Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtak 10-11 sati, po dogovoru uz najavu e-mailom
Soba
C 303
Telefon
+385 1 4092 378
E-mail
mparmac@ffzg.hr

Maja Parmač Kovačić rođena je 15.05. 1982. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Godine 2005. je diplomirala, a 2011. doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. zaposlena je kao asistent, od 2011. kao viši asistent, a od 2017. kao docent na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Njeno područje rada usko je vezano uz istraživanja i nastavu iz psihologije rada. U tom području obavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih skupova.

Uz doktorski studij psihologije, pohađala je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Član je čelništva Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Work and Organizational Psychology te uredništva časopisa „Suvremena psihologija“.

Ključni istraživački interesi
 • selekcija
 • upitnici ličnosti
 • socijalno poželjno odgovaranje
 • test situacijske prosudbe
 • profesionalno uspmjeravanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association of Personality Psychology (redovni član)
 • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) (redovni član)
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (član čelništva sekcije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, Odsjek za psihologiju Fiozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko sruštvo (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. 28.godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Hrvatsko psihološko društvo (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. XVII DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE, Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2017. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Suvremena psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Središnji istraživački interes Maje Parmač Kovačić je odnos karakteristika ličnosti i radnog ponašanja. U sklopu te teme bavila se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama.