Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijedom 12.30 - 13.30
Soba
B117
Telefon
01/6120-080
E-mail
amilanko@ffzg.hr

Andrea Milanko (Split, 1983) diplomirala je 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (profesor hrvatskog i engleskog jezika i književnosti). Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja, prvo na Katedri za noviju hrvatsku književnost, a zatim od 2012. god. na Katedri za teoriju književnosti. Radila je na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma pod vodstvom prof. dr. sc. Cvjetka Milanje, u sklopu kojeg je napisala i obranila doktorski rad 2014. god. s temom iz teorije književnosti. Godine 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice te je predstojnica Katedre za teoriju književnosti. Područja interesa su joj povijest hrvatske književnosti te književna i kulturna teorija.


Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni i stručni radovi (izbor):

Milanko, Andrea. 2013. Teorijski otpori, čitanje i san o Irminoj injekciji. Umjetnost riječi, br. 3-4, Zagreb

Milanko, Andrea. 2013. Frajla kao inverzija monsieura: Krležina Tri kavaljera frajle Melanije i Proustova Jedna Swannova ljubav. U: Cvijeta Pavlović et al. (ur.) Komparativna povijest hrvatske književnosti: (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe. Zbornik radova XV. sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu. Split: Književni krug Split, str. 318 – 328.

Milanko, Andrea. 2012. Pasji portret umjetnika u mladosti. U: Anera Ryznar (ur.) Vila – kiklop – kauboj: čitanja hrvatske proze, Zagreb: Filozofski fakultet i Zagrebačka slavistička škola, str. 71 – 88.

Milanko, Andrea. 2011. Poredak Realnog u lakanovskoj psihoanalizi. U: Filozofska istraživanja, 31: 2, str. 407 – 416.

Milanko, Andrea. 2011. (Ženski) pogled i glas u noveli Danila Kiša Crvene marke s likom Lenjina. In: Dragan Bošković (ur.) Žene: rod, identitet, književnost. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, str. 393 – 401.