Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtak 14:00 - 15:00
Soba
F-321
Telefon
01/409-2341
E-mail
bostrec@ffzg.hr

Branka Oštrec rođena je 1971. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezični obrazovni centar. Godine 1996. upisala je trogodišnji slobodni studij švedskoga jezika i književnosti, a godinu kasnije studij španjolskoga jezika i književnosti i etnologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 2002. U San Franciscu je u okviru programa ESOL Examinations koje provodi University of Cambridge stekla Certificate in English Language Teaching to Adults, a 2005. godine imenovana je sudskim tumačem za engleski, španjolski i švedski jezik. 2008. godine završila je poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Konferencijsko prevođenje Sveučilišta u Zagrebu za engleski i španjolski jezik. 2018. godine
upisuje doktorski studij na Sveučilištu u Vigu - Programa de doctorado Traducción & Paratraducción, Universidad de Vigo. Iste godine pohađala je Ljetnu školu doktorata na Sveučilištu u Barceloni (Escuela de Verano de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona). Stručno se usavršavala na seminarima Osnove prava za prevoditelje i Seminario de Metodología de Español.
Od 1999. prevodila je hispanoameričke tv-serije, sažetke izložbi za Etnografski muzej u Zagrebu te sažetke etnoloških knjiga, a potom razne vrste stručnih tekstova. Godine 2000. počinje predavati engleski i španjolski jezik u centru za poslovnu komunikaciju HalPet. U tijeku 2001. godine boravila je u Argentini gdje je predavala hrvatski jezik. U tijeku boravka u Argentini provela je terensko istraživanje na temu Identitet Hrvata u Argentini, u provinciji Santa Fe te je objavila rad pod istim naslovom u argentinskom časopisu Studia Croatica. 2004. osnovala je tvrtku Vocabuli d.o.o. za poduku stranih jezika, prevodilaštvo i izdavaštvo te do 2009. nastavlja podučavati engleski i španjolski jezik. Istovremeno se bavila prijevodima raznih vrsta tekstova, a od 2005. prvenstveno zakonskih i pravnih za MVPEI (aquis communitaire). Od 2008. bavi se konsekutivnim i simultanim prijevodima za Svjetsku banku, Poreznu upravu RH, Veleposlanstvo SAD-a, Agenciju za promicanje izvoza i ulaganja, Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske te je sudjelovala je kao prevoditelj na raznim Twinning projektima u suradnji sa Španjolskom: Morsko ribarstvo, Zaštita osobnih podataka, Jačanje kapaciteta carinske uprave u borbi protiv korupcije, Računovodstveno razdvajanje računa u području univerzalne poštanske usluge i Profesionalni razvoj savjetnika u sudskim tijelima te budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obuke. U okviru navedenih projekata pismeno je prevodila relevantne zakonske tekstove, stručne tekstove i materijale, izvješća i priručnike, a konsekutivno i simultano radionice i seminare koji su se u sklopu navedenih projekata održavali u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Redovno prevodi za Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske, na Festivalu svjetske književnosti, Subversive Festivalu, Festivalu tolerancije, kao i na seminarima i gospodarskim susretima u organizaciji Ureda za gospodarstvo i trgovinu pri Veleposlanstvu Kraljevine Španjolske. Za HRT obavlja simultane i pisane prijevode. Od ak. god. 2011./2012. održava Prijevodne vježbe I kao vanjski suradnik na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za španjolski jezik. Kao vanjski suradnik bila je komentorica za diplomske radove i članica povjerenstva za obranu diplomskih radova na Prevoditeljskom smjeru. Od ak. god. 2015./2016. stalno je zaposlena kao lektorica, a od ak. god. 2020./2021. kao viša lektorica na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za španjolski jezik. Ak. god. 2016./2017. pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Polić-Bobić pokreće Prevoditeljski smjer na diplomskom studiju Španjolskoga jezika i književnosti te je komentor za diplomske radove na predmetnom smjeru.
Članica je Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja i Hrvatskog društva sveučilišnih lektora.
Objavila je jedan znanstveni rad u časopisu međunarodne razine, jedan je u postupku objave te jedan izvorni znanstveni rad, jedan pregledni znanstveni rad i jedan stručni rad u tuzemnim časopisima. Prevela je dva kataloga izložbe (sa španjolskoga na hrvatski i sa španjolskoga na engleski jezik), 3 romana (María Dueñas, Federico Axat, Javier Marías), 2 priče autorice Soledad Puértolas i knjigu o filmu i teatru u Španjolskoj između 1936. i 1939. (Emeterio Díez Puertas).

Ključni istraživački interesi
  • prijevod, paraprijevod, rat, područje bivše Jugoslavije
  • pravna terminologija, španjolski, hrvatski
  • analiza prijevoda, španjolski, hrvatski
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja (redovni član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Drugi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Jezici i svjetovi, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni radovi:

Oštrec, B. (2014) Identitet Hrvata u Argentini, u provinciji Santa Fe / La identidad de los croatas en Argentina en la Provincia de Santa Fe, Studia Croatica, Revista de Estudios Políticos y Culturales, Buenos Aires, Argentina –Publicada desde 1960 – ISSN 0326-7997

Oštrec, B. (2013) Lažni parovi u španjolskoj i hrvatskoj pravnoj terminologiji, Lahor 16/VIII: 143-164. – ISSN 1846-2197

Oštrec, B. (2014) Traduktološka analiza prijevoda stručnih tekstova sa španjolskoga na hrvatski jezik, Lahor 17/IX (u tisku) – ISSN 1846-2197

Stručni radovi:

Oštrec, B. (2014) Prijedlog izrade glosara obveznog dijela uredaba Europske unije sa španjolskoga na hrvatski jezik s analizom i komentarima propisanih formulacija, Strani jezici 42 (2013), 4: 354-370. – ISSN 0351-0840

Prijevodi:

Svirac, M. (2002) Nakon susreta s pastirima, Zagreb: Družina. – ISBN 953-97429-3-5 – sažetak

Gabriel de Prado, M. Carme Rovira (2015) Sjeverni Iberi: život, smrt i ritual s druge
strane Pirineja, Zagreb: Arheološki muzej. – ISBN: 978-953-6789-89-4

Dueñas María (2016) La Templanza vinograd života, Zagreb: Fraktura. – ISBN: 978-953-266-788-2

Gabriel de Prado, M. Carme Rovira (2017) Northern Iberians: Life, death and rituals
beyond the Pyrenees, Zagreb: Arheološki muzej. – ISBN: 978-953-6789-97-9

Puértolas Soledad (2018) Ogledala i Narukvice u Forum 2018, Zagreb: HAZU. – ISSN: 0015-8445