Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
po najavi mailom ili porukom na Omegi
Soba
C-115
Telefon
01/4092-155
E-mail
znikolic@ffzg.hr, zrinknik@gmail.com

Zrinka Nikolić rođena je 4. 1. 1973. u Zagrebu gdje je završila i osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1996. jednopredmetni studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radom Urbana kultura u djelima Jurja Habdelića. Godine 1996.-1997. bila je na poslijediplomskom studiju na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti te je 1997. magistrirala radom "The Family Structure of Dalmatian Protopatriciate in the Tenth and the Eleventh Centuries". Godine 1997.-1999. pohađala je poslijediplomski studij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 1999. magistrirala radom "Dalmatinsko gradsko plemstvo u desetom i jedanaestom stoljeću". Proširena verzija rada objavljena je kao knjiga "Rođaci i bližnji. Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku" 2004. Od 1998. znanstvena je novakinja na projektu Temeljni dokumenti hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2002. na projektu Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku te je od 2007. suradnica na projektu Monumenta mediaevalia varia (Srednjovjekovni povijesni spomenici). U prvoj polovici 2002. boravila je na znanstvenom usavršavanju u SAD-u na University of Michigan i University of California Los Angeles (UCLA). Doktorirala je 2004. na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti radom "The Formation of Dalmatian Urban Nobility: Examples of Split, Trogir and Zadar". Od 2000. predaje Hrvatsku povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2004. do 2006. i na dislociranom studiju povijesti u Splitu. Od 2005./2006. osmislila je i novi predmet Historiografski praktikum koji predaje na preddiplomskom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu za koji je napisala i udžbenik. Osmislila je i predmet Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku koji predaje na diplomskom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu, a jedan je od nositelja predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na preddiplomskom studiju. Od 2004. sudjeluje i u poslijediplomskom studiju Odsjeka za povijest, a od 2006./2007. u poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju medievistike te napokon u poslijediplomskom studiju predmoderne povijesti. Izabrana je 21.12.2005. u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 29.2.2012., u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te 24.4. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovnog profesora izabrana je 10.9.2019. Od 2015. do 2019. suradnica je na projektu Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor (URBES), IP-2014-09-7235, a od 2020. do 2024. na projeku Topografija vlasti: istočnojadranski gradovi u srednjovjekovnim prostorima vlasti (TOPOS), IP-2019-04-2055. Godine 2015. uredila je svezak "Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550-oko1150)" u seriji Povijest Hrvata Matice hrvatske. Članica je uredništva znanstvenih časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (2010-2019) i Povijesnih priloga (2009-). Područje njezinog znanstvenog interesa su socijalna povijest, osobito povijest plemstva, žena, povijest obitelji, djece i djetinjstva te u posljednje vrijeme i povijest osoba s invaliditetom i migracija u kasnom srednjem vijeku. Matični broj istraživača: 232972.

Ključni istraživački interesi
 • socijalna povijest
 • povijest obitelji
 • ženska povijest
 • povijest djece i djetinjstva
 • povijest plemstva
 • povijest osoba s posebnim potrebama
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (redovni član)
 • Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca (redovni član)
 • Medieval Central Europe Research Network (MECERN) (redovni član)
 • Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život"
 • Udruga za istraživanje povijest žena KLIO (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Medieval Central Europe Research Network (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA

2020-2024 Topografija vlastii: istočnojadranski gradovi u srednjovjekovnim prostorima vlasti (TOPOS), IP-2019-04-2055, financira Hrvatska zaklada za znanost

2015-2019 Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor (URBES), IP-2014-09-7235, financira Hrvatska zaklada za znanost

2007-2014. Monumenta mediaevalia varia
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, financira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta

2002-2005. Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, financira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta

1998-2002. Temeljni dokumenti hrvatske povijesti
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, financira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta

1997-1999. Nobility in Medieval and Early Modern Central Europe:
A comparative Study in Social Structure
Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, Hungary


UREDNIŠTVA U ČASOPISIMA
Povijesni prilozi (2009-)
Radovi Zavoda za Hrvatsku povijest (2010-2019)

PUBLIKACIJE:

Autorske knjige:
Rođaci i bližnji: dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku . Zagreb:
Matica hrvatska, 2003.

Udžbenici:
Uvod u studij povijesti: Historiografski praktikum. Zagreb: Leykam International, 2008.

Uredničke knjige:
Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550-oko1150). Zagreb: Matica hrvatska, 2015.

SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJAMA:

7.-9.4.2021. Networks – Cooperation – Rivalry. Fourth Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Gdansk, Marriage networks and building of structures of power within city communities between the Drava River and the Adriatic Sea: Comparative Approach (s Marijom Karbić)

13.-14.11. 2020., XXVIII. Međunarodni znanstveni skup. Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Osijek (online), Ženidbene veze velikaške obitelji Frankapan i njemačkog plemstva, 2. (s Marijom Karbić)

8.-10.11. 2019., XXVII. Međunarodni znanstveni skup. Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Osijek, Ženidbene veze velikaške obitelji Frankapan i njemačkog plemstva ( s Marijom Karbić)

23-25.11.2018., XXVI. Međunarodni znanstveni skup. Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Osijek, Virgil Kurbel - doajen hrvatske publicistike,

2.-5.7.2018. International Medieval Congress, Leeds, UK, For the Sake of Souls and Sisterhood: Founding Nunneries by Noble Women of Zadar

12.-14.4.2018. Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Zagreb, Immigration to urban settlements between the Drava River and the Adriatic Sea (13th-15th century): Comparative Approach (s Marijom Karbić)

3.-5.11.2017. XXV. Međunarodni znanstveni skup. Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Osijek, Nijemci u srednjovjekovnim istarskim komunama (s Marijom Karbić)

3.-6.7.2017. International Medieval Congress, Leeds, UK, The Treatment of Migrants from Bosnia in the Dalmatian Cities during the Catastrophic Periods in the 15th Century

25.-26.10.2016.Treći Triennale međunarodnog znanstvenog skupa Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci, Zagreb, Integration of Immigrants among the Dalmatian Nobility before the Mid-14th Century, 25.-26. 10. 2016.

5.-8.10.2016. V. kongres hrvatskih povjesničara. Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, Obiteljska solidarnost u vremenima krize – primjeri iz srednjovjekovnog Zadra sredinom četrnaestog stoljeća, 5.-8.10.2016.

11.8.2016. Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami". Međunarodno znanstveno-stručni skup, Prozor, Bosna i Hercegovina, Ramljaci i Bosanci u dalmatinskim gradovima u četrnaestom i petnaestom stoljeću

5.-7.11.2015. XXIII. znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Osijek, Nijemci u dalmatinskim komunama u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

2.-3.12.2013. Drugi Triennale međunarodnog znanstvenog skupa Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Slika grada u narativnim vrelima – stvarnost i/ili fikcija?”, Zagreb, Narativni izvori kao izvor za genealogije dalmatinske urbane elite do 14. stoljeća

1.-5.7.2013. International Medieval Congress, Leeds, Pleasures in Home: Family Life in Medieval Dalmatian City

srpanj 2011 International Medieval Congress, Leeds, UK
Dalmatian Town – Croatian Hinterland: The Social Connections of the Ruling Elite of Zadar

lipanj 2011 Slovačka i Hrvatska: Povijesne paralele i veze (do godine 1780.) (Slovakia and Croatia: Historical parallels and connections up to 1780), Bratislava - Levoča, Slovačka
The Chupor of Monoszló: an examole of noble kindred from the area between the Drava and Sava rivers

studeni 2010 Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Vlast i vlasništvo , Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Kule u privatnom vlasništvu u dalmatinskim gradovima u razvijenom srednjem vijeku

listopad 2010 Garić-grad i okolica - od srednjovjekovlja do suvremenosti, Podgarić
Čupori Moslavački

Rujan 2010 Hrvati i Bugari kroz stoljeća: povijest, kultura, umjetnost i jezik, Zagreb,
Bugari u Splitu? Priča o porijeklu jedne srednjovjekovne plemićke obitelji

srpanj 2010 International Medieval Congress, Leeds, UK
Slavs but not Slaves: Slav Migrations to Southern Italy in the Early and High Middle Ages

svibanj 2009 IV. Istarski povijesni biennale, Poreč
Profesija - hraniteljica: dojenje u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku

studeni 2008 Zadarski mir: 18.2.1358.-18.2.2008.: o 650. obljetnici: ishodište jedne epohe, Zadar
Zadarske plemićke obitelji i posljedice mletačke opsade 1345/46. i Crne smrti

listopad 2008 III. kongres hrvatskih povjesničara (3rd Congress of Croatian
Historians), Split - Supetar
„Njezino doba“ – mogućnosti za pisanje biografija žena iz hrvatskog srednjovjekovlja

srpanj 2006 International Medieval Congress, Leeds, UK
Family History in Wills (Three Stories from Zadar)

listopad 2005 1st Croatian Hagiographic Conference “Hagiography, Sources and
Methods”, Dubrovnik
organizator konferencije
Zaboravljeni project: “Acta sancti Gaudentii Philippa Riceputija”

lipanj 2005 International Medieval Congress, Leeds, UK
An Old Man in Action: The Relations between Generations in 14th-Century Zadar
moderator of the session: The Old and The Young in the Urban Centres of Central and South-Eastern Europe: Examples from Medieval Dalmatia, Slavonia, and Transylvania
moderator sekcije The Image and Representation of Youth and Old Age in the Late Medieval Adriatic Area

svibanj 2005 II. istarski povijesni biennale, Poreč
Posredovanje milosrđa i pravde prije prava: primjeri nekih sudskih odluka u srednjovjekovnom Zadru

studeni 2004 Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve, Zadar
Obitelji zadarskih nadbiskupa od 12. do 14. stoljeća

rujan/listopad 2004 II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula
Promjene u pravima nasljeđivanja žena u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku

svibanj 2003 6th Annual International Congress, Mediterranean Studies Association, Budimpešta, Mađarska
Church Offices and Social Promotion of the Families of Urban Elite in the Communal Societies of Eastern Adriatic

srpanj 2001 International Medieval Congress, Leeds, UK
Family Strategies in Quest for Power: Examples from Medieval Zadar (11th-13th Centuries)
organizator sekcije Family Power in Medieval Dalmatian Towns
moderator sekcije Some Aspects of Illegitimate Love in Croatia in the Middle Ages

Prosinac 1999 I. kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb
Dalmatinska gradska elita u ranom srednjem vijeku: obitelj i vlast

srpanj 1999 International Medieval Congress, Leeds, UK
St. Gaudentius: Model of a Saint-Bishop in the Time of Church Reform in the 11th Century

studeni 1998 Nobility in Medieval and Early Modern Central Europe,
3rd workshop, Budimpešta, Mađarska
The Madii: an Example of the Dalmatian Protopatriciate in the Tenth and the Eleventh Centuries

srpanj 1998 International Medieval Congress, Leeds, UK
Rejection of Marriages in Late Medieval Dubrovnik

veljača 1998 Nobility in Medieval and Early Modern Central Europe,
2nd workshop, Budimpešta, Mađarska
Relations Between Bishops and Dalmatian Protopatricians in the Tenth and the Eleventh Century

lipanj 1997 Mittelalterlicher niederer Adel in Ostelbien und
Ostmitteleuropa, Rostock, Njemačka
Influence of the family structure on structure of power: Examples from 10-11th century Dalmatian towns

srpanj 1996 International Medieval Congress (Graduate Conference), Leeds, UK
Marriage Arrangements in Late Medieval Dubrovnik