Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Utorak 11-12
Srijeda 13 - 14
Soba
C 014
Telefon
01 4092 237
E-mail
josterma@ffzg.hr

Jasmina Osterman je rođena 16. 11. 1975. u Zagrebu. Diplomirala je 23. studenog 2000. jednopredmetni studij arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Magistarski rad Pisari i pisarske škole na prostoru južne Mezopotamije i Elama (4. do 3. tisućljeće prije Krista) obranila je 2. ožujka 2009. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stekla titulu magistra iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana stara povijest. U lipnju 2009. godine dobila je od Sveučilišta u Oxfordu OSI/FCO Chevening Scholarship 2009-10 za akademsku godinu 2009/10. Boravak u Oxfordu iskoristila je za usavršavanje u orijentalnim studijima (osnove sumerskog i akadskog jezika te protoklinastog, klinastog i protoelamskog pisma i slično). Doktorski rad Onaj koji 'pločicom ide brzo i ravno'. Uloga pisara u nastajanju prvih urbanih civilizacija Sumera i Elama na prijelazu 4. u 3. tisućljeće prije Krista obranila je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 12. srpnja 2010, mentor dr. sc. Boris Olujić, izv. prof. s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i komentor dr. sc. Jacob L. Dahl, red. prof. sa Sveučilišta u Oxfordu (UK). Time je stekla titulu doktorice iz područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana stara povijest.
Od 2005. godine na Odsjeku za povijest predaje kolegije iz Povijesti starog Istoka, u okviru preddiplomskog, a kasnije i diplomskog studija. Sudjelovala je i u nastavi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu tijekom ljetnog semestra akademske godine 2011./2012. Od zimskog semestra akademske godine 2012./2013. do 2015. na Oddeleku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze u Ljubljani držala je predavanja u okviru kolegija „Zgodovina Bližnjeg Vzhoda“. Od akademske godine 2015/16. sudjeluje u kolegijima u Dubrovniku

Ključni istraživački interesi
  • neolitizacija starog Istoka
  • urbanizacija starog Istoka
  • sumerska kultura
  • protoklinasti tekstovi
  • ekohistorija južnr Mezopotamije
Uredništva u časopisima
  • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (član uredništva)
  • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (član uredništva)
  • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (član uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Voditelj arheoloških istraživanja lokaliteta Orišje (općina Bosiljevo) (od 2009- 2014)
suradnica na projektima:
Ekohistorijski aspekti naseljavanja hrvatskog krša u prapovijesti i antici (2007-) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH;
Topusko – Rimske terme/Školski park, arheološka istraživanja - zamjenik voditelja (2012-2015) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH;
Razvitak orjentalnih studija u Hrvatskoj (2014) pri Sveučilištu u Zagrebu;
Interdisciplinarno istraživanje stare povijesti (2015.),
Epigrafička istraživanja (2015.), Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2016., Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2017., Epigrafička istraživanja: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba (2018.) i Epigrafička istraživanja: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba 2019. (Sveučilište u Zagrebu).
voditelj projekta potpore Sveučilišta u Zagrebu Epigrafička istraživanja: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba 2020.