Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Zimski semestra: ponedjeljkom i utorkom 13:00-14:00.
Ljetni semestar: četvrtkom 11:30-12:30
Soba
C 112
Telefon
E-mail
iograjse@ffzg.hr

Ida Ograjšek Gorenjak docentica je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju nastave preddiplomskog i diplomskog i studija povijesti te doktorskog studija „Moderna i suvremena povijest u Europskom i svjetskom kontekstu“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je mentorica i komentorica niza diplomskih radova te nekoliko disertacija.
Njezin znanstveni rad prvenstveno je usmjeren ka razvijanju ženske, rodne i kulturne povijesti te povijesti obrazovanja. Objavljivala je izvorne znanstvene članke u raznim časopisima i zbornicima radova. Njezina knjiga Opasne iluzije. Rodni stereotipi u Kraljevini Jugoslaviji obrađuje utjecaj rodnih stereotipa na političke i modernizacijske i nacionalne procese.
Sudjelovala je u nizu inozemnih i domaćih konferencija i okruglih stolova. Bila je dio nekoliko znanstvenih projekata: "Utjecaj ideologije H(P-R)SS na hrvatski narod 1904-1941"(voditeljica Božena Vranješ Šoljan)., "Hrvatska modernog i suvremenog doba:europski modeli i hrvatski identiteti" (voditelljica Božena Vranješ Šoljan), "Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća"(Voditeljice Iskra Iveljić), "Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu" (voditeljica Iskra Iveljić), "Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća" (voditeljica Andrea Feldman), te je od 2013.- dio 2017. uređivala časopis Povijest u nastavi.

Ključni istraživački interesi
 • međuraće
 • ženska povijest
 • rodna povijest
 • povijest obrazovanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu (Član upravljačkog tijela do 2017.; Redovan član od 2017.)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. ЧАСОПИС ЖЕНСКИ ПОКРЕТ (1920–1938), ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ, (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povijesnicu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povijesnicu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povijesnicu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povijesnicu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Povijest u nastavi, Društvo za hrvatsku povijesnicu ,Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni rad prije svega je usmjeren ka promoviranju ženske i rodne povijesti. Uz to, u radovima doticala je i teme iz povijesti školstva i obrazovanja, te kulturne povijesti 19. i 20. stoljeća.

Projekti:
"Utjecaj ideologije H(P-R)SS na hrvatski narod 1904-1941".,
"Hrvatska modernog i suvremenog doba:europski modeli i hrvatski identiteti" i
"Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća"
"Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu",
"Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća"

Urednička djelatnost:
Od 2013. do 2017. godine sam urednica časopisa Povijest u nastavi.

Članstvo u udrugama:

Udruge za istraživanje povijesti žena „Klio“ i
Društva za hrvatsku povjesnicu.