Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Mijenja se svaki semestar. Pored toga, dogovor elektronskom poštom.
Soba
c-014
Telefon
01 4092-237
E-mail
bolujic@ffzg.hr

Dr. sc. Boris Olujić
Odsjek za povijest
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
tel/fax: 385 1 4092 237

ŽIVOTOPIS

Rođen sam 23. lipnja 1965. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio sam 1980., a srednju (Obrazovni centar za jezike – klasični smjer) 1984. godine, sve u Zagrebu. Od 1984. do 1990. studirao sam povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odmah poslije diplome upisao sam poslijediplomski studij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za mladog istraživača na Odsjeku za povijest izabran sam 1990. godine. Magistarski rad "Povezivanje hrvatskih gospodarstvenika s Francuskom posredstvom Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. Međunarodna djelatnost komore od 1852. do 1931. godine", obranio sam 1993. godine. Od 1991. do 1994. godine sudjelovao sam u radu na znanstvenom projektu voditeljice prof. dr. Mire Kolar-Dimitrijević "Neki problemi socijalnog i gospodarskog zivota Hrvatske u 20. st.". U zvanje asistenta na Katedri za staru povijest na Odsjeku za povijest izabran sam 1994. godine. Od te godine sudjelovao sam u redovitoj nastavi Katedre za staru povijest. U studenom 1994. godine boravio sam zahvaljujući stipendiji francuske vlade jedan mjesec u Parizu na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Također zahvaljujući stipendiji francuske vlade, tijekom školske godine. 1995./96. boravio sam na Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences historiques et philologiques (EPHE) u Parizu u Parizu, gdje sam 1996. obranio DEA (ekvivalent magistarskom radu). U sklopu zajedničkog doktorskog programa (thèse de CO-TUTELLE) i višemjesečnih boravaka u Parizu (1997-1999), obranio sam u Parizu 2000. godine doktorska disertaciju “Les Iapodes, un peuple de l’arrière-pays adriatique du Ve au Ier siècle av. J.-C.” (mentor dr. sc. Venceslas Kruta, red. prof.). Doktorsku disertaciju “Japodi od 5. do 1. stoljeća prije Krista. Kultura u prostoru između latenske kontinentalne i jadranske (sredozemne) civilizacije” (mentor: dr. sc. Petar Selem, red. prof.) obranio sam 1999. godine. Iste godine izabran sam u zvanje višeg asistenta na Katedri stare povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje docenta na Katedri stare povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran sam 2001. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran sam 2007. godine. Od 1994. do 2002. godine sudjelovao sam u radu znanstvenog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije, “Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora”, voditelja prof. dr. Petra Selema. Od 2002. do 2006. godine voditelj sam znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH „Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti“. Od 2006. do 2011. godine voditelj sam nastavka ovog projekta: „Ekohistorijski aspekti naseljavanja krša u prapovijesti i antici“, u sklopu programa projekt „Protohistorija i antika od Južne Panonije do Jadrana“. Od 2002. godine vodio sam više projekata zaštitnih i sustavnih arheoloških istraživanja u različitim područjima Hrvatske. Sudjelovao sam kao član ekipe također u više projekata zaštitnih istraživanja ili istraživanja za potrebe izrade prostornih planova. Na Katedri za staru povijest na Odsjeku za povijest obavljao sam nastavu u obveznim i izbornim kolegijima. Sudjelovao sam u izradi novog programa studija, uvodeći i sasvim nove nastavne sadržaje. Obavljam nastavu i konzultacije i u poslijediplomskoj nastavi na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2007. godine sudjelovao sam u nastavi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od 2009. do 2018. godine vodio sam dva kolegija na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 2015. godine sudjelujem u nastavi na Hrvatskom vojnom učilištu te Sveučilištu u Dubrovniku. Od 2012. do 2014 godine bio sam pročelnik Odsjeka za povijest. Od 2014. godine u znanstvenom sam zvanju znanstvenog savjetnika i nastavnom zvanju izvanrednog profesora na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. godine izvanredni sam profesor suradnik na University of Wyoming, USA. Od 2019. godine redoviti sam profesor na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
 • Stara povijest hrvatskih zemalja
 • Ekohistorija i ekoarheologija krškog prostora u prapovijesti i antici
 • Povijest starog Istoka
 • Historijska antropologija
 • Povijest komunikacija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu (redovni član)
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
 • European Association of Archaeologists (redovni član)
 • Hrvatsko arheološko društvo
 • Hrvatsko arheološko drutšvo (redovni član)
 • Katedra čakavskog sabora Modruše, Ogulin
 • Upravni odbor, Hrvatski sveučilišni sindikat
Uredništva u časopisima
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)
 • Modruški zbornik, Katedra čakavskog sabora Modruš ,Ogulin - Modruš (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni i stručni projekti 2012-2018:

Epigrafička istraživanja 2018: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba, Sveučilište u Zagrebu
Arheološko istraživanje lokaliteta Viničica – Skradnik, godišnji projekti 2012 – 2018, Ministarstvo kulture RH
Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2017, Sveučilište u Zagrebu
Hrvatsko-američka terenska škola 1. – 4., 2012; 2013; 2015; 2017., University of Wyoming, Sveučilište u Zagrebu i Ministarstvo kulture RH
"Kuća Velebita", Postav kulturne baštine Centra za posjetitelje Nadionalnog parka sjeverni Velebit, Elaborat i izvedba postava, godišnji projekti 2016-2018, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Strukturni fondovi EU, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2016, Sveučilište u Zagrebu
Epigrafička istraživanja 2015., Sveučilište u Zagrebu

Odabrani radovi:

Istraživanje dvije kamene gomile na području Zagvozda (Imotski, Hrvatska), Opuscula archaeologica 36, 2012, 55-91
Istraživanje arheološkog lokalitete Viničica kod Josipdola (2005.-2010)", Modruški bzornik 4-5, 2011, 137 - 150
“Two bronze age drystone burial mounds at the base of Biokovo Mountain”, L’Illyrie Meridionale et l’Epire dans l’Antiquite, Actes du Ve colloque International de Grenoble (10-12 octobre 2008), de Boccard, Paris 2010, 53-64
„Homocystinuria, a Possible Solution of the Akhenaten’s Mystery”, Collegium Antropologicum 34, 2010, Suppl. 1, 255–258 (s M. Čavkom, T. Kelavom, V. Čavka, Ž. Bušićem i B. Brkljačićem)
„Povijest istraživanja prapovijesne i antičke baštine u identitetu Like“, Identitet Like: korijeni i razvitak. Knjiga 1, ur. Ž Holjevac, Zagreb 2009, 117-139
„Iskopavanje lokaliteta Viničica 2002.-2004. godine“, Alpium Illyricarum Studia, Povijest u kršu. Zbornik «Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti», Zagreb 2008, 87-99
„Speleoarheološka istraživanja na Vitlu (Prozor kod Otočca)“, Alpium Illyricarum Studia, Povijest u kršu. Zbornik «Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti», Zagreb 2008, 149-159
Povijest Japoda. Pristup, Zagreb: Srednja Europa 2007.
"Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta Viničica kod Josipdola“, Modruški zbornik I, Ogulin 2007, 53-69
«Nelinearni razvoj medicine u staroj Mezopotamiji», Acta chirurgica Croatica 3, 2006); 39-43 (s M. Čavkom, V. Čavka, T. Madžarom, H. Čavkom i Ž. Bušićem)
«Bogovi su na nebu i sa svijetom sve je u redu: neki religijski aspekti kulta Jupitera Dolihenskog», Histria antiqua 13, 2005, 119-123
"Nouvelles recherches sur le territoire des Iapodes", Actes du IVème Colloque international sur l'Illyrie meridionale et l'Épire dans l'Antiquité, ur. P. Cabanes, J.-L. Lamboley, Paris, De Boccard 2004, 215-221
"Japodi i Rim do sredine 1. stoljeća prije Krista", Historijski zbornik 43, 1999, 1-16
„Analiza i obrada keramičkog materijala iz istraživanja lokaliteta Zala“, Arheologija špilje Zale. Od paleolitičkih lovaca skupljača do rimskih osvajača (u koautorstvu s Ivom Perković), ur. Nikola Vukosavljević i Ivor Karavanić, Modruš 2015, 175-208
«Ekologija i obrazovanje», Ekologija u odgoju i obrazovanju, Gospić, Visoka učiteljska škola 2004, 271-276
«Čovjek, krajolik, vrijeme: sveučilišna terenska nastava o povijesti», Zavičajnost, globalizacija i škola. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem (5. svibnja 2006.), ur. S Vrcić-Mataija, V. Prahovac-Pražić, Gospić: Visoka učiteljska škola u Gospiću, Sveučilište u Rijeci 2006, 237-244