvalitativnog okvira muzejskih programa orijentiranih na razvijanje i unapređenje komunikacije s muzejskim korisnicima: 2009. godine voditeljica muzejske edukativne akcije [u]okvir[i] Hrvatskog muzejskog društva, a od 2011. godine Predsjednica Sekcije za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske. Članica je Sekcije za muzejsku edukaciju i kulturnu akciju Međunarodnog savjeta za muzeje.

Ključni istraživački interesi
 • muzejska edukacija
 • muzejska komunikacija
 • muzejski i baštinski korisnici
 • multimodalna komunikacija
 • vizualna komunikacija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association of Critical Heritage Studies (ACHS) (redovni član)
 • Hrvatsko muzejsko društvo (HMD) (član Izvršnog odbora)
 • International Council of Museums (ICOM) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Art and the State in Modern Central Europe, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. INFuture2019: Knowledge in the Digital Age, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Šola in muzeji, EDUCA izobraževanje; Zavod Republike Slovenije za školstvo (-, -)
 • 2016. Art and Politics in Europe in the Modern Period, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Informatica Museologica, Muzejski dokumentacijski centar ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

• 2008. – 2013., Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji, voditelj prof.dr.sc. Tomislav Šola, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb, projekt financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

• 2011. - 2014., Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (12/2011-05/2014), projekt financirala: Europska komisija Program: Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 (Reference: EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI)

• 2011. - 2012., Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: razvoj i perspektive, Voditelj Projekta: prof. dr. sc. Drago Roksandić, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, projekt financirao Fond za Razvoj Sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu
• 2014. – 2015., Muzejska interpretacija u Hrvatskoj i Sloveniji na primjeru stalnih postava umjetničkih muzeja – bilateralni projekt u okviru Znanstveno tehnološke suradnje između Hrvatske i Slovenije; voditeljica projekta: prof. dr. sc. Žarka Vujić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet u Zagrebu; projekt financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

•2016., Analiza modela i dizajna e-rječnika za učenje azijskih jezika, voditeljica: doc. dr. sc. Kristina Kocijan, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, projekt ostvaren sredstvima za financiranje znanstvene djelatnosti (potpora Sveučilišta u Zagrebu)

• 2014. –2017., Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period, voditelj: dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof., Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu; projekt financira Hrvatska zaklada za znanosti
• 2017. – 2018., Aktivni arhivi za aktivno znanje: mladi u Centru za dokumentiranje nezavisne kulture; voditelj projekta: Kulturtreger, projekt financiralo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, program 4005 Socijalno osnaživanje obitelji mladih i djece, Aktivnost Politika za mlade
• 2018., Dezinformacije kroz prizmu medijske i informacijske pismenosti; voditeljica: dr. sc. Mihaela Banek Zorica, izv.prof., Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta, projekt ostvaren sredstvima za financiranje znanstvene djelatnosti (potpora Sveučilišta u Zagrebu).
2019 - 2023 Umjetnost i država od prosvjetiteljstva do danas, voditelj: dr.sc. Dragan Damjanović, izv. prof., Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu; projekt financira Hrvatska zaklada za znanosti

OBJAVLJENI RADOVI I SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJAMA:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=311753