Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijeda 12.30-13.30
Soba
F328
Telefon
01/409-2315
E-mail
lodvorsk@ffzg.hr

Lidija Orešković Dvorski (matični broj znanstvenika 265043) rođena je 1977. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, te osnovnu i srednju glazbenu školu. Nakon završene XVI. jezične gimnazije upisala je studij francuskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završene srednje glazbene škole upisala je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Solo pjevanje diplomirala je 2002, a francuski i engleski jezik i književnost 2003. godine, te je upisala poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Doktorsku disertaciju Konektori i interpunkcija u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu (mentori dr.sc. Dražen Varga, izv.prof; dr.sc. Josip Silić, professor emeritus) obranila je 2012. i stekla titulu doktora znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika i kroatistika.
Od 2005. zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na projektu prof.dr.sc. Dražena Varge (Francuska gramatika za govornike hrvatskog, od 2007. Romanske gramatike za govornike hrvatskog). 2013. postaje znanstveni novak-viši asistent, a 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2005. aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na studiju francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U koautorstvu ili samostalno objavila je 1 autorsku knjigu, 14 znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi te 1 stručni rad u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na 20-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je na stručnom usavršavanju iz primjene verbotonalne metode fonetske korekcije u Španjolskoj. 2012. održala je dva pozvana predavanja (u okviru ciklusa predavanja Zagrebačkog lingvističkog kruga i u okviru projekta Francuski za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive). Član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Vanjski je suradnik Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
  • fonetika
  • tekstna vezna sredstva
  • strani jezik
  • francuski jezik
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2016. Francontraste 2016 : Structuration, langage, discours et au-delà, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujuća urednica)
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujuća urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22032