Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
PON. 10.00h-12.00h
Soba
C-220
Telefon
01-6120 183
E-mail
knikodem@ffzg.hr

Rođen 1971. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio u Našicama. Diplomirao 1997. godine na jednopredmetnom studiju sociologije na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu obranio 2002. godine magistarski rad, a 2006. godine i doktorsku disertaciju.
Od 1995. do 2002. godine zaposlen u srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. Od rujna 2002. do ožujka 2003. godine zaposlen u Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve, u Zagrebu.
Od ožujka 2003. godine do ožujka 2008. godine zaposlen kao znanstveni novak na znanstveno istraživačkom projektu «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (0130400) pod vodstvom prof. dr.sc. Ivana Cifrića, odnosno od 2006. godine u istom statusu na projektu «Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915) pod istim vodstvom.
U ožujku 2008. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u siječnju 2013. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u siječnju 2019. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija/posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje i danas radi.
Radi u nastavi na svim razinama studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pri čemu je nositelj kolegija: Sociologija cyber kulture, Sociologija religije, Suvremene sociološke teorije 1 i Sociologija tijela. Od 2017. godine je voditelj Doktorskog studija sociologije.
Kao istraživač sudjelovao, od 1998. godine do danas, na sedam međunarodnih znanstveno istraživačkih projekata: «Aufbruch. Religion in den Reformländern Ost(Mittel) Europas» (1998.-2004.); «Europsko istraživanje vrednota» (0203003), (1999.-2002.); «Kirche und Erziehung in Europa» (2002.-2003.); «Komparativna europska studija vrednota: Hrvatska i Europa» (0203006), (2003.-2006.); «Kirche und Religion im erweiterten Europa» (2005.-2010.); «Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi» (203-1941533-0734) (2006.-2012.) i «Vrednote i društvene promjene u Hrvatskoj» (CROEVS5val) (2014.-2020.) i tri nacionalna znanstveno istraživačka projekta: «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (0130400) (2003.-2007.); «Modernizacija i identitet hrvatskog društva; Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915) (2006.-2013.) i «Praćenje siromaštva u Republici Hrvatskoj» (2002.-2005.).
Objavio dvije knjige (u koautorstvu i u uredništvu), više od četrdeset znanstvenih radova i nekoliko stručnih radova u znanstvenim i stručnim časopisima, zbornicima radova i knjigama (od toga desetak znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim publikacijama). Također objavio tridesetak recenzija/prikaza u znanstvenim časopisima.
Aktivno – s referatima/priopćenjima – sudjelovao u radu trideset međunarodnih i trinaest nacionalnih znanstvenih skupova i konferencija.
Član Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i ISORECEA-e, te uredništva časopisa «Socijalna ekologija» i «Revija Raziskave in rasprave».
U registar znanstvenika upisan pod matičnim brojem: 256706.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko bioetičko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko filozofsko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (Član predsjedništva)
 • International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. VIII. Nacionalni sociološki kongres HSD-a, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
 • 2019. VII. Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva. Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
 • 2017. VI Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva. Struktura i dinamika društvenih nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
 • 2015. V. Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva. Normalnost krize - kriza normalnosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
 • 2005. 28. Svjetski kongres sociologije religije, Hrvatsko sociološko društvo, Institut za društvena istraživanja, ISSR (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Raziskave in razprave, Fakulteta za uporabne družbene študije ,Nova Gorica (Član uredničkog odbora)
 • Raziskave in razprave, Fakulteta za uporabne družbene študije ,Nova Gorica (Član uredničkog odbora)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
ZNANSTVENA DJELATNOST
A. IZBORI U ZVANJA
• 2003. – 2008. – znanstveni novak na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na projektima «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (130400) i «Modernizacija i identitet hrvatskog društva; Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915)
• 2003. – izabran u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
• siječanj 2007. – izabran u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
• ožujak 2008. – izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
• siječanj 2013. – izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
• lipanj 2013. – izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
• siječanj 2019. - izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

B. ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
Temeljna znanstvena istraživanja

Kao znanstveni novak, odnosno istraživač od 2008. godine, sudjelovao sam u provedbi dvaju temeljnih znanstveno istraživačkih projekata Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod vodstvom prof. dr.sc.Ivana Cifrića, što ih financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
• «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (130400) (od 2002.do 2007. godine)
• «Modernizacija i identitet hrvatskog društva; Sociokulturne integracije i razvoj» (130-1301180-0915) (od 2007.do 2012. godine)


Osim rada na konceptualizaciji i operacionalizaciji pojedinih dionica navedenih projekata te obradi i interpretaciji dobivenih rezultata, u okviru tih projekata sudjelovao sam u provedbi dvaju manjih sociologijskih istraživanja koja su realizirana kao njihove poddionice.

Međunarodna znanstvena istraživanja

Kao suradnik istraživač do sada sam sudjelovao na sedam međunarodnih znanstveno istraživačkih projekata, od kojih su tri financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:
• «Aufbruch; Religion in den Reformländern Ost(Mittel) Europas» (od 1998. do 2004. godine)
• «European Values Study (Europsko istraživanje vrednota)» (0203003) (od 1999. do 2002. godine)
• «Kirche und Erziehung in Europa» (od 2002. do 2003. godine)
• «Komparativna europska studija vrednota: Hrvatska i Europa» (0203006) (od 2003. do 2005. godine)
• «Kirche und Religion im erweiterten Europa» (od 2005. do 2010. godine)
• «Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi» (203-1941533-0734) (od 2006. do 2012. godine).
• «Vrednote i društvene promjene u Hrvatskoj» (CROEVS5val) (od 2014. do 2020. godine)

Član sam hrvatskog znanstvenog tima za provedbu međunarodnog znanstveno istraživačkog projekta «European Values Study» koji se, u razmacima od devet godina, provodi od 1981. godine. Hrvatska je u isti po prvi put uključena 1999. godine, a do sada smo u sklopu tog projekta proveli tri empirijska istraživanja (1999., 2008. i 2018. godine). U EVS projektu sudjeluje 47 europskih zemalja.

Primijenjena sociologijska istraživanja

Osim navedenog, kao suradnik istraživač sudjelovao sam u provedbi dvaju primijenjenih sociologijskih istraživanja:
• «Praćenje siromaštva u Republici Hrvatskoj» (od 2002. do 2005. godine)
• «Identifikacija standarda diskriminacije žena pri zapošljavanju» (2007. godine)
C. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA I KONFERENCIJAMA

Kao autor ili koautor referata/priopćenja aktivno sam sudjelovao u radu trideset međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova na kojima sam – kao autor ili koautor – prezentirao trideset i dva rada.
Bio sam član lokalnog organizacijskog odbora na 28. Svjetskom kongresu sociologije religije koji je održan u Zagrebu, od 18. do 22. srpnja 2005. godine.

Na trinaest nacionalnih znanstvenih i stručnih skupova također sam – kao autor ili koautor – prezentirao trinaest radova.

Međunarodni znanstveni skupovi

• ISORECEA CONFERENCE IV.
(Međunarodna znanstvena konferencija - International Study of Religion in Central and Eastern Europe, Budimpešta, Mađarska, 10.-12. prosinca 1999.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Črpić, G.: Climate for Alternative Religiousity in Croatia

• UNEMPLOYMENT IN THE SOUTH-EAST EUROPE
(Međunarodni znanstveni simpozij i ljetna škola International Comparative Research Programmes in the Social Sciences, Sofija, Bugarska, 19.-25. lipnja 2000.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Unemployment in the Republic of Croatia

• FUTURE OF RELIGION. THE DIFFERENT CONCEPTIONS OF MODERNITY
(Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik, 27.-29- travnja 2001.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Alternative Religiosity in Croatia

• ISORECEA V. RELIGION AND PATTERNS OF SOCIAL TRANSFORMATION
(Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, 13.-16. prosinca 2001.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: The Role of Family in the Postmodern Condition

• KRŠĆANSTVO I PAMĆENJE
(Međunarodni simpozij, Trogir, 15.-17. svibnja 2003.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Postmodernističko rastvaranje povijesti i pitanje identiteta

• DEMOKRACIJA I ETIKA; 12. DANI FRANE PETRIĆA
(Međunarodna znanstvena konferencija, Cres, 22.-24. rujna 2003.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: 'Unutrašnji totalitarizam' umjesto demokracije – Jesmo li osuđeni
na distopiju?

• BIOETIKA I NOVA EPOHA; 3. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE

(Međunarodni znanstveni simpozij, Mali Lošinj, 14.-16. lipnja 2004.)

Naslov referata:
Nikodem, K.: Infantilnost i neljudski identiteti; Distopijska obećanja
biotehnologije u 21. stoljeću

• DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA (11.)
(Međunarodni znanstveni skup, Opatija, 28.-30. lipnja 2004.)
Naslov referata:
Cifrić, I; Nikodem, K.: Religija i svjetski poredak

• FILOZOFIJA I ODGOJ U SUVREMENOM DRUŠTVU; 13. DANI FRANE PETRIĆA
(Međunarodna znanstvena konferencija, Cres, 20.-22. rujna 2004.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Pastiš identiteti i postmoderna igra neodređenosti

• DRUŠTVENE PROMENE, KULTURNI I ETNIČKI ODNOSI I EVROINTEGRACIJSKI ODNOSI NA BALKANU
(Međunarodni znanstveni skup, Niš, Srbija, 16.-17. prosinca 2004.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Mir među religijama kao pretpostavka mira u svijetu;
Religijski identitet, konflikti i dijalog
• DANI BIOETIKE; BIOETIKA I PALIJATIVNA MEDICINA
(Međunarodni znanstveni skup, Rijeka, 23.-25. svibnja 2005.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Eutanazija u socijalnom i religijskom kontekstu

• BIOETIKA I NOVA EPOHA; 4. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE

(Međunarodni znanstveni simpozij, Mali Lošinj, 13.-15. lipnja 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Biogenetička i kibernetička koncepcija ljudskoga; Između tehno-
znanstvenog optimizma i nadolazeće distopije

• INTEGRATIVE BIOETHIK ANGESICHTS INTER – UND INTRAKULTURELLER DIFFERENZEN; 1. SUDOSTEUROPAISCHES BIOETHIK – FORUM.
(Međunarodna znanstvena konferencija, Mali Lošinj, 16.-18. lipnja 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Genetic Engineering and New Spirituality; Traveling into the
'Brave Posthuman World'

• DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA (12.)
(Međunarodni znanstveni skup, Zadar, 28.-30. lipnja 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Sociološke karakteristike alternativne religioznosti u Hrvatskoj

• RELIGION AND SOCIETY; CHALLENGING BOUNDARIES - XXVIII-th ISSR CONFERENCE
(28. Svjetski kongres sociologije religije, Zagreb, 18.-22. srpnja 2005.)
Naslovi referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Religiosity, Gender and Socio-Ecological Orientations
in Croatia
Nikodem, K.: Religiosity and Religious Culture in the Contemporary Croatian
Society; Between Individualization and Re-traditionalization
• SIROMAŠTVO I SOLIDARNOST; HRVATSKA U PROŠIRENOJ EUROPI
(Međunarodna znanstvena konferencija, Zagreb, 14.-15. listopada 2005.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Črpić, G.: Obitelj i siromaštvo; Stavovi prema djeci kao riziku
siromaštva

• BIOETIKA I NOVA EPOHA; 5. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE
(Međunarodni znanstveni simpozij, Mali Lošinj, 12.-14. lipnja 2006.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Bioetička pitanja i konstrukcija religijskog identiteta

• FILOZOFIJA, ZNANOST I RELIGIJA – KOMPLEKSNOST ODNOSA I DIJALOGA; 15. DANI FRANE PETRIĆA
(Međunarodna znanstvena konferencija, Cres, 25.-27. rujna 2006.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Ljudsko – konačna granica; Biotehnologija stvaranja i strah od
poslijeljudskoga

• CHURCH AND RELIGION IN AN ENLARGED EUROPE
(Međunarodni znanstveni skup, Porto, Portugal, 11.-13. svibnja 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Zrinščak, S.: Remarkable Stability, or All Quiet on the East?
Religious Picture of Croatian Society

• SECULARITY AND RELIGIOUS VITALITY - XXIX-th ISSR CONFERENCE
(29. Svjetski kongres sociologije religije, Leipzig, Njemačka, 23.-27. srpnja 2007.)
Naslovi referata:
Nikodem, K.: Religious Identity and Political Conceptions in Croatia
Nikodem, K.; Zrinščak, S.: Religiosity in Croatia from 1997 to 2006; Religious
Re-traditionalization as a dominant trend?• THE CHALLENGES OF RELIGIOUS PLURALISM – THE 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERCULTURAL RELATIONS
(Međunarodna znanstvena konferencija, Nova Gorica, Slovenija, 6.-7. prosinca, 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Religious Pluralism and National Pride in Croatia

• INTEGRATIVE BIOETHICS AND PLURI – PERSPECTIVISM; 9th WORLD CONGRESS OF BIOETHICS – ASSOCIATED CONFERENCE – 4TH SOUTH-EAST EUROPEAN BIOETHICAL FORUM
(9. Svjetski kongres bioetike, Opatija, 3.-5. rujna 2008.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Relation to Life as a Bioethical Question

• EUROPEAN SOCIETY OR EUROPEAN SOCIETIES? – 9TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
(Međunarodna znanstvena konferencija, Lisabon, Portugal, 2.-5. rujna, 2009.)
Naslov referata:
Zrinščak, S.; Nikodem, K.: Legacy and Challenges: Sociology of Religion in
Central and Eastern Europe

• ŠTO JE PREOSTALO OD KULTURE? POVRATAK IDEOLOGIJA I USPON NOVOG MALOGRAĐANSTVA
(Međunarodni interdisciplinarni simpozij, Zagreb, 19.-20. studeni 2009.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Utopijske i distopijske karakteristike cyber kulture

• THE CLASH OF CIVILIZATIONS IN THE 21ST CENTURY
(Međunarodna znanstvena konferencija, Dubrovnik, 24.-25. travnja 2015.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Can the 'God of One's Own' be the 'One for All'? Empirical
Search for Ulrich Beck's Arguments about Religion's Capacities for Peace• KULTURA, RAZVOJ I OKOLIŠ
(Međunarodni simpozij, Zagreb, 12. studenog 2015.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: (U)mjesto ljudskoga u tehnološkoj budućnosti? Nekoliko
napomena o razvoju posthumanizma i poslijeljudskoga

• ISORECEA XII; EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION RN 34 MID-TERM CONFERENCE – RELIGION AND NON-RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETIES
(Međunarodna znanstvena konferencija, Zadar, 21.-24. travnja 2016.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Who Wants to Live Forever, Anyway? Strange Case of
Belief in Life after Death Decline in Selected European Countries


• NEPOMIRENO DRUŠTVO – NEPOMIRENA PAMĆENJA
(Međunarodna znanstvena konferencija, Split, 26.-28. svibnja, 2016.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: (U)mjesto pamćenja u tehnološkoj budućnosti? Nekoliko
napomena o utjecaju tehnološkog razvoja na društvene i individualne funkcije
pamćenja

• URBANA KULTURA
(Međunarodni simpozij, Zagreb, 17. studenog 2017.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Tijelo i društvo – O tradicionalnom, modernom i postmodernom
tijelu

• ISORECEA XIII. UN(B)LOCKING RELIGION. STUDYING RELIGION IN TODAY'S CENTRAL AND EASTERN EUROPE
(Međunarodna znanstvena konferencija, Szeged, Mađarska, 24.-27. svibnja, 2018.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Religiosity, Spirituality and the Meaning of Life and Death
among Croatian students. Comparative Analysis 2005-2017

Nacionalni znanstveni skupovi

• DEMOGRAFSKI RAZVOJ, STANJE I PERSPEKTIVE REPUBLIKE HRVATSKE (ANNALES PILAR)
(Znanstveni skup, Zagreb, 11.-12. prosinca 2003.)
Naslov referata:
Aračić, P.; Nikodem, K.: Utjecaj vjerskog okruženja u obitelji na formiranje
kršćanskog identiteta

• FILOZOFIJA I ROD
(Znanstveni skup, Zagreb, 02.-04. prosinca 2004.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: 'Bojno polje': obitelj; Komparativni pregled stavova o obitelji –
Hrvatska i Europa

• GLOBALNI I LOKALNI IZAZOVI IDENTITETU I RAZVOJU HRVATSKE (ANNALES PILAR)
(Interdisciplinarni skup, Zagreb, 09. prosinca, 2005.)
Naslov referata:
Cifrić, I.; Nikodem, K.: Socijalni identitet u Hrvatskoj; Empirijska konstrukcija
identitetskih dimenzija i relacija

• GLOBALIZACIJA I REGIONALNI IDENTITET
(Znanstveni kolokvij, Osijek, 27.-28. travnja 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Čupić, Z.: Osnovne karakteristike religijskog identiteta hrvatskog
društva: analiza regionalnih razlika

• RAZVOJ U SUVREMENOM DRUŠTVU – 40 GODINA NAKON ENCIKLIKE POPULORUM PROGRESSIO
(Znanstveni skup, Zagreb, 15. lipnja 2007.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Sekularizacija ideje napretka; Kraći prilog analizi uzroka i
posljedica


• SOCIJALNA MISAO U CRKVI I U DRUŠTVU
(Znanstveni simpozij povodom 10. obljetnice Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, Zagreb 25. travnja, 2008.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Pitanje svetoga u razdoblju kasnog moderniteta

• RAD U HRVATSKOJ
(Znanstveni skup, Zagreb, 20. studenog 2008.)
Naslov referata:
Galić, B.; Nikodem, K.: Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju

• IMA LI SUPSIDIJARNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU?
(Znanstveni skup, Zagreb, 17. lipnja 2010.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Valković, J.: Mediji u hrvatskom društvu

• SOCIOLOGIJA I PROMJENA – IZAZOVI BUDUĆNOSTI
(Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 07.-08. travnja 2011.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Črpić, G.: Povjerenje u institucije u Hrvatskoj i Europi s
posebnim naglaskom na EU

• RAZVOJ I OKOLIŠ – PERSPEKTIVE ODRŽIVOSTI
(Znanstveni skup, Zagreb, 6.-7. listopada 2011.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Demokracija i autoritarnost u Srednjoj i Istočnoj Europi

• PRIVATNO, JAVNO, ZAJEDNIČKO: SOCIOLOGIJA I HRVATSKO DRUŠTVO DANAS
(Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 22.-23. ožujka 2013.)
Naslov referata:
Nikodem, K., Bunjevac Nikodem, S.: Djeca kao privatno i/ili javno dobro;
Analiza stavova o djeci u Hrvatskoj i u Europi

• NORMALNOST KRIZE – KRIZA NORMALNOSTI
(Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 19.-20. ožujka 2015.)
Naslov referata:
Nikodem, K.; Japec, L.; Karajić, N.: Stabilno opadanje povjerenja u vrijeme
stabilne krize u Hrvatskoj; Kraći prilog analizi uzroka i posljedica

• SOCIJALNO-DEMOGRAFSKA REPRODUKCIJA HRVATSKE
(Znanstveni skup, Zagreb, 29. svibnja 2018.)
Naslov referata:
Nikodem, K.: Vrijednosti i fertilitet; Analiza religijskih i sociokulturnih
utjecaja na broj djece u Europi


D. RADOVI OBJAVLJENI U ZNANSTVENIM KNJIGAMA, ZBORNICIMA I ČASOPISIMA

U znanstvenim časopisima i knjigama objavio sam sljedeće znanstvene radove koji udovoljavaju uvjetima za društvene znanosti navedenim u Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost:

• 2 knjige (jednu u koautorstvu s još dva koautora i jednu u suuredništvu s još dva urednika)
Knjiga u koautorstvu objavljena je prije izbora u zvanje docenta, a urednička knjiga objavljena je poslije izbora u zvanje izvanrednog profesora

• 19 A1 radova u časopisima (osam samostalno, deset u koautorstvu s još jednim koautorom, a jedan u koautorstvu s dvoje autora)
Osam od navedenih 19 A1 radova objavio sam nakon izbora u zvanje docenta.
Tri od navedenih 19 A1 radova objavio sam nakon izbora u zvanje
izvanrednog profesora.

• 9 A2 radova u časopisima (četiri samostalno, dva u koautorstvu s još jednim koautorom i tri u koautorstvu s još dva koautora)
Četiri od navedenih 9 A2 radova u časopisima objavio sam nakon izbora u
zvanje docenta.

• 7 A2 radova u knjigama (poglavlja – jedno samostalno, tri u koautorstvu s još jednim koautorom i tri u koautorstvu s još dva koautora)
Tri od navedenih 7 A2 radova u knjigama objavio sam nakon izbora u zvanje
docenta.
Tri od navedenih 7 A2 radova u knjigama objavio sam nakon izbora u zvanje
izvanrednog profesora.

• 9 A2 radova u zbornicima radova sa znanstvenih skupova (četiri samostalno i pet u koautorstvu s još jednim koautorom)
Dva od navedenih 8 A2 radova u zbornicima radova sa znanstvenih skupova
objavio sam nakon izbora u zvanje docenta.

S obzirom na vrednovanje udjela pojedinih autora za radove objavljene u koautorstvu te vrednovanje knjiga propisano Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost ukupan broj radova je sljedeći:
A1 A2
Knjige 3
Radovi u časopisima 19 9
Radovi u knjigama 7
Radovi u zbornicima radova sa znanstvenih skupova 9
UKUPNO 19 28

Osim znanstvenih, objavio sam i sljedeće stručne radove:
• 30 recenzija i prikaza
• 2 stručna rada u znanstvenim i stručnim časopisima