Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
sr. 16-17h, čet. 17-17.45
Soba
C214
Telefon
4192177
E-mail
bmikulic@ffzg.hr

Rođen 1957. u Račinovcima. Školovanje i studij: Osnovnu školu pohađao u Gunji, Orašju, Županji i Zadru (1964-1972.), gimnaziju jezično-humanističkog smjera pohađao u Zadru (1972-76.). Studirao filozofiju i germanistiku (1976-1981.) te starogrčki i indologiju (1978-1982.) na filozofskim fakultetima u Zagrebu, Zadru, Münsteru i Tübingenu; diplomirao filozofiju i germanistiku 1983. u Zagrebu. Postdiplomski doktorski studij iz filozofije na Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu (1983-1987.) završio disertacijom o Heideggerovoj kritici filozofije.

Rad: Honorarni nastavnik njemačkog jezika na Školi stranih jezika, Varšavska (1981-82.); asistent i docent za antičku filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1988-91.). 1991-1992. publicist i prevodilac u Zagrebu. Gostujući istraživač i predavač na Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt (1992-94.); Junior Research Fellow na Institute for Human Sciences u Beču (1995-96.); samostalni istraživač zaklade Deutsche Forschungsgemeinschaft pri Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu (1996-99.); predavač na postdiplomskom studiju na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani (1996-97.). Od ljetnog semestra 2001. zaposlen kao docent za predmet Teorija spoznaje na Odsjeku za filozofiju, od 2003. kao izvanredni profesor; u veljači 2007. izabran u zvanje redovitog profesora, u listopadu 2012. u trajno zvanje.

Od početka djelovanja u Odsjeku za filozofiju ponovno pokrenuo nastavu iz izbornog predmeta Indijska filozofija na katedri za Filozofije istočnih naroda.

Područja interesa i istraživanja: povijest filozofskih ideja (zapadna antička, moderna i suvremena; indijska filozofija); filozofije jezika (historijska i sistematska), semiološka epistemologija, osobito analiza diskursa, medija i kritika ideologije; praktička filozofija; filozofski aspekti psihoanalize.

Osim stručnog i znanstveno-istraživačkog rada djeluje od 1982. kontinuirano kao prevodilac literature iz humanističkih znanosti s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog; od 1992. i kao publicist (serije eseja, članaka i napisa iz filozofske kritike filozofije, kulturne i državne politike te ideologije za III. program Hrvatskog radija, Arkzin, Slobodna Dalmacija).

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. Psihoanaliza i njezine sudbine, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
  • 2019. Metafilozofija i problemi znanstvene metodologije: peti okrugli stol Odsjeka za filozofiju, Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Kriza i kritike racionalnosti – nasljeđe '68: četvrti okrugli stol Odsjeka za filozofiju, Odsjeka za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2017. Estetika, filozofija, feminizam. Simpozij u počast 70. rođendana N. Čačinovič, Odsjek za filozofiju (-, -)
  • 2017. Filozofije revolucija i ideje novih svjetova: treći okrugli stol Odsjeka za filozofiju, Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2016. Inačice materijalizma: drugi okrugli stol Odsjeka za filozofiju, Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
pregled publikacija:
http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/nastavnici/borislav-mikulic/