Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
srijeda, 13.00-14.00 B-201
Soba
B-201
Telefon
4092-101
E-mail
dpavlese@ffzg.hr

Dariya Pavlešen (rođ Sokolovs’ka, Ivano-Frankivs’k, Ukrajina, 1980)

Diplomirala na Filološkom fakultetu Sveučilišta “Ivan Franko” u Lavovu (Ukrajina), te stekla stručni naziv profesorica ukrajinskog jezika i književnosti i kvalifikaciju filolog 2002. godine.

Diplomirala ukrajinski jezik i književnost te ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine.
Od 2003. godine radi kao vanjski suradnik, od 2005. kao lektor za ukrajinski jezik, a 2010. godine izabrana je u nastavno zvanje višeg lektora na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru poslijediplomskog doktorskog studija Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine obranila je doktorski rad pod naslovom "Ukrajinski književni postmodernizam" (mentori: dr. sc. Josip Užarević, redoviti profesor, dr. sc. Jevgenij Paščenko, redoviti profesor, ocjena – magna cum laude, 376 str.) te stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije.

Ključni istraživački interesi
  • ukrajinski književni postmodernizam
  • suvremena ukrajinska književnost
  • ženska proza
  • nacionalni identitet, trauma, jezik
  • novi junak, intelektualac, performer u ukrajinskoj književnosti
  • književne transformacije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)

Opis znanstvene djelatnosti
OBJAVLJENI RADOVI

(2008). Romantizam u ukrajinskoj književnosti // Romantizam i pitanja modernoga subjekta / Užarević, Josip (ur.). Zagreb : Disput, 2008; 327-344. (poglavlje u knjizi, članak, znanstveni)
(2011). Рецепція творів М. Гоголя в хорватській літературі. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті ак. Л. Булаховського. / 376 (2011); 323-333 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
(2012). Dvije priče o raspadu Imperija. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost / Blažina, Dalibor (ur.) 163 (2012); 75-85 (članak, znanstveni).
(2012). Семантичні ігри Олександра Ірванця (роль авторських неологізмів О. Ірванця у творі «Маленька п’єса про зраду для однієї актриси». // Науковий часопис Проблеми граматики і лексикології укр. мови: Збірник наукових праць. 280 (2012); 34-37 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
(2012). Dugandžić, Ana; Pavlešen Dariya. Елементи гри на уроках української мови в початкових класах. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 7 (2012); 64-70 (međunarodna recenzija, članak, stručni).
(2013). Suvremena ženska proza u Ukrajini (dnevnici ukrajinskih žena). // Zadarski filološki dani IV. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa “Zadarski filološki dani 4” održanoga u Zadru 30. rujna i 1. listopada 2011.. 1 (2013); 449-456 (članak, znanstveni).
(2013). Аксіологічні моделі-орієнтири у творі Любові Голоти “Епізодична пам’ять” // Формування аксіологічного компонента у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів / Obuhova, V.M. i dr. (ur.). Jevpatorija : Krimsko sveučilište za humanističke znanosti, (2013); 74-79 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
(2014). Specifičnosti postmodernizma u ukrajinskoj književnosti. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost / Blažina, Dalibor (ur.) 174 (2014); 41-54 (članak, pregledni znanstveni).
(2014). Dugandžić, Ana; Pavlešen Dariya. Вивчення української мови як іноземної в Загребському університеті (сучасний стан і розвиток україністики в Хорватії). // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 9 (2014); 268-278 (međunarodna recenzija, članak, stručni).
(2015). Дослідження і переклади творів Тараса Шевченка у Хорватії // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки. Матеріали Міжнародної наукової конференції. / Salyga, Taras (ur.) L’viv: LNU imeni I. Franka, 2015; 438-449 (međunarodna recenzija, pregledni znanstveni).
(2016).Transformacije književnih junaka ukrajinske proze s kraja XX. stoljeća// Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića / Čelić, Željka; Fuderer, Tetyana (ur.). Zagreb: FF press, 2016; 253-260 (međunarodna recenzija, izvorni znanstveni).
(2018). O nekim obilježjima Leksikona intimnih gradova Jurija Andruhovyča // Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina / Украïнiстика в Загребському унiверситетi: 20 рокiв ( Ucrainistics in Zagreb State University: 20 years ) / Čelić, Željka ; Fuderer, Tetyana (ur.). Zagreb: FF press, 2018. str. 290-301
(2018). Kliček, Domagoj; Pavlešen, Dariya. Žena kao autorica i junakinja u novijoj ukrajinskoj književnosti // Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost, 50 (2018), 187(1); 105-115 (recenziran, pregledni rad, znanstveni)
(2019). Dugandžić, Ana; Pavlešen, Dariya; Ralašić, Josip. Tipične pogreške izvornih govornika hrvatskoga jezika na početku učenja ukrajinskoga jezika // Svit movy - svit u movi / Slyva, T, Kravcova, J (ur.). Kijev: Vydavnyctvo NPU imeni M.P. Dragomanova,str. 55-58 (predavanje, međunarodna recenzija, kratko priopćenje, stručni)
Dugandžić, Ana; Ralašić, Josip; Pavlešen, Dariya
(2020). Dugandžić, Ana; Pavlešen, Dariya; Ralašić, Josip. Типові помилки носіїв хорватської мови на початковому етапі вивчення української мови як іноземної // Українська мова і література в школі, 2 (2020), 148; 54-57 (međunarodna recenzija, članak, stručni)

Prijevodi:
(2019). Andruhovyč, Jurij. Leksikon intimnih gradova, (preveli Ana Dugandžić i Dariya Pavlešen), – Zagreb: Fraktura, 560 str.
(2018). Andruhovič, Sofija. Felix Austria, (preveli Domagoj Kliček i Dariya Pavlešen), – Zagreb: Edicije Božičević, 320 str.
(2016). Svetlana Aleksijevič. Černobilska molitva (kronika budućnosti) (2016) Matija Janeš (ur.), (preveli Domagoj Kliček i Dariya Pavlešen), – Zagreb: Edicije Božičević, 286 str.
(2015). Oleksandr Irvanec. Liebenkraftova bolest (2015) Nataša Medved (ur.), (preveli Ana Dugandžić i Dariya Pavlešen), – Zagreb: Edicije Božičević, 128 str.
(2014). Oksana Zabužko. Terenska istraživanja ukrajinskog seksa (2014) Nataša Medved (ur.), (preveli Ana Dugandžić i Dariya Pavlešen), – Zagreb: Edicije Božičević, 142 str.
(2013). Orest Korčyns’kyj: Ranosrednjovjekovni grad u gornjem Podnjestrovlju (2013) (preveli Ana Dugandžić i Dariya Pavlešen), u: Bijeli Hrvati 3 (ur. dr. Nosić, M.). – Rijeka: Maveda. – str. 225-244
(2013). Orest Korčyns’kyj: Stiljsko gradište (2013) (preveli Ana Dugandžić i Dariya Pavlešen), u: Bijeli Hrvati 3 (ur. dr. Nosić, M.). – Rijeka: Maveda. – str. 245-265
(2008.). Iz uvoda izdanja Zbornika dokumenata i građe Akademije znanosti Ukrajine, Instituta za povijest. Kijev, 1992: Kolektivizacija i glad u Ukrajini od 1929. do 1933. godine . u: Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932-1933. Gladomor (ur. dr.sc. Paščenko, J.), Zagreb: Udruga Hrvatsko-ukrajinska suradnja HORUS, str. 33-38
(2007.) Oleksandr Griščenko i Maksim Striha: Kulturne epohe i kulturna politika u Ukrajini , u: Dubrovnik, časopis za književnost i znanost, 3/2007 (ur. dr.sc. Paščenko, J.), Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik, str. 163- 182
(2007.) Rostislav Semkiv: Ukrajinska poezija (preveli Ana Dugandžić i Dariya Pavlešen), u: Dubrovnik, časopis za književnost i znanost, 3/2007 (ur. dr.sc. Paščenko, J.), Matica Hrvatska – Ogranak Dubrovnik, str. 116-124
(2006.) Leonid Talalaj: Je li riječ bila Bog? (preveli Đuro Vidmarović i Dariya Pavlešen), u: Riječ, časopis za slavensku filologiju, 2/2006 (ur. dr.sc. Nosić, M.), Rijeka: Hrvatsko filološko društvo – Rijeka, str. 98-104
(2005.) Rajisa Talalaj: Priča o Kuzji. (preveli Đuro Vidmarović i Dariya Pavlešen), Hrvatsko slovo 553/2005. Zagreb