Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
Konzultacije
po dogovoru
Soba
E-304
Telefon
++385 (0)1 4092-358
E-mail
zpcornel@ffzg.hr

Rođena 18. kolovoza 1979. godine u Zagrebu. Studirala Dutch Studies/Nederlandkunde na Sveučilištu u Leidenu, Kraljevina Nizozemska. Studijska specijalizacija moderna povijest umjetnosti; uža specijalizacija povijest nizozemske amaterske fotografije. Diplomirala 2006. godine radom "Analyse van het fotografische reisverslag van Ign. Bispinck door Dalmatië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina in 1900". Akademske godine 2007./2008. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za germanistiku. Od 2008. godine zaposlena kao znanstvena novakinja – asistentica (Poslijediplomski studij lingvistike) te kao koordinatorica za znanstvenu i međunarodnu suradnju Katedre za nederlandistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na sociolingvističkom projektu pod vodstvom prof. dr. sc. Zrinjke Glovacki-Bernardi. Doktorirala 2016. godine s temom "Oslovljavanje u suvremenom razgovornom nizozemskom jeziku - analiza slučaja 'De Wereld Draait Door'". Od 2017. godine zaposlena kao poslijedoktorandica. Usavršava se na regionalnim i međunarodnim (nederlandističkim) konferencijama te radionicama.

Ključni istraživački interesi
  • nizozemski jezik
  • nizozemska kultura
  • sociolingvistika
  • nizozemsko jezično područje
  • Kulturološki aspekti i jezični dodiri između Hrvatske i zemalja nizozemskog jezičnog područja.
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Comenius – Udruga za nederlandistiku Srednje Europe (Comenius – vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa) (Redovni član)
  • Društvo Naš jezik (Genootschap Onze Taal) (Redovni član)
  • International Network of Address Research (INAR) (Redovni član)
  • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) (Redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2011. Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3, The University of Pécs, the University of Osijek, the Institute for Anthropological Research in Zagreb and the University College of International Relations and Diplomacy in Zagreb (međunarodni, znanstveni)

Opis znanstvene djelatnosti
Linkovi:
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24700
https://www.researchgate.net/profile/Zeljana-Pancirov-Cornelisse
http://journal.depthoffield.eu/vol22/nr37/f03nl/en
http://journal.depthoffield.eu/vol22/nr37/f04nl/en